DE UFO-CAROUSSEL

Een introductie tot de ufologie voor beginnelingen en gevorderden.

Auteur: Julien Weverbergh

De Fontein 1998

ISBN 90 261 1383 8

268 blz.

Beschrijving:

In ons milieu manifesteert zich mogelijk al eeuwenlang een verschijnsel dat noch door waarnemers, noch door specialisten in welke discipline ook, herkend of verklaard kan worden. Deze anomalie is van fysieke aard, artificieel, technisch gestructureerd en gedraagt zich intelligent.

Vanaf 1947 ging men deze objecten allengs met het woord ufo aanduiden. Ondanks de uitgesproken allergie voor dit fenomeen vanwege de overheden, zowel de burgerlijke als de militaire en in hun kielzog het wetenschappelijk establishment, is het begrip ufo deel uit gaan maken van ons wereldomvattend cultuurpatroon.

Julien Weverbergh, door de kwaliteitskrant De Morgen als de 'eminance grise' van de Belgische ufologie genoemd, maakt vijftig jaar na het begin van het moderne ufo-tijdperk in dit boek een eigen en originele stand van zaken op. Hij stelt een niet mis te begrijpen onderscheid vast tussen het authentieke verschijnsel dat een ware uitdaging voor de moderne wetenschap vormt, en de ufo-caroussel dat bedacht is en in volle beweging gehouden wordt door de Priesters van de Hogere Bewustzijnsgraad die het ufo-verschijnsel in de folklore en het esoterisme meesleuren. Daar richt Julien Weverbergh zijn pijlen op. Wat niet wil zeggen dat prominente negeerders van het verschijnsel, waaronder een Nederlandse sterrenkundige, ook het volle pond niet zouden krijgen.

Julien Weverbergh betoogt, dat alle Ufo-fanatiekelingen, zowel pro als contra, broederlijk zij aan zij in het ufo-caroussel thuis horen. Zonder in pedagogiek te vervallen zal de lezer in dit boek ook een verrassend nieuw inzicht krijgen in het 'Air Force Project Blue Book Special Report No.14', een van de meest curieuze ufo-documenten uit de eindeloze stroom ufo-publicaties, en hij zal een diepborende analyse volgen van een vaak gepubliceerde ufo-klassieker - met verrassende conclusies.

Het boek is geïllustreerd met foto's, tekeningen en reproducties van documenten.

BOEKEN