TERUG NAAR ARTIKEL

DAN BURISCH

Beknopte uitleg recente interviews

Augustus 2006

Door: Paul Harmans

Dan Burisch staat momenteel weer volop in de belangstelling. Twee jaar geleden kwam het Amerikaanse UFO-magazine met een aantal artikelen waarin o.a. door George Knapp het volgende aan het adres van Burisch werd geschreven: ‘De naamsveranderde, geheimenverspillende, sterke verhalen vertellende UFO-klokkenluider bekend als Dan Crain of Dan Burisch of de bioloog die bekend staat als J-Rod’s voormalige laboratoriumpartner, is een complete halvegare. Hij is een manipulatieve, egocentrische, nagemaakte nonsenshalvegare. U mag mij citeren.’ Verder dan dit soort scheldpartijen en een heel stel vage veronderstellingen kwam Knapp niet en het hele artikel druipt van rancune, hij had in voorgaande jaren een hekel aan Burisch gekregen en reageerde zich op een dergelijke minderwaardige wijze af. (Zie de link naar de vertaling van het complete artikel van Knapp onderaan dit artikel. Op deze link zijn overigens ook alle laaghartige aantijgingen van de gehele redactie van UFO-magazine te lezen. Een laffe aanval van nota bene de UFO-gemeenschap zelf op een klokkenluider van groot formaat!) Link 1).

Mijn bron binnen de think tank van Dan Burisch geeft als aanvulling op dit artikel, dat ik hem stuurde ter controle, de volgende overweging: ‘Het geheel is wellicht nog meer van belang omdat Dan Burisch zich niet bezighoudt met Ufologie. Hij is wetenschapper die gewerkt heeft met buitenaardse wezens en weet vanuit zijn rol in Majestic en zijn werk in Area-51 dat er Black- ops en Psy-ops zijn en daar vertelt hij over. Niet zozeer over het terrein Ufologie. Dat maakt volgens mij zijn onthullingen alleen maar krachtiger.’

Toestemming van Majestic 12 voor openbaring
Dan Burisch heeft zich echter niet van de wijs laten brengen en is doorgegaan met het verzamelen van bewijsmateriaal en het op rijtje zetten daarvan. Tevens heeft hij op 12 oktober 2005 de uiteindelijke toestemming van Majestic 12 gekregen om alle feiten te openbaren. Dan Burisch heeft daarop het jaar 2006 uitgeroepen tot het jaar van de openbaring. Hij heeft in het begin van dit jaar (2006) al wat onderzoeksresultaten naar buiten gebracht, zoals in zijn eerste publicatie die gaat over feit dat tonale verhoudingen een polyeder (veelvlak) van velerlei soort kunnen creëren. Het onderzoeksrapport heet 'EMANATION OF THE SOLFEGGIO' en een deel ervan is te lezen in het artikel waarvan je onderaan het artikel de link vindt. Link 2).

Dan Burisch is momenteel samen met een aantal zeer naaste medewerkers bezig om al zijn onderzoeksresultaten en zijn kennis van buitenaardse zaken, allemaal tot stand gekomen tijdens zijn ongeveer 20-jarige dienstverband met Majestic, op DVD te zetten. Hij zegt zo’n 500 uur aan materiaal te hebben. De eerste DVD zal over enige weken (gerekend vanaf eind juli 2006) uitkomen en zal als eerste beschikbaar zijn voor de leden van de besloten ‘think tank’ waarmee Burisch de geheime zaken heeft doorgenomen. Ik heb contact met een van die bevoorrechte leden en die persoon heeft Dan Bursich om een exemplaar voor mij gevraagd en dat is toegezegd, dus binnenkort heb ik wellicht meer info, voorlopig mag nog niet alles in de openbaarheid.

Wijsheid is een voorwaarde!
Ik heb al eerder op ufowijzer de links gegeven naar de laatste interviews die Dan Burisch heeft gegeven, o.a aan Jeff Rense, eigenaar van Rense radio en de website www.rense.com Ik zal trachten een samenvatting te geven van hetgeen Burisch in die interviews vertelt. Ik ben echter slechts de boodschapper, het echte onderzoek naar alle beweringen van Dan Burisch zal gedaan moeten worden door de wetenschap, maar wel door wetenschappers met een evenredig groot deel aan wijsheid als intelligentie. Vaak zijn zij die het allemaal naar het rijk der fabelen verwijzen alleen behept met intelligentie (zoals de leden van stichting Skepsis) en zien dus niet de hogere, vaak ook mystieke verbanden die uitstijgen boven de orthodoxe, materialistische wetenschappelijke denkbeelden. Een ieder die denkt dat hetgeen ik hieronder (zeer beknopt!) weergeef, onzin is, staat het vrij om er verder geen aandacht aan te schenken. Maar de personen die zich geroepen voelen om openlijk sceptisch commentaar te leveren, zouden eerst eens alle interviews moeten bekijken en beluisteren! De beelden (in het video-interview) en de gedetailleerde informatie zijn heel bijzonder en de combinatie daarvan zal zeker zorgen voor een aantal moeilijk in slaap te komen avonden!

