DE GRENS VAN DE WERKELIJKHEID

ufo's ter discussie

auteurs J.Allen Hynek en Jacques Vallee

Manteau 1977

ISBN 90 223 0598 8
(achterzijde)

In dit geestverruimende boek onderzoeken de auteurs een paar voorbeelden van Ufo-waarnemingen en stellen een globaal draaiboek op voor toekomstig Ufo-onderzoek. Waartoe zou een dergelijke studie kunnen leiden? Wat kan er bestudeerd worden en hoe? Wat is de werkelijke aard van het Ufo-verschijnsel? Komt het voort uit de activiteiten van andere beschavingen uit het heelal? En zo ja, waar en wat zouden zij kunnen zijn? Is er een zuiver psychologische verklaring voor het Ufo-verschijnsel, of is er ergens nog een groots verborgen gebied, dat de oplossing in zich herbergt? Dit zijn de vragen die de auteurs al jaren hebben beziggehouden en dit boek gaat over de mogelijke antwoorden hierop.

BOEKEN