HET ONTSTAAN EN HET EINDE VAN ALLES

Wereldbestseller Fingerprints of the Gods

Graham Hancock

Tirion 1996

ISBN 90 5121 600 9

470 blz.


Beschrijving:
Monumenten als de Grote Sfinx in Egypte, de intrigerende tempels in Tiahuanaco en de ontzagwekkende Tempel van de Zon hebben de mensheid altijd voor raadselen gesteld. Hoe konden ze zo gebouwd worden zonder al onze moderne technologie en wetenschap? En welke geheimzinnige boodschap schuilt er achter hun stenen façade? Zijn zij het werk van de goden of van een onbekende beschaving?

In ‘Het ontstaan en het einde van alles’ laat bestseller-auteur Graham Hancock de stukjes van de legpuzzel in elkaar passen. Door bestudering en vergelijking van de manier waarop mythen door verschillende beschavingen zijn overgeleverd, is Hancock op het spoor gekomen van een exacte wetenschappelijke taal waarin de resultaten zijn vastgelegd van de eeuwenlange bestudering van astronomische verschijnselen.

Aan de hand van moderne geologische en astronomische technieken weet hij aan te tonen dat de huidige datering van verschillende intrigerende archeologische vindplaatsen niet kan kloppen, maar dat deze monumenten veel ouder moeten zijn dan men tot nu toe dacht. Bovendien ontdekt Hancock dat de mensheid in vroeger tijd de wereld in kaart kon brengen met een exactheid die moderne cartografen pas in de negentiende eeuw wisten te evenaren.

Deze ontdekkingen doen het bestaan van een hoge beschaving vermoeden, die op mysterieuze wijze tot een einde moet zijn gekomen. Hancocks ontdekkingen vormen een intellectuele revolutie, een onomkeerbare omwenteling in de wijze waarop wij tegen onze geschiedenis – en dus onszelf – aankijken. Maar tevens bevat dit fascinerende boek een waarschuwing: hoe kwam deze hoge beschaving aan haar eind? En zou hetzelfde met onze beschaving kunnen gebeuren? Volgens Graham Hancock zijn de aanwijzingen hiervoor in onze omgeving onrustbarend duidelijk aanwezig.

BOEKEN