DE EERSTE TIJD

Speurtocht naar buitenaardse ‘goden’ die de loop der beschaving beslissend beïnvloedden

Auteur: Zecharia Sitchin

Tirion 1998

ISBN 90-5121-747-

Bibliotheeknr. 420.19 sitc

350 blz.

Beschrijving:

Priesters, dichters en wetenschappers zijn al eeuwenlang op zoek naar een verklaring voor het ontstaan van de mensheid. In deze goed onderbouwde uitgave geeft de Amerikaanse onderzoeker Zecharia Sitchin zijn opmerkelijke visie op de beslissende invloeden die onze beschaving duizenden jaren geleden hebben vormgegeven.

In die tijd werd de aarde, volgens Sitchin, aangedaan door buitenaardse bezoekers die aan de wieg stonden van de eerste periode van geestelijke verlichting van de mensheid. Onder hun leiding kwam de menselijke beschaving tot grote bloei: er werd vooruitgang geboekt op verschillende terreinen van de wetenschap, de kunst en het denken. De buitenaardse bezoekers die hier de hand in hadden, hebben tastbare bewijzen van hun aanwezigheid nagelaten in de vorm van de enorme monolieten van bijvoorbeeld het Engelse Stonehenge. Er zijn drie fasen in deze monumenten aanwijsbaar, die exact overeenkomen met de drie perioden waarin leven op aarde aantoonbaar is. Maar er zijn bovendien aanwijzingen voor overeenkomsten met gebeurtenissen in het oude Sumerië. En ook in andere delen van de wereld zijn bewijzen te vinden voor het ingrijpen van de buitenaardse goden in de loop der gebeurtenissen.

BOEKEN