UFO ARTIKELEN

2004

HOME

PAUL HARMANS

UFO's

ONTVOERINGEN

DIERVERMINKINGEN

GRAANCIRKELS

FOTO's

BOEKEN

VIDEO's op het web

LINKS

SUBPAGINA's

UFO's EN ATOOMWAPENS

DISCLOSURE PROJECT

COMETA RAPPORT

ROSWELL

DAN BURISCH

STARCHILD SKULL

HISTORISCHE UFO's (Nieuw)

ENERGIE

9/11

SKEPTICI

Verzamelingen Bezoekers


Terug naar hoofdpagina UFO's

Terug naar Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen

 

HET COMETA RAPPORT DEEL 2 december 2004 Het Cometa-rapport is het resultaat van een belangrijk Frans wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-fenomeen. Ik heb Paul Remeysen, die in België woont en het Frans machtig is, bereid gevonden om het rechtsreeks vanuit het Frans voor ufowijzer te vertalen.

HET COMETA RAPPORT DEEL 1 december 2004 Het Cometa-rapport is het resultaat van een belangrijk Frans wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-fenomeen. Ik heb Paul Remeysen, die in België woont en het Frans machtig is, bereid gevonden om het rechtsreeks vanuit het Frans voor ufowijzer te vertalen.

WALTER CRONKITE's BIJZONDERE UFO-ERVARING december 2004 Hij is verslaggever geweest van de meeste, geschiedenis makende gebeurtenissen van deze eeuw. Van de moord op JFK tot aan de eerste stappen van de mens op de maan.

UFO's ZIJN WERKELIJKHEID. MAAR WAT NU? december 2004 "Naarmate we verder gaan met leven en leren wordt het steeds moeilijker het voor de hand liggende te verbergen: dit fenomeen is al heel lang bij ons." Richard M. Dolan

SERIEUZE PASSIE VOOR UFO's november 2004 Naar aanleiding van mijn op- en aanmerkingen aangaande het krantenartikel: ‘UFO’s? zeg nooit nooit’ dat in De Dordtenaar van 16 oktober 2004 verscheen en waarin een sterrenwachter naar zijn mening over UFO’s wordt gevraagd, bood journalist Jan Volwerk ook mij een interview voor de krant aan.

KETTER ONDER DE KETTERS: interview met JACQUES VALLÉE oktober 2004 Vallée’s denkbeelden over UFO’s zijn veel ongewoner en vreemder dan wat hij noemt de heersende “praktische” benadering die over dit onderwerp bestaat. Daarom is hij zó vaak aangevallen door gelovigen dat hij zichzelf gekscherend een “ketter onder de ketters” noemt. In Vallée’s woorden, “Ik zal teleurgesteld zijn als UFO’s slechts ruimteschepen blijken te zijn.”

UFO,s BOVEN NORAD's FYLINGDALES oktober 2004 Gedurende zijn tijd op Fylingdales was Lyons direct betrokken bij vier UFO-incidenten waarvan er op zijn minst twee onmiddellijk werden gerapporteerd aan het ministerie van defensie op Whitehall.

MEER UFO's IN HET INDIASE LUCHTRUIM oktober 2004 Er komen steeds meer militairen en lokale bewoners uit de Tarai regio, aan de Indiase kant van de Himalaya, naar voren die extreem ongewone activiteiten en vele UFO’s melden die op alle tijden van de dag worden waargenomen.

UFO's & CONTACT: HET NIET TE ONTKENNEN BEWIJS oktober 2004 Een korte omschrijving door Graham Birdsall van het UFO-fenomeen.

RUIMTEPIONIER GORDON COOPER OVERLEDEN oktober 2004 Leroy Gordon Cooper, één van Amerika’s eerste astronauten die in 1965 een ruimteduurrecord plaatste door meer dan 3,3 miljoen mijl aan boord van de Gemini 5 te reizen, is afgelopen maandag 4 oktober op 77 jarige leeftijd overleden. Cooper was overtuigd van het bestaan van UFO's.

EEN RECENSIE van JAN BLEI oktober 2004 Betreffende het boek 'Het Buitenaardse Raadsel' van Marcel van Beurden. "Dat van Beurden tekort schiet in zijn pogingen het UFO fenomeen te reduceren tot “een storm in een glas water”, verbaast mij niet. De auteur kiest er nadrukkelijk voor de feiten zo te presenteren dat deze naadloos aansluiten bij de eigen overtuiging". Jan Blei

UFO-DOCUMENTEN AFKOMSTIG VAN DIVERSE AMERIKAANSE INSTANTIES oktober 2004 Er zijn in het verleden vele honderden UFO-documenten vrijgekomen waarvan alle overheidsdiensten in eerste instantie beweerden dat ze die niet in de dosiers hadden.

