SPOOKLICHT

ufo's, wezens & mensen. Met dit boek richt de kritische auteur zijn aandacht op het verschijnsel 'spooklichten' die door velen, terecht of onterecht, met het begrip UFO worden aangeduid. De meldingen daarover gedurende de laatste 35 jaar hebben het mogelijk gemaakt oude gevallen te herzien en aan nieuwe gegevens te toetsen.

Auteur: Hans van Kampen

Baart 1980

ISBN 90 325 0079 1

170 blz.


Beschrijving:

Spooklicht, studie van een angstwekkend fenomeen... Hans van Kampen, auteur van de zeer succesvolle boeken "Ufo's boven de Lage Landen" en "Vliegende schotels, waan of wetenschap?", geldt als éen van de vooraanstaande deskundigen op het gebied van het onderzoek van vreemde hemelverschijnselen. Een kwalificatie die hij heeft kunnen opbouwen door zijn gedegen, jarenlange veldonderzoeken. Hij beschikt over vele internationale contacten en kan daardoor de nieuwste ontwikkelingen volgen en daaraan bijdragen.

Van Kampen is computerdeskundige en heeft voor de totstandkoming van dit boek veel gebruik gemaakt van de micro-electronica. In dit boek trekt hij de lijn van "Ufo's boven de Lage Landen" door en betrekt nu uitgebreid zeer raadselachtige gebeurtenissen bij zijn onderzoekingen.

"Spooklicht" vormt een mijlpaal en een keerpunt in het moderne UFO-gebeuren. Er is meer tussen hemel en aarde. Schokkende en bloedstollende ervaringen worden in verband gebracht met de laatste fysische gegevens. Spookachtige gebeurtenissen worden door een scherpzinnige en heldere analyse in een nieuw kader geplaatst. Een kader, dat een trendsetter zal blijken voor nieuwe onderzoekingen van het buitengewone.

Hans van Kampen is ondermeer overzees correspondent van het "UFO Subcommittee" van de Amerikaanse onderzoekscommissie 'SCICOP'. Hij publiceerde o.a. in 'The Skeptical Enquirer'.

BOEKEN