Ontvoering
Dan Burisch vertelt in het interview dat hij in 1973 als jongen van negen werd ontvoerd naar een UFO. Dat gebeurde toen hij met zijn opa in een park met een bal speelde. In eerste instantie had hij daar geen verdere herinneringen aan. De latere ontmoeting in 1993 – 1994 op S-4 (laboratorium op Area-51) met de J-Rod met de naam Chi’ el’ ah, (spreek uit als Ka ee laa) had tot gevolg dat Chi’ el’ ah Dan liet weten wat er tijdens zijn ontvoering had plaatsgevonden (de J-Rod was aanwezig in het voertuig waarin Dan op 9-jarige leeftijd werd onderzocht). Dan werd bij die ontvoering overgebracht naar het een of andere voertuig met en V-vorm, bijna driehoekig, en werd op een tafel gelegd in een ruimte waar meerdere jongeren aanwezig waren. Daaronder was ook de zoon van het voormalige hoogste lid van Majestic 12 (MJ1). Op een gegeven moment ging er iets fout en de zoon van MJ1 overleed. De buitenaardsen stelden alles in het werk om dat te voorkomen, maar helaas. Wel beschikten zij over de technische mogelijkheid om een deel van het geheugen (Dan noemt het ook wel de ‘energie’) van de jongen op te slaan en dat later over te brengen naar Dan’s brein/lichaam. Bij terugkeer in het park vond hij zijn opa die zeer bezorgd was, maar niet wilde uitleggen wat er was voorgevallen. Meteen na deze ontvoering veranderde de jonge Dan Burisch en een groot deel van zijn vroegere interesses verdween op slag. In plaats daarvan begon hij een grote interesse aan de dag te leggen voor (micro) biologie en zijn honkbalknuppel werd ingeleverd voor een microscoop. Majestic en ook de leider MJ1 was op de hoogte van dit voorval, de ‘zielsverhuizing’? Dan weet het niet zeker, maar wellicht was dat de aanleiding voor zijn aanstelling binnen Majestic. Dan heeft verder het vermoeden, maar geen bewijs, dat bepaalde voorvallen in zijn leven van te voren zijn gepland en dat hij was voorbestemd voor het leven en werk zoals het heeft plaatsgevonden. Zo ontmoette hij de juiste mensen o.a. MJ1 die hem als een vader behandelde en dat nog steeds doet.

Drie buitenaardse/menselijke beschavingen
Dan Burisch geeft toe van drie buitenaardse/menselijke beschavingen af te weten, maar sluit beslist niet uit dat er meerdere buitenaardse beschavingen de aarde bezoeken. Zo geeft hij ook aan Jeff Rense te kennen dat de zwarte driehoeken van Amerikaanse makelij zijn, gedeeltelijk afgekeken van buitenaardse techniek, maar geeft onmiddellijk toe dat hij niet zeker weet of alle ooit waargenomen driehoeken van de Amerikanen zijn, wie weet is een aantal inderdaad van buitenaardse origine. De drie beschavingen die Dan kent zijn:

1) De Orions
De Orions zijn afkomstig van Orion en zijn tevens tijdreizigers, ze komen ook van 52.000 jaar verder in onze toekomst. Zij zijn in het verleden ook mens op aarde geweest, maar vele duizenden jaren na de catastrofe van 2012-2017 (tijdsaanduiding van Dan Burisch) zijn zij via de maan en Mars naar Orion vertrokken. Zij staan bekend als de Nordics, die heel erg op de mens lijken, ze zijn wat langer en hebben grotere, blauwe ogen, blond haar en zijn uitzonderlijk spiritueel. De ruines op Mars, oa het gezicht, zijn het werk van de Orions en ook op de maan staan overblijfselen. Volgens de inzichten van onze huidige materialistische wetenschap kan het niet mogelijk zijn dat we kijken naar ruines die pas in de verre toekomst gebouwd worden, maar onze werkelijkheid en het gehele systeem van de kosmos zit heel wat vreemder in elkaar, kijk bijvoorbeeld naar de film ‘What the Bleep do we Know’, waarin wetenschappers (wetenschappers die naast een hoge intelligentie ook over een evenredig grote wijsheid beschikken en dat is helaas zeldzaam in de hedendaagse orthodoxe wetenschap) je vertellen hoe het leven en de materie wel in elkaar steken.

