UFO’s IN OOST EN WEST

deel I Vliegende schotels een nieuwe visie

Auteurs: Ion Hobana en Julien Weverbergh

N. Kluwer nv Deventer ± 1970

268 blz.

Beschrijving:

De jaren 70 die voor ons liggen zullen ongetwijfeld gekenmerkt worden door een grote belangstelling voor het UFO-probleem. Zijn wij zelf al niet half en half op weg naar andere planeten? Zijn onze geleerden er niet hoe langer hoe meer van overtuigd dat leven, ja zelfs intelligent leven een universeel verschijnsel is?

Waarom zouden beschavingen, die méér geëvolueerd zijn dan de onze dan niet overgegaan zijn tot datgene waarvoor wij nu pas plannen maken; de exploratie van andere planeten? De positieve antwoorden op deze vragen tonen aan dat er inzake speculaties omtrent vliegende schotels een ander klimaat ontstaat: het UFO-probleem heeft zich dan ook na 20 jaar hartstochtelijke krantendiscussies voorgoed genesteld in de universiteit en de wetenschappelijke onderzoekcentra.

In 1968 werd het UFO-probleem door 10 Amerikaanse topgeleerden voor het Congres ter sprake gebracht; in 1968 ook maakten de Russen de samenstelling van een officiële UFO-commissie bekend; december 1969 ten slotte werd over het UFO-probleem een tweedaags symposium gehouden door de belangrijkste wetenschappelijke autoriteiten ter wereld: ‘the American Association for Advancement of Science’.

De jaren van verwarring zijn definitief voorbij: het publiek heeft recht op een ernstige balans van de stand van zaken nù, zowel in Oost als in West. Deze balans werd opgemaakt door de Vlaming Julien Weverbergh, schrijver en criticus, en de Roemeen Ion Hobana, redacteur van de wetenschappelijke pagina’s van de grote Roemeense krant Scînteia. Beide schrijvers wisselden hun bevindingen uit. Deze ontmoeting groeide uit tot één groot werkstuk: ‘UFO’s in Oost en West’, dat wij de Nederlandse lezer in twee delen aanbieden.

In het eerste deel wordt voornamelijk door Julien Weverbergh op rigoureuze wijze het 20 jaar oude sensatiekaf van het UFO-koren gescheiden. Dit eerste deel, waarin ook getuigenissen omtrent UFO-waarnemingen uit België en Nederland werden opgenomen, heet terecht ‘Vliegende schotels: een nieuwe visie’. De Roemeen Ion Hobana is de aangewezen persoon om belangrijke bijdragen te leveren voor het tweede deel: ‘Vliegende schotels boven het oostblok’. In Roemenië wordt immers – mede onder zijn impuls – in pers, radio en TV ernstig over het UFO-probleem gedebatteerd. Voor het eerst publiceert iemand voor ons onbekende getuigenissen en documenten uit Oost-Europa.

BOEKEN