REPLIEK OP DE BESCHULDIGINGEN AAN HET ADRES VAN DR. DAN BURISCH DOOR UFO MAGAZINE september 2004 Ik heb toestemming gekregen te reageren op de valse beschuldigingen, schaamteloze onwaarheden en verzinsels aan het adres van dr. Dan Burisch die in verschillende artikelen staan die recentelijk zijn gepubliceerd in UFO Magazine. Marci McDowell

HET BUITENAARDSE RAADSEL september 2004 Ik kreeg half juli 2004 een boek opgestuurd met de titel ‘Het Buitenaardse Raadsel’ geschreven door Marcel van Beurden. Marcel vroeg mij om het op ufowijzer te zetten en of ik er een stukje over wilde schrijven.

CONTACT VIA OUIJABORD augustus 2004 Misschien sta ik niet alleen en hebben anderen ook een dergelijke ervaring. Wellicht hebben ook zij jaren gezwegen omdat dit te absurd is om te vertellen en zij net als ik hun geloofwaardigheid wilden behouden. Therese

BUITEN DE DRIEDIMENSIONALE WERELD STAPPEN augustus 2004 Een beknopt uitstapje met remote viewer 001, Joe McMoneagle. McMoneagle kan zich beroemen op het feit dat hij ‘Remote Viewer 001’ was. Hij was de eerste die in 1978 gerekruteerd werd voor het ‘Star Gate’ project (toen bekend als project ‘Grill Flame’) van het leger.

COME-BACK VAN DE UFO augustus 2004 Op 7 juni 2004 nam Tonie Mudde, redacteur van het magazine Quest, contact met mij op en vroeg mij of ik hem van informatie wilde voorzien voor een artikel over UFO's. Zijn artikel staat nu in de augustusuitgave.

DE ECHTE X-FILES augustus 2004 Op 25 mei 2004 vroeg Thijs van Veghel, redacteur voor het ID&T magazine, mij of ik wilde meewerken aan een artikel over UFO’s dat in één van de komende nummers zou verschijnen. Dit is zijn artikel.

ELKE STAD HERBERGT EEN GEHEIM augustus 2004 Bijna iedereen daar heeft wel een of ander verhaal gehoord over UFO’s, maar op zijn minst twee dozijn inwoners, van de drieduizend van deze kleine gemeenschap, vertelt over ervaringen met iets niet-wereldlijks, van simpele UFO-waarnemingen tot aan werkelijke landingen en ontvoeringen toe.

GETUIGENISSEN DIE DE GEHEIMHOUDING VERKLAREN juli 2004 "Maar één van de beste wapens die de inlichtingendiensten tot hun beschikking hebben bij het bewerken van het Amerikaanse volk, zijn de politici en de debunkers, de mensen die het leuk vinden om UFO-informatie af te kraken. Zij komen onmiddellijk naar voren en zeggen: “We kunnen geen geheimen bewaren, dat kunnen we niet”. Wel, de waarheid is: dat kunnen we wel." Clifford Stone: US Army

UFO's VERWERKT IN HISTORISCHE KUNST juli 2004 Hoewel sommige van de illustraties echte UFO-ervaringen weergeven, zijn andere meer gemaakt in een godsdienstige context. Je kunt je alleen afvragen waarom deze schilders en kunstenaars ervoor gekozen hebben om op UFO’s gelijkende objecten in hun schilderijen en kunstwerken in te voegen.

HET ENGELSE DISCLOSURE PROJECT juli 2004 Het UK Forum For Disclosure (UKFFD) is een op Engeland gebaseerde organisatie die wil proberen een eind te maken aan de geheimhouding en het belachelijk maken van het UFO-fenomeen en buitenaardse intelligenties.

HET VATICAAN ERKENT DE AANWEZIGHEID VAN BUITENAARDSEN juli 2004 Dit is een verklaring opgemaakt na fundamentele overwegingen die gebaseerd zijn op gezond verstand, menselijk rationalisme en op een normaal en mogelijk verloop van ons leven, rekening houdend met niet alleen het individuele en sociale aspect, maar ook met religie.