2) en 3) de J-Rod’s
De J-Rods zijn tijdreizigers en in principe geen buitenaardsen, zij zijn mensen afkomstig uit onze toekomst op aarde. Je hebt daarbij twee verschillende soorten die onze tijd via ruimte/tijd manipulatie bezoeken. Dat zijn de P-52’s (afkomstig uit de tijd 52.000 jaar in de toekomst) en de P-45’s (45.000 jaar in de toekomst)

2) De P-52’s
De P-52’s waarvan de J-Rod Chi’ el’ ah deel uitmaakt, staan welwillend tegenover de huidige mensheid en willen samen met de Orions (de Nordics) de catastrofes van rond 2012 - 2017 zien te voorkomen. Zij voeren geen ontvoeringen uit.

3) De P-45’s
De P-45’s zijn de afvalligen en zijn verantwoordelijk voor de abductions, de ontvoeringen. Zij hebben het genetische materiaal dat zij daarbij vergaren nodig om de eigen soort in staat te stellen te overleven.

Beide typen, de P-45’s en de P-52’s hebben het uiterlijk van wat wij vandaag de dag de Grey’s noemen. Beide soorten lijden aan bepaalde ziektes ten gevolgen van degeneratie. Burisch werkte als microbioloog samen met Chi’ el’ ah op S-4 aan een oplossing voor de neurologische aandoening van de P-52’s. Burisch werd projectleader van het project - waarbij men in de steriele ruimte op S-4 weefselmonsters nam van de J-Rod - nadat de J-Rod hem herkende toen Burisch buiten de steriele ruimte toekeek. De J-Rod herkende hem vanwege het feit dat hij (de J-Rod) aan boord van het voertuig was waarin Burisch het geheugen kreeg van de zoon van MJ1. Vervolgens eiste de J-Rod dat Burisch de leiding kreeg. De twee werden vrienden en wisselden op telepathisch wijze informatie uit.

Dan Burisch praat in de (video) interviews in lengte over de wijze waarop hij met de J-Rod communiceerde, waarover het ging en hoe hij hem uiteindelijk hielp ontsnappen naar zijn eigen tijd. In feite was de J-Rod, ondanks afspraken, een gevangene geworden van de Amerikanen. De beveiliging op Area-51 noemde hem heel oneerbiedig ‘de stomp’, vanwege zijn lengte van ongeveer 1.20m en zijn gebogen houding vanwege zijn ziekte. Burisch werd nadat hij de J-Rod had helpen ontsnappen, naar diens eigen tijd in de toekomst, een tijd als een gevangene op S-4 gehouden en werd mishandeld, vaak met handboeien om en eens ging een lid van de bewaking op zijn hand staan en brak daarvan de botten.

Dan Burisch legt ook het een en ander uit over het bestaan van Majestic 12. Deze groepering werkt min of meer onafhankelijk van de regering en dat is al in de late jaren veertig zo geregeld. Er zijn echter wel een aantal leden geweest die indirect met de regering te maken hadden. Burisch noemt de naam van een voormalige directeur van de CIA en maakt vervolgens duidelijk dat hij (Burisch) wellicht teveel zegt. Majestic heeft ook het een en ander te maken met de illuminatie, een elitegroepering die de wereld wil regeren. Meer daarover in de interviews.

