GRAANCIRKELS

Codes uit een andere dimensie

Auteur: Rudi Klijnstra

Ankh Hermes 1996

ISBN 90-202-8118-6

Bibliotheeknr. 909 klijn

143 blz.

Beschrijving:

Graancirkels, de mysterieuze cirkels in de gewassen, worden sinds enige jaren over de hele wereld aangetroffen. Gemaakt door grapjassen? Gecodeerde boodschappen uit de ruimte? Signalen van Moeder Aarde?

Deel één van dit boekje geeft een verslag van de feiten en de verschillende theorieën omtrent het ontstaan van graancirkels en liet mogelijke verband met ufo's. Deel twee gaat over de diepere betekenis van de cirkelvorm, de druïden en Moeder Aarde en het 'moederpictogram', een driehoekige graancirkelformatie die in 1991 in Zuid-Engeland is ontstaan. Dit graansymbool bevat volgens onderzoekers belangrijke verborgen informatie.

Volgens de auteur duiken graancirkels en ufo's juist nu op omdat de mensheid voor een belangrijke keuze staat: de huidige toestand, die uiteindelijk leidt tot zelfvernietiging, handhaven of het maken van een collectieve 'quantumsprong' naar een hoger bewustzijnsniveau.

Foto voorzijde omslag:
1995 Steve Alexander. Een graancirkel in een tarweveld nabij East-Meon, Hampshire (UK), bestaande uit concentrische ringen en halve manen met vier kleinere cirkels als signature.

BOEKEN