DE WITTE PIRAMIDE

Sporen van buitenaardsen in het Verre Oosten

Auteur: Hartwig Hausdorf

Tirion 1997

ISBN 90-5121-667-x

Bibliotheeknr. 420.19 haus

187 blz.


Beschrijving:
In de Chinese provincie Honan bevindt zich een heuvel die sinds jaar en dag bekend staat als de ‘grafheuvel van Koning Ma Yin’. In die heuvel - de witte piramide - vonden in 1972 grootscheepse opgravingen plaats die een aantal opzienbarende vondsten aan het licht brachten: een balsemvloeistof waarvan de samenstelling tot op heden onbekend is, maar waardoor het lichaam van de dode intact en soepel bewaard is gebleven; medische handboeken waaruit blijkt dat de Chinese wetenschap al in 168 v.Chr. op de hoogte was van de aard van de ziekte kanker en de verwijdering van tumoren; een kaart van de omloop der planeten die aantoont dat de Chinezen in die tijd al wisten dat de zon het centrum van het zonnestelsel was en dat de omloopperiode van de planeet Venus ca. 584 dagen bedraagt; en een topografische kaart die verbluffende overeenkomsten vertoont met een satellietfoto. Hoe kwamen de oude Chinezen aan deze kennis?

In een museum in het verre Oosten kwamen onlangs vondsten te voorschijn die eeuwenlang verloren gewaand werden en die duiden op een noodlanding die buitenaardsen zo’n 12.000 jaar geleden in dit deel van de wereld gemaakt moeten hebben. Waren zij de goddelijke bouwmeesters van de witte piramide?

In deze meeslepende uitgave toont Hausdorf overtuigend aan dat de bewoners van het verre Oosten voortdurend contact met buitenaardsen hebben gehad en dat de onheilspellende ontvoeringen van de laatste jaren niets anders kunnen zijn dan vormen van hernieuwd contact, maar nu met de nakomelingen van de ‘goden’, de buitenaardse bezoekers die aan de wieg hebben gestaan van de oosterse beschaving en mogelijk de stamvaders zijn geweest van dit geslacht.

Met nog niet eerder gepubliceerd fotomateriaal.

BOEKEN