De Maya’s en 2012
De P-45’s zitten op een andere tijdslijn dan die waarop wij op het moment zitten. (Dit is een zeer ingewikkelde materie en heeft te maken met de theorie dat er vele verschillende toekomsten mogelijk zijn die naast elkaar plaatsvinden. Een splitsing van een tijdslijn kan elk moment voorvallen, misschien wel elke seconde, maar het is slechts voor de huidige mensheid een theorie.) Wij als tegenwoordige mensheid kunnen in principe overspringen naar de tijdslijn van de P-45’s, welke Burisch de ‘tweede tijdslijn’ noemt. Wij zitten momenteel op de eerste tijdslijn. De tweede tijdslijn is de lijn naar de fatale catastrofes. Het heeft onder andere te maken met de door de Maya’s genoemde datum van december 2012, welke datum op zich helemaal niet zo’n vreemde of lukrake tijdsaanduiding is, want de aarde (in ons zonnestelsel) zal zich rond 2012 op een bepaald punt van ons sterrenstelsel (de melkweg) bevinden waarbij bepaalde energiegolven vanuit het middelpunt van het melkwegstelsel ons zonnestelsel zullen bereiken en waarbij ook onze eigen zon een uitbarsting van energie zal laten zien, welke weer een trigger zal zijn tot bepaalde gebeurtenissen op aarde die op hun beurt weer aanleiding (kunnen) zijn tot een uitroeiing van driekwart van de mensheid. De P-45’s willen echter geen aanpassingen aan de tijdslijnen, zij willen de catastrofe laten plaatsvinden om hun toekomst te laten zoals het is.

De P-52’s beschikken echter over bepaalde technieken en de wil om de tijdslijnen aan te passen, waarbij de negatieve gevolgen van de catastrofe min of meer ontlopen kunnen worden of op zijn minst een goede uitwerking zullen hebben op de toekomst van de mensheid, de uitbarstingen van energie zullen daarbij wel plaatsvinden, maar dan zonder echt grote catastrofale gevolgen. We moeten op tijdslijn 1 blijven en Dan Burisch ziet in het grote aantal indigokinderen dat de laatste jaren wordt geboren (ook wel nieuwetijdskinderen genoemd, behept met spirituele gaven en wijze inzichten die ons verrassen), een aanwijzing dat de aanpassing van de tijdslijnen in werking is. Hoe iets dergelijks exact werkt is vrij ingewikkeld en kan ik niet verklaren, iemand met meer kennis van dergelijke zaken zal dat Dan Burisch of natuurlijk de J-Rod’s moeten vragen.

Dan Burisch zegt verder dat de getallen die hem en Majestic zijn gegeven, inhouden dat er een waarschijnlijkheid van 19% is dat de catastrofe zal plaatsvinden met een betrouwbaarheidspercentage van 85% dat de overgang van tijdslijn 1 naar tijdslijn 2 zal plaatsvinden. Maar, dat houdt tevens in dat er een kans van 81% is dat het niet zal gebeuren.

Hoe maken we het de gehele mensheid wijs?
Ik ben er bijna helemaal zeker van dat Dan Burisch de waarheid spreekt, maar ik besef dat ik tot een hele kleine groep van mensen behoor die dat ook doen. Hoe krijgen we in Godsnaam meer mensen, en dan vooral de wetenschap, zo ver dat ook zij oprechte interesse in deze fascinerende materie krijgen? Zelfs de 500 getuigen in het Disclosure Project zijn nagenoeg onbekend bij de grote massa en op zich is hun verhaal simpel, logisch en redelijk goed te begrijpen vergeleken bij het verhaal van Dan Burisch.

Dan Burisch geeft aan interviewer Jeff Rense te kennen dat hij weliswaar de toestemming van het voltallige Majestic 12 heeft om de zaken te openbaren, maar verwijt hen min of meer dat zij zichzelf uit angst niet bekend durven maken. Dat zou echter wel voor de noodzakelijke doorbraak kunnen zorgen, als dergelijke personen, bepaald niet de minste in onze samenleving, klip en klaar willen getuigen over wat zij deden en waarom dat in het geheim werd gedaan. Hoe kunnen we vanuit de UFO-gemeenschap druk uitoefenen op de leden van Majestic 12 opdat ze naar voren zullen treden en Dan Burisch zullen bijstaan in de openbaring? De reguliere media zouden een dergelijke macht kunnen uitoefenen, maar gezien de houding daarvan in de laatste 50 jaar ten opzichte van het UFO-fenomeen, hoeven we van hen helemaal 'niks, noppes, nada' te verwachten. Zelfs de media die aan onze kant staan zijn onbetrouwbaar gebleken, zoals bij voorbeeld een George Knapp, die een artikel schreef - een goed journalist als hij onwaardig – over Dan. Link 1). Knapp is de laatste tijd door Dan Burisch in de gelegenheid gesteld om opnieuw naar de feiten te kijken, maar Knapp wil zijn fouten niet toegeven en blijft met modder gooien. Het is nog afwachten of het Amerikaanse UFO-magazine haar fouten wil toegeven en binnenkort positief over Dan zal berichten, als ze het doen zullen ze diep door het stof moeten, gezien de kinderachtige en misselijke beweringen die het gehele team van het magazine twee jaar geleden deed. Link 1). Ook George Noory van het onafhankelijke, Amerikaanse radioprogramma Coast to Coast, zou eerst moeten toegeven dat hij een foute inschatting maakte toen hij Dan Burisch in 2004 uitdaagde om in zijn radioprogramma aan de leugendetector zijn verhaal te vertellen. Dan Burisch haalt dat in de recente interviews ook aan en zegt daarover dat als een leugendetector werkelijk zou werken, we geen jury meer nodig hadden bij rechtszaken. Het voorstel van Noory was een publiciteitsstunt en nadat Noory nul op het rekest kreeg, schreef ook hij een negatief artikel voor het Amerikaanse UFO-magazine. Link 1).

