TERUG NAAR DE STERREN

Mogelijkheden van het onwaarschijnlijke

Auteur: Erich von Däniken

Ankh Hermes

ISBN 90-202-8076-7

Bibliotheeknr.

199 blz.

Beschrijving:

Nadat Erich von Däniken reizen had gemaakt naar Rusland, Zuid-Amerika en India, schreef hij dit boek waarin hij zijn in ‘Waren de goden kosmonauten?’ zo explosief naar voren gebrachte theorieën over het bezoek van vreemde kosmonauten aan onze planeet met nieuwe argumenten en nieuwe bronnen nogmaals tracht te bewijzen.

Von Däniken heeft daarbij gebruik gemaakt van gegevens over de nieuwste ontwikkelingen in biologie en chirurgie en de gedeeltelijk nog geheime ontdekkingen van de interstellaire ruimtevaart. De lezer zal met verbazing kunnen constateren dat vele in ‘Waren De Goden Kosmonauten?’ nog als utopie aangeduide mogelijkheden sinds het verschijnen van dit eerste boek in laboratoria al geverifieerd werden. Samen met de auteur gaat de lezer op onderzoek naar de sporen van ons verleden die tenslotte de weg 'terug naar de sterren' wijzen.

Het is weer een boek dat met hartstocht werd geschreven en waarin Von Däniken geen blad voor de mond neemt: een uitdaging aan iedereen, die nog geen vertroebelde kijk heeft op het schijnbaar onverklaarbare.

BOEKEN