BUITENAARDSE BESCHAVINGEN

Verrassend onderzoek door de meester van science fiction

Auteur: Isaac Asimov

ECI, Vianen 1981

ISBN: 90-328-0451-0

304 blz.

Beschrijving:

Zijn wij alleen? Zijn menselijke wezens de enige bezitters van ogen waarmee de diepten van het heelal kunnen worden gepeild? Zijn zij de enige vervaardigers van apparaten waarmee de reikwijdte der zintuigen kan worden verlengd of uitgebreid – de enige wezens die er op intelligente wijze naar streven om hetgeen dat wordt gezien te doorgronden?

Op zijn speurtocht door het heelal naar leven en intelligentie gaat Isaac Asimov uit van recente wetenschappelijke gegevens. Hij onderzoekt aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, zowel voor het ontstaan van leven als voor de ontwikkeling van beschavingsvormen.

In zijn boeiend geschreven verslag geeft Isaac Asimov zijn verkenning weer van de plaatsen in het heelal waar geavanceerde, technologische beschavingen mogelijk zijn, en geeft hij oplossingen voor de problemen die zich zullen voordoen op het gebied van communicatie en interpretatie.

BOEKEN