HET PHILADELPHIA EXPERIMENT

Auteurs: William L.Moore / Charles Berlitz

J.H.Gottmer - Haarlem 1979

ISBN: 90-257-1208-8

176 blz.

Beschrijving:

Zo verschrikkelijk waren de gevolgen van een in 1943 door de Amerikaanse marine in het diepste geheim uitgevoerd experiment, dat men het project onmiddellijk staakte en in de doofpot deed. Het betrof het zogenaamde´Philadelphia Experiment, waarbij men erin slaagde de torpedojager´Eldridge´, compleet met bemanning, onzichtbaar te maken, door het bloot te stellen aan een buitengewoon sterk elektromagnetisch veld. Volgens een radiomelding werd het gelijktijdig weer zichtbaar in Norfolk, Virginia, op een afstand van 1000km. Toen het krachtveld werd uitgeschakeld, lag het schip weer op zijn plaats, schijnbaar onbeschadigd, doch met de mensen aan boord waren onzegbare dingen gebeurd.

In weerwil van een volkomen gebrek aan medewerking van officiële instanties zijn Charles Berlitz, schrijver van ondermeer de bestsellers De Bermuda Driehoek, Het geheim van Atlantis, Spoorloos in de Bermuda Driehoek en Geheimen van verzonken beschavingen en diens co-auteur William Moore erin geslaagd met een aantal bij dit experiment betrokken geleerden in contact te komen. En ze hebben een staaltje van journalistieke research verricht dat zijn weerga nauwelijks heeft. Hun sensationele onthullingen laten zich lezen als science fiction, maar geven anderzijds alle aanleiding tot de veronderstelling dat het hier allerminst gaat om fantasie, maar om fascinerende realiteit. Niemand minder dan Einstein zou zijn bezorgdheid hebben uitgesproken over de praktische consequenties van het ´Philadelphia Experiment´, dat overigens tal van aannemelijke verklaringen biedt voor mysterieuze zaken als de Bermuda-driehoek, UFO´s, de vierde dimensie, teletransportatie en het bestaan van ´buitenaardse wezens´.

BOEKEN