40 JAAR UFO's

De auteur heeft deze gelegenheid aangegrepen om aan de hand van veel nimmer te voren geopenbaarde verbanden een nieuw perspektief van het ufo-onderzoek te schetsen.

Auteur: Hans van Kampen

De Kern 1987

ISBN 90 325 0286 7

180 blz.

Beschrijving:

Het fenomeen "Unidentified Flying Object" (UFO) bestaat in 1987 veertig jaar. De bekende UFO-deskundige Hans van Kampen heeft deze gelegenheid aangegrepen om zijn vierde boek te schrijven over dit fascinerende onderwerp. Aan de hand van veel nimmer te voren geopenbaarde verbanden schetst hij een nieuw perspectief van het UFO-onderzoek.

De laatste jaren zijn bij het onderzoek van vreemde hemelverschijnselen grote doorbraken bereikt. Als vanzelfsprekend geldende voorvallen kwamen daardoor in een geheel ander kader te staan. De aandacht van van Kampen richt zich vanuit een historisch perspectief op de achtergronden en onderzoeksresultaten van nabije ontmoetingen met vreemde hemelverschijnselen, en zogenaamde klassieke contactverhalen. Deze blijken veel minder fantastisch te zijn, dan men gewoonlijk gelooft. Hij verzamelde daarvoor veel materiaal in binnen- en buitenland en trekt enkele nieuwe en zeer intrigerende conclusies.

"40 Jaar UFO's" is een belangwekkend document, dat zowel voor bekenden met deze materie als voor belangstellenden een geestverruimend beeld biedt van een uiterst actueel fenomeen.

BOEKEN