DE NIEUWE UFOGOLF

Twee delen, gebundeld in éen boek; te weten "Nieuwe tendensen in UFO-logie" door Julien Weverbergh, met speciale aandacht voor de ufogolf 1973/74 - en "Wat wetenschappelijk gevormde ufologen over het UFO-fenomeen denken", door Jean-Claude Bourret.

Auteurs: Jean-Claude Bourret en Julien Weverbergh

Manteau 1975

ISBN 90 223 0488 4

178 blz.

Beschrijving:

Onze zeventiger jaren worden op UFOlogisch gebied op twee manieren gekenmerkt: het aantal waarnemingen en landingen neemt toe en de belangstelling van de geleerden, de overheid (en zélfs het publiek) wordt niet meer ontkend noch weggemoffeld. Dit heeft op haar beurt een serieuzere aanpak van het UFO-fenomeen tot gevolg. Met name de bestudering van de landingsplaatsen van UFO's heeft het domein van het amateurisme verlaten. De toenemende waarnemingen en de statistische verwerking van de gegevens worden in het eerste deel van dit boek geanalyseerd door Julien Weverbergh, die op UFOlogisch gebied niet alleen in Nederland en België, maar ook in het buitenland goede faam geniet. Hij licht bovendien de goede toon in het UFOlogisch denken toe. In een apart hoofdstuk worden Hollandse en Belgische waarnemingen voorgesteld en krijgt de lezer een kijkje in de UFOlogische keuken van deze landen.

Het tweede gedeelte van dit boek bevat gesprekken van ORTF-journalisten met internationale geleerden die zich op universitair niveau aktief met UFOlogie bezighouden. In deze gesprekken, in 1974 door de ORTF uitgezonden, zal de lezer ook het gesprek met de Franse minister van defensie aantreffen, een gesprek waarin voor het eerst onomwonden erkend wordt dat de Franse overheden het UFOfenomeen sinds 1946 zorgvuldig hebben gevolgd.

BOEKEN