JUNG OVER UFO'S

In dit belangwekkende boek stelt de beroemde Zwiserse psycholoog C.G.Jung het thema en tegelijkertijd de vraag aan de orde of UFO's werkelijk bestaan, of dat zij louter produkten van onze fantasie zijn.

Auteur: C.G.Jung

Lemniscaat 1974

ISBN 90 6069 430 9

164 blz.

Beschrijving:

Wat moeten we denken van UFO's? De vraag naar bewijsbaarheid of anderszins, van materieel aanwezige UFO's houdt begrijpelijkerwijs velen bezig. Jung gaat verder en verdiept zich vooral in de psychische kant van de zaak. Het waarnemen van UFO's zou kunnen berusten op fantasie , visioenen of hallucinaties. Het zouden ook projecties kunnen zijn van het onderbewuste. Een dergelijke conclusie lost echter niets op. Vandaar dat Jung nagaat in welke tijden (en in welke streken) UFO's veelvuldig waargenomen worden. De bijgevoegde afbeeldingen van UFO's uit de 16e eeuw kunnen evenzeer bijdragen tot een wijder begrip van het UFO-verschijnsel als de uitingen van 20e eeuwse kunstenaars. Naast de verhalen van hen die UFO-belevenissen hadden, spelen bij Jung ook dromen over vliegende schotels een grote rol. Hij heeft er een aantal mét een dikwijls verrassende interpretatie.
Jung's boek "bewijst" niets, maar het geeft ons een bredere kijk op het UFO-verschijnsel dan de gangbare nieuwsrapporten alleen kunnen verschaffen.

BOEKEN