WAAROM BOLBLIKSEM NIET DE VERKLARING IS VOOR DE INFRAROOD- EN RADARBEELDEN VAN DE MEXICAANSE LUCHTMACHT juli 2004 De mediakoppen over bolbliksem zijn zonder enig bewijs!

HONGAARSE PILOOT FILMT UFO juli 2004 Een Hongaarse piloot nam op 29 september 2001 bij daglicht een spectaculaire video op van een zilverkleurig, schotelvormig object.

IRAN BEZET DOOR MARSMANNETJES? juli 2004 Na tientallen berichten over vliegende schotels heeft in Iran de UFO-koorts toegeslagen. Duizenden Iraniërs zagen naar eigen zeggen verschillende ruimteschepen het luchtruim boven Teheran of andere steden in het land doorkruisen.

HET ONTSTAAN EN BEGRIJPEN VAN DE UFO-GEHEIMHOUDING juli 2004 In dit schrijven wil ik enkele punten met u delen aangaande deze geheimhouding, waarom het voorgeschreven is en waarom het zo moeilijk is voor de controlerende belanghebbenden binnen de verborgen agenda om deze handelwijze om te keren en openbaring toe te staan. Dr Greer.

1976: UFO-ACHTERVOLGING BOVEN TEHERAN juni 2004 Eén van de best gedocumenteerde UFO/vliegtuig incidenten vond plaats in de lucht boven Teheran, Iran, in de nacht van 18 op 19 september 1976 toen een UFO werd gesignaleerd in het verboden deel van het luchtruim boven de hoofdstad.

ALIEN INTERVIEW OP AREA-51 juni 2004 De kleurenvideo-opname, met een lengte van twee minuten en vijfenvijftig seconden, is ogenschijnlijk de geheime faciliteit ‘Area-51’ te Groom Lake uitgesmokkeld door een man die naar zichzelf verwijst als ‘Victor’. De video laat een grijze aliën zien die ondervraagd wordt op deze regeringsfaciliteit.

IS ER BEWIJS VOOR UFO's? juni 2004 Als elke UFO-rapportering overtuigend kon worden gekoppeld aan een conventioneel astronomisch of atmosferisch fenomeen, dan bestond er geen UFO-mysterie. Het is juist omdat zo vele UFO-meldingen niet op een logische wijze zijn te verklaren als sterren, planeten, satellieten, vliegtuigen, ballonnen, enz. dat het UFO-mysterie op zijn minst al sinds het midden van de jaren veertig bestaat.

JAPAN AIR LINES 1628 mei 2004 "Het was na ongeveer 7 minuten of zo dat we meer aandacht aan de lichten gingen besteden. Toen, heel onverwacht, stopten er recht voor ons twee ruimteschepen. Er straalden lichten vanaf, de binnenkant van de cockpit werd helverlicht en ik voelde de warmte op mijn gezicht."

DE ROL VAN DE MEDIA mei 2004 Dr. Steven Greer, directeur van het Amerikaanse 'Disclosure Project', doet een boekje open over de werkwijzen van de media en de bemoeienis van hogerhand met de zogenaamde vrije pers.

UFO-MONTHLY.COM mei 2004 UFO Monthly.com is een op een kwaliteitsblad lijkend on line magazine en met uw support zullen wij u elke maand op de hoogte brengen van wereldwijde ontwikkelingen en artikelen publiceren van onderzoekers die u bent gaan kennen als de ‘experts’ in de UFO-materie.

MEXICAANS MINISTERIE VAN DEFENSIE ERKENT UFO's mei 2004 Het UFO-fenomeen in Mexico wordt nu erkend als een feit in een heroïsch en ongekend besluit, genomen door het Mexicaanse ministerie van defensie onder leiding van de minister van defensie generaal Clemente Vega Garcia, bevelhebber van alle Mexicaanse legeronderdelen.

PROFESSOR ROBERT JACOBS mei 2004 Professor Jacobs is een gerespecteerde professor aan een grote universiteit in de Verenigde Staten. In de jaren zestig was hij in dienst van de luchtmacht. Hij was de dienstdoende officier optische instrumenten en zijn werk was het filmen van de proefnemingen van de ballistische raketten die gelanceerd werden vanaf de Vandenberg luchtmachtbasis in Californië. Gedurende een test in 1964 van de eerste raket die ze filmden, legden zij de beelden vast van een UFO die naast de raket meevloog.

