UFO!

De UFO-rage in Nederland

Auteur: Marcel Hulspas

Prometheus 1997

ISBN 90 5323 528 0

Bibliotheeknr: 552.9 huls

195 blz.

Beschrijving:

De belangstelling voor alles wat duister en paranormaal is, is nog nooit zo groot geweest. Mediums, sjamanen en gebedsgenezers trekken volle zalen. Op de televisie en in de bioscoop worden we vergast op X-files gevuld met aliens, vreemde krachten en supermachten. Steeds meer mensen menen zich onder hypnose te herinneren dat ze door aliens zijn meegenomen en misbruikt. Met name het Roswell-incident veroorzaakte veel heisa; nabij dat plaatsje zouden vliegende schotels zijn neergestort, inclusief inzittenden.

UFO! Biedt een even helder als kritisch overzicht van de recente ufo-ontwikkelingen en besteedt aandacht aan de tendentieuze rol die de media hierin spelen.

Marcel Hulspas onderzoekt voor de stichting Skepsis ufo-meldingen. Van de honderden gevallen die hij onder ogen kreeg, zijn de interessantste en meest opmerkelijke, maar uiteraard ook de meest amusante opgenomen in dit boekje. UFO! Is dan ook onmisbaar voor wie wil weten wat er de laatste jaren zoal boven ons land rondgevlogen heeft.

 

Kritische opmerkingen van Paul Harmans:

Bovenstaande beschrijving op de achterkant van zijn boek geeft geenszins aan wat zijn werkelijke gedachten over dit onderwerp zijn. Hij laat de argeloze ufo-geïnteresseerde in de waan een objectief boekje in handen te hebben. Zodra je echter kennis neemt van de inhoud kom je achter zijn ware bedoelingen en die zijn er enkel en alleen om iedereen er van te overtuigen dat UFO’s absoluut niet bestaan.

Als Hulspas werkelijk wetenschappelijk onderzoek zou doen naar UFO-meldingen voor stichting Skepsis, dan zou hij er al snel achter komen dat er wel degelijk UFO’s rondvliegen boven Nederland, maar ze zijn bij Skepsis niet op zoek naar bewijs, want ze denken het allemaal met hun gezonde verstand te kunnen beredeneren.

In dit boek kun je ook een bewering lezen van Hulspas waarin hij zegt dat de media graag zou willen publiceren over UFO’s, maar dat ze dat niet kunnen door een gebrek aan foto’s, video’s en betrouwbare getuigen. Je moet maar durven om zoiets te beweren! Een totaal verkeerde voorstelling van zaken natuurlijk waarmee hij mensen op het verkeerde been wil zetten. Iemand die weinig van het UFO fenomeen afweet denkt hierdoor al snel dat dit de reden is waarom de media het fenomeen niet behandelt. Na lezing van dit feitenverdraaiende boekwerkje weet je trouwens niets meer over UFO’s dan dat het allemaal verkeerd geïnterpreteerde waarnemingen zijn en dat de radarapparatuur van allerlei verschillende instanties door weersinvloeden op UFO’s gelijkende beelden tevoorschijn tovert, die de ervaren radarwaarnemers niet als zodanig herkennen en ze daarom domweg als UFO’s betitelen. Gelukkig is er nog een Hulspas die bij stichting “Skepsis” regelmatig stukjes publiceert en die het allemaal al lang geleden heeft ontraadseld alszijnde: onzin, verbeelding, hallucinatie, bedrog, geldklopperij en dat bijna iedereen in het UFO-wereldje extreemrechts is.

Dit zijn nu de boekjes waarbij je wel heel goedgelovig moet zijn wil je waarde aan de inhoud toekennen. Gelukkig kent bijna iedereen die over UFO’s heeft gelezen Marcel Hulspas en weet van zijn connecties met stichting Skepsis. Zodra je weet dat iemand met stichting Skepsis samenwerkt, weet je dat je deze mensen en hun schrijfseltjes beter kunt mijden. Het geeft je teveel hartkloppingen en slapeloze nachten, omdat je je kwaad maakt over het verdraaien van de waarheid. Voor mensen die echter graag de wetenschappelijke opvatting over UFO’s navolgen, omdat ze dat zo intelligent vinden staan op verjaardagen en dergelijke, is dit boekje natuurlijk een aanrader.