UFO´s

Waarnemingen boven Nederland en België.

Auteurs: Koert Broersma / Arie de Snoo

Hollandia B.V. 1977

ISBN: 90-6045-161-9

146 blz.

Beschrijving:

De vraag of waarnemers van onbekende luchtverschijnselen werkelijk “zien” wat zich op dat moment manifesteert en niet, op grond van psychische omstandigheden, ieder iets anders ”zien”, is op dit moment zeer moeilijk te beantwoorden. Wel zal het de lezer duidelijk zijn dat wij met het aanstippen van deze moeilijke materie op een nog onbetreden terrein zijn terechtgekomen. Een terrein waar tal van wegen naar toe leiden, ieder met hun eigen problematiek.

Wat wij in feite willen benadrukken is dat de betrouwbaarheidsgehalten van UFO-waarnemingsverslagen met zeer grote voorzichtigheid beschouwd moeten worden.
En dat geldt voor alle waarnemingsverslagen, hoe uitputtend soms ook onderzocht, hoe deskundig de waarnemers qua professie dan ook mogen zijn.

Tot nu toe bestaat de literatuur over waarnemingen van UFO´s hoofdzakelijk uit situaties in Amerika, Mexico en landen die duizenden kilometers van ons verwijderd zijn.
Rapporten uit Nederland en België vormen de basis voor dit boek. De auteurs zijn jaren op zoek geweest naar elke melding of waarneming en het resultaat van deze verslagen vormt een boeiend verhaal over een verschijnsel dat sinds tientallen jaren de gehele wereld bezighoudt.

BOEKEN