BEZOEKERS UIT DE RUIMTE

Het geheim van de ufo's. Dit uiterst gefundeerd geschrift richt zich tot een breed publiek dat zich met de vele vraagstukken rondom UFO's bezighoudt. Gesteund door verreikende informatie en een brede benadering van het onderwerp, weet het tot de laatste bladzijde te boeien.

Auteur: Adolf Schneider

Gottmer 1973

ISBN 90 257 0306 2

275 blz.

Beschrijving:

Wat is er waar van al die verhalen over buitenaards leven, over intelligente wezens die de aarde bezoeken? In dit boek wordt voorzichtig geschift uit de veelheid van aanwijzingen die ons van alle kanten bereiken. En welke gegevens bestaan er, waar we nooit iets van horen, omdat ze door de autoriteiten zorgvuldig geheim worden gehouden? Ook op dergelijke vragen probeert Adolf Schneider een antwoord te geven, met name door het noemen van dossiers welke nooit openbaar werden gemaakt. Bovendien bespreekt hij deskundig diverse wetenschappelijke experimenten zoals het opheffen van de zwaartekracht. Als de auteur zijn gegevens ordent, blijkt er dat er merkwaardige conclusies te trekken zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn, waarschuwt hij, deze conclusies in al hun konsekwenties te aanvaarden, want ze zijn verre van geruststellend. Als we dit boek lezen wordt het duidelijk, dat ons beperkte wereldbeeld in de nabije toekomst toch een aantal schokkende veranderingen zal moeten ondergaan.

BOEKEN