UFO’s IN OOST EN WEST

deel II Vliegende schotels boven het oostblok

Auteurs: Ion Hobana en Julien Weverbergh

N. Kluwer nv Deventer ± 1970

333 blz.

Beschrijving:

Iedereen heeft recht op een serieus overzicht van de stand van zaken betreffende de berichten over ‘Vliegende Schotels’, zowel in Oost als in West. Dit overzicht werd opgemaakt door de Vlaming Julien Weverbergh, schrijver en criticus, en de Roemeen Ion Hobana, radacteur van de wetenschappelijke pagina’s van de Roemeense krant Scînteia.

Beide schrijvers wisselden hun bevindingen uit, waardoor deze boeken representatief zijn voor de kritische beschouwer die op de hoogte wil zijn van wat er nu werkelijk waar is van alle UFO-berichten en die dan zelf zijn conclusies kan trekken.

Dit deel II geeft unieke getuigenissen en documenten uit Oost-Europa, die nog nooit eerder gepubliceerd konden worden. Beide schrijvers getroosten zich veel moeite om aan te tonen dat Unidentified Flying Objects zeker geen zinnebeelden zijn van een paar fantasierijke lieden. Met veel bewijzen, verwijzingen naar andere literatuur en foto’s die waarnemers maakten, wordt onomstotelijk bewezen dat UFO’s bestaan. Er verschenen inmiddels vertalingen van dit boek in Amerika en Frankrijk.

Een recensent van deel I schreef: Dit boek is zo kritisch geschreven, dat je ook, wanneer je nooit aan het verschijnsel ‘Vliegende Schotels’ geloofde, na het lezen hiervan het verschijnsel niet meer uitgesloten acht.

Ion Hobana werd geboren in Iasa, Roemenië (1931). Hij doorliep de faculteit voor filologie van Boekarest en debuteerde in 1954 met een verzenbundel. Later schreef hij een aantal wetenschappelijke essays en een historisch werk over de filmkunst. Na een carrière als uitgever en wetenschappelijk redacteur werd hij in 1972 secretaris van de schrijversvereniging in Roemenië.

Julien Weverbergh werd in Antwerpen geboren (1930). Eerst was hij leraar bij het Middelbaar Onderwijs en sinds 1966 is hij full-time schrijver. Zijn werk omvat naast scheppend proza voornamelijk literaire kritische werken en polemieken. Ook schreef hij diverse essays over controversiële onderwerpen. Hij verbleef herhaaldelijk in Roemenië o.a. als correspondent van het weekblad ‘Vrij Nederland’. Thans is hij uitgever in Brussel.

BOEKEN