ALIENS

Ontmoetingen met het buitenaardse. Een betrouwbare en rijk geïllustreerde gids die in zes hoofdstukken handelt over de bekendste 'encounters' van het eerste tot het vijfde type, incluis de beschrijving van de UFO 'hot spots' overal ter wereld.

Auteur: Marcus Day

Zuid Boekproducties 1997

ISBN 90 6248 974 5

124 blz.

Beschrijving:

Dit boek in grootformaat is een fascinerende gids die inzicht geeft in de mysteries rond UFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens en aanverwante paranormale verschijnselen, evenals in de internationale samenzwering van ontkennende en alles toedekkende regeringen die trachten de aandacht af te leiden van het overstelpende bewijsmateriaal over UFO-verschijnselen door de eeuwen heen.

* ontmoetingen van het eerste tot en met het vijfde type
* de herkomst van ufo's
* verschillende typen ruimtevaartuigen
* ontvoeringen door en contacten met buitenaardse wezens
* plaatsen op de wereld waar veel UFO's gezien zijn
* geheimhouding door regeringen
* voorspellingen over contacten in de nabije toekomst

Deze uitvoerige handleiding baseert zich niet alleen op het meest recente onderzoek dat door gezaghebbende ufologen overal ter wereld is gedaan, maar bevat ook veel informatie die nooit eerder is gepubliceerd - waaronder zeldzame uitspraken van astronauten, regeringsambtenaren en militairen die toegeven dat er UFO's zijn waargenomen. Daarnaast zal het boeiende fotomateriaal dat voor dit boek is verzameld zelfs de grootste sceptici ertoe brengen met andere ogen naar de sterrenhemel te kijken.

BOEKEN