HET VERLOREN WERELDDEEL MU

Een verdwenen beschaving in de Stille Oceaan

Auteur: James Churchward

Ankh Hermes 1992 (1e druk 1973)

ISBN 90-202-5571-1

Bibliotheeknr. 921 chur

305 blz.


Beschrijving:

Mu of Lemurië moet een enorm continent geweest zijn in de Stille Oceaan, waar een hoog beschavingspeil bereikt werd. Omstreeks 50.000 jaar voor Christus zou het bij een grote wereldramp zijn vergaan, net als Atlantis dat tussen 40.000 en 10.000 voor Christus ten onder ging. Bij de ondergang van Mu verloren zo'n 64 miljoen mensen het leven.

James Churchward, de auteur van dit boek dat al in de tweede helft van de negentiende eeuw is ontstaan, hoewel de eerste ons bekende Engelstalige editie pas in 1926 het licht zag, studeerde jaren onder leiding van een hogepriester van een Indiase tempelschool. Deze leerde hem de ontcijfering van geheime, oeroude documenten. Tot nu toe is hij de enige westerling die deze teksten heeft mogen bestuderen.

Op zijn reizen trof Churchward in verschillende landen tienduizenden jaren oude ruïnes met inscripties aan. Hij stelde vast dat de taal van deze inschriften nog ouder is dan het Sanskriet. Wat het bronnenmateriaal over Mu betreft nemen twee oude Maya-geschriften, de zogenoemde Codex Cortesianus en het Troano-manuscript, een belangrijke plaats in. Ze komen in het boek dan ook uitvoerig aan de orde.

Latere onderzoekers en auteurs maakten veelvuldig gebruik van het werk van Churchward, dat nog steeds een uitermate boeiend licht werpt op de verloren gegane wereld van een grootse beschaving.

BOEKEN