In het Rense-interview van 3 juli 2006 noemt Dan Burisch alle huidige twaalf leden van Majestic bij hun initialen en van sommigen de bijnaam. (Je kunt het controleren aan onderstaande lijst met volledige namen.) Ik heb echter een document waarin zij bij naam worden genoemd en ik zal die informatie hieronder weergeven. Het zal je misschien verbazen welke mensen lid van Majestic waren. Het document is overigens opgemaakt en afkomstig van Dan Burisch himself.

De twaalf huidige leden van Majestic 12

MJ1: JMM - Admiraal John M McConnell --- Voormalig NSA directeur. Bijnaam: ‘Daddy-O’ vanwege zijn vaderlijke gevoelens voor Dan Burisch.

MJ2: RBC - Richard B Cheney

MJ3: PJG - Porter Goss --- Voormalig CIA directeur. Bijnamen: ‘CIA directeur’ en ‘Snotface’ (Dan Burisch merkt tijdens het interview van Rense op dat hij de bijnaam van dit lid niet op de radio kan noemen, dat slaat natuurlijk op ‘Snotface’.

MJ4: BRI - Admiraal Bobby Ray Inman --- Nog een voormalige NSA directeur, maar hij had meerdere posities binnen de gemeenschap van de Amerikaanse zwarte budgetten. Bijnaam ‘De Grafbewaarder’.

MJ5: HAK - Henry (Heinz) Alfred Kissinger --- Voormalig minister onder ‘Tricky Dick Nixon’ alsook zijn adviseur inzake de nationale veiligheid.

MJ6: ZB - Zbigniew Brzezinski --- Nog een voormalige nationale veiligheidsadviseur, maar het democratische antwoord op MJ5. Zeer kritisch op de Bush-regering vanwege de gang van zake in Irak.

MJ7: RBM - Richard B Myers --- Bijnaam: "CJCS", of Chairman of the Joint Chiefs of Staff onder President Bush tot aan zijn pensioen in september 2005.

MJ8: KT - Kevin Tebbit --- Permanente ondersecretaris bij het Britse ministerie van Defensie.

MJ9: CT - Carol Thatcher --- Dochter van de voormalige premier van Groot-Brittannië, Maggie Thatcher en een schoolmaatje van Dan Burisch toen hij in Engeland op school zat. Aangewezen door Dan om hem op te volgen als MJ9. Dan volgde overigens de beweerde illuminatie Romano Prodi op, die recentelijk als premier van Italië werd verkozen.

MJ10: AG - Alan Greenspan --- Voormalige voorzitter van de federale reserve. Bijnaam: ‘Xxxx Xxxx’ (bijnaam uitgewist uit eerbied voor Andrea Mitchell, zijn vrouw en een huidige radio en tv journalist bij NBC News.

MJ11: HEV - Harold E Varmus --- Voormalig directeur van het nationale instituut voor de gezondheid en een winnaar van de Nobel Prijs.

MJ12: (Vroeger EM Kelly) --- (Ik heb geen informatie over zijn huidige opvolger. DB).


Links:

Link 1) ZIJ DIE DAN BURISCH ZWART MAAKTEN

Link 2) EMANATION OF THE SOLFEGGIO

DE LINKS NAAR DE DIVERSE INTERVIEWS MET DAN BURISCH

Website Dan Burisch: http://www.danburisch.info

Link naar de enige echte Eagles Disobey website: http://eaglesdisobey.net

Alle artikelen op ufowijzer over Dan Burisch: Ganesh Particle Hoofd.html

TERUG NAAR ARTIKEL