BUITENAARDSE ONTVOERINGEN

Het onomstotelijke bewijs

Auteur: John Rimmer

M&P Boeken BV 1984

ISBN 906590 0845

Beschrijving:

Toen iemand voor de eerste maal melding maakte van ontvoeringen door buitenaardse wezens, was de reactie van het publiek voorspelbaar. Men lachte, haalde de schouders op, verklaarde de man voor gek en verwees zijn verhaal naar het rijk der science fiction en andere fabelen.

Naarmate echter het aantal waarnemingen en meldingen toenam, werd het steeds moeilijker te doen alsof er niets aan de hand was. Momenteel beschikken we over een overstelpende hoeveelheid aanwijzingen dat er wel degelijk een aantal buitenaardse ontvoeringen heeft plaatsgevonden en houdt de wetenschappelijke wereld zich intensief met het probleem bezig.

John Rimmer onderzocht alle aspecten van dit controversiële fenomeen, vergeleek de verschillende ervaringen en geeft in dit boek een overzicht van de pogingen die in het werk zijn gesteld om het onomstotelijke bewijs van ‘buitenaardse ontvoeringen’ te leveren.

In Amerika wordt Rimmer beschouwd als een van de grootste deskundigen op het gebied van UFO’s en andere paranormale verschijnselen.

BOEKEN