UFO's CONTROLEREN ONS

In dit boek waagt de schrijver de hypothese te onderzoeken dat UFO's deel uitmaken van een controle-systeem, ook wel door hem "het onzichtbare college" genoemd. Kortom: de invloed van ufo's op de mens wordt hier wetenschappelijk bewezen.

Auteur: Dr. Jacques Vallee

Gottmer 1975

ISBN 90 257 0962 1

177 blz.

Beschrijving:

De vraag of UFO's wel bestaan is niet reëel. Een feit is dat er een overvloed aan gegevens en getuigenissen over bestaat. Het zou beter zijn als we zeggen dat we niet weten wat de verklaring is van het verschijnsel UFO's.
Jacques Vallee behoort tot die wetenschappers die zich - zij het niet officieel - bezighouden met dit verschijnsel en onderling gegevens uitwisselen. Zij zijn van mening dat men het verschijnsel niet alleen moet bestuderen in zover het kwantitatief meetbaar is, maar ook in zover het het menselijk bewustzijn beïnvloedt. Vallee legt hier zijn bevindingen vast en betrekt daarbij ook mythe, traditie en geloof. Zijn conclusie? "Ik ben van mening dat een enorme kracht binnen het menselijk bewustzijn in heden en verleden de mensheid heeft beïnvloed en steeds meer zal beïnvloeden in de richting van een totaal nieuw bewust worden".

BOEKEN