THE CASE FOR THE CRITTERS mei 2004 Trevor Howard Constable is de ontdekker van levende wezens in onze atmosfeer en de ruimte. Hij noemde ze 'critters'. Een fascinerende andere invalshoek op het UFO-fenomeen.

HOE DEBUNKERS TE WERK GAAN april 2004 Kortgeleden heb ik weer eens een documentaire opgenomen, nadat ik er al meer dan 10 jaar schoon genoeg van had. Zo heb ik van Discovery Channel het programma: ‘Unsolved History, Roswell’ op band gezet en daarin worden drie UFO-voorvallen behandeld die het moderne UFO-tijdperk inluidden. Zo zijn daar (natuurlijk) de waarneming van Kenneth Arnold, het Roswell-incident en het Thomas Mantell-incident. De werkwijze en de conclusie van de makers (debunkers) is ronduit schandalig te noemen.

WETENSCHAPPER DAAGT LUCHTMACHT UIT INZAKE UFO's april 2004 "Heeft de luchtmacht dan geen enkele verantwoording af te leggen tegenover hen die de rekeningen betalen? Of staan zij boven de wet? Ik herhaal mijn uitdaging: USAF officieren McAndrew en Weaver, hebben jullie de moed om jullie standpunt te verdedigen? Noem mij dan de datum en de tijd."

MEN IN BLACK april 2004 Iedereen die een UFO of UFO-gerelateerde ervaring had kan bezocht worden door de Men In Black!

HET 'BIJNA' ARTIKEL IN DE TELEGRAAF april 2004 Dit verhaal geeft goed weer dat de media nog steeds uitsluitend geïnteresseerd zijn in negatief nieuws over het UFO-fenomeen.

DE UFO UITDAGING april 2004 Het probleem is niet dat er niet genoeg bewijs is dat mijn conclusies bevestigt, maar dat de meeste mensen en dan speciaal de luidruchtige sceptici, de debunkers, onwetend zijn van het ware bewijs. Aldus Stanton Friedman.

UFO's DOOR DE TIJD april 2004 Binnenkort kom ik met een verslag over mijn wederwaardigheden met een journaliste van de Telegraaf. Als voorafje dit korte, maar o zo typerende verhaal.

EEN PROFESSIONELE GROEP SCEPTICI BEWIJST DAT UFO's BESTAAN! maart 2004 Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat sceptici zich ten doel stelden de juistheid aan te tonen van een vermoedelijke vervalsing en eindigden met het bewijs dat het juist wel authentiek is.

ASTRONAUT GORDON COOPER heeft UFO’s gezien en gefilmd. Om die reden, heeft hij openlijk gepleit voor de noodzaak van een open onderzoek naar UFO's. In 1978 stuurde hij deze brief aan de Verenigde Naties:

UFO BOVEN USS JFK februari 2004 Getuigenis van James Kopf. In zijn getuigenis vertelt hij hoe in de zomer van 1979 alle elektronische apparatuur en communicatie-systemen aan boord de USS.JFK plotseling uitvielen toen er een reusachtige, gloeiende, oranje-gele UFO boven het dek van het vliegkampschip zweefde.

EEN DIEPGAAND INTERVIEW MET DAVID ADAIR januari 2004 Dit interview gaat over:
1. Het Disclosure Project (het openbaren van het UFO-fenomeen via een openbare hoorzitting)
2. Een spectaculaire gebeurtenis op Area-51
3. De betekenis van een graancirkel gevonden in Chilbolton, Engeland.

SPOKEN, SPIONNEN, LEUGENS & UFO's januari 2004 Toen ik eenmaal terugkeerde uit dit X-Files-territorium, knipogend tegen het daglicht, was ik zowel gedesillusioneerd als boos, omdat ik een paar smerige dingen had ontdekt waarvan de meeste niet direkt iets te maken hadden met UFO’s, maar veel meer van doen hadden met de soort van regeringen die wij in de zogenaamde westerse democratie hebben en hun permanente neiging tot liegen, desinformatie en hun bezuiniging op de waarheid. (Graham Ennis).

ALIEN GEVONDEN IN CHILI januari 2004 Oscar Muñoz, een onderzoeker van historische schatten, vond onlangs deze vreemde 'alien' in La Noria ten oosten van Iquique, Chili. Chileense UFO onderzoekers zijn sinds gisteren in rep en roer om deze case tot de bodem uit te zoeken. Het doet denken aan de 'Ural Alien'.

DE VRAAG NAAR BEWIJS januari 2004 Nieuw Europees initiatief inzake het openbaren van het UFO-geheim.