DE UFO UITDAGING

Een opzienbarende analyse

Auteur: Dr. J. Allen Hynek

Paris Manteau 1973

ISBN: 90-6006-144-1

268 blz.

Beschrijving:

De zaak tegen UFO´s is niet geseponeerd, hoewel UFO’s ‘officieel’ niet bestaan, blijven rapporten over waarnemingen binnenkomen. De wetenschappelijke wereld, door middel van het Condon Report en de Amerikaanse regering door het afsluiten van de dossiers van Project Blue Book, hebben officieel een einde gemaakt aan alle speculaties rond UFO´s.

Toch is het bewijsmateriaal dat door de Commissie Condon wordt aangevoerd uiterst mager te noemen. Minder dan 100 waarnemingen werden geëvalueerd en zelfs die 100 werden nauwelijks willekeurig gekozen; vele van de wetenschapsmensen die in de Universiteit van Colorado verzameld waren om over de authenticiteit van UFO´s een oordeel uit te spreken waren in negatieve zin bevooroordeeld – niet bepaald een ideaal uitgangspunt voor wetenschapsmensen.

Dr. Hynek toont dit alles glashelder aan. Maar hij gaat nog verder. Door middel van strikt wetenschappelijke technieken toont hij aan dat, nadat alle zelfs maar enigszins dubieuze meldingen mèt de evident verkeerde en de totaal onzinnige zijn geëlimineerd, toch een aantal meldingen overblijft dat niet zonder meer genegeerd kan worden. Deze meldingen die in de loop der jaren tot een belangrijk aantal zijn uitgegroeid en uit allerlei delen der wereld afkomstig zijn, kunnen niet met een spottend gebaar van de tafel worden geveegd. Wetenschapsmensen van formaat dienen systematisch naar een verklaring verder te zoeken.

BOEKEN