DE GEZANTEN VAN HYPERION

UFO's en hun buitenaardse boodschappers

Auteur: Hans van Kampen

A.J.G.Strengholt 1992

ISBN 90 6010 796 9

192 blz.

Beschrijving:

UFO's of 'onverklaarbare vliegende objecten' vormen steeds meer een fascinerend onderwerp. Officieel bestaan zij immers niet. Wie zich er echter wat meer in verdiept, ontdekt al snel raadselachtige feiten en verbanden. Het bestaan van UFO's lijkt niet alleen moedwillig te worden ontkend, maar het verzwijgen en verdraaien van de waarheid schijnt zelfs een systematische vorm te hebben aangenomen. Wat valt er dan te verzwijgen?

Al 25 jaar houdt ufoloog Hans van Kampen zich met het UFO-fenomeen bezig. Dit is reeds zijn vijfde boek over UFO's. In dit boek echter verbreekt hij na jaren eindelijk het stilzwijgen. Met indringende pen onthult deze unieke UFO-expert nieuwe inzichten en verbanden, die tot dusver grotendeels verborgen of onuitgesproken waren gebleven. De centrale vraag over de waarschijnlijke aard en herkomst van UFO's, die van Kampen al jarenlang handig wist te omzeilen, wordt door hem in dit vlot geschreven werk eindelijk beantwoord. Zijn konklusie - gebaseerd op eigen onderzoek, analyse van honderden internationale voorvallen en tientallen UFO-studies - is zowel verontrustend als provocerend.

De auteur signaleert een gevaarlijk menselijk chauvinisme met betrekking tot UFO's en daarmee samenhangende, met 'paranormaal' aangemerkte, verschijnselen. Hetzelfde merkwaardige chauvinisme, dat de betrokken academische wetenschap heeft doen verworden tot de karikatuur van een geloof. UFO's zullen uiteindelijk de mens verlossen uit diens lange kosmische isolement. Maar tegen welke prijs? De rode draad voor de beantwoording van die vraag loopt van oudheid tot heden: bijna onopvallend, soms bot ontkend en vaak belachelijk gemaakt. Hoe beter wij erop zijn voorbereid, zoveel groter is de kans dat wij de "Gezanten van Hyperion" en hun eeuwenoude, mysterieuze maskerade nog op tijd doorzien.

BOEKEN