VLIEGENDE SCHOTELS, EEN ERNSTIGE ZAAK?

Wat is de waarheid omtrent deze vreemde voorwerpen? Twintig jaar lang heeft de auteur hiervan een uitgebreide studie gemaakt en vele 'geheime' bronnen aangeboord bij luchtmacht- en regeringsinstanties.

Auteur: Frank Edwards

H.J.Paris 1967

ISBN staat niet vermeld

190 blz.

Beschrijving:

Wat is de waarheid omtrent de vreemde voorwerpen, die in de ruimte zweven en op vele plaatsen zijn waargenomen. Wat zijn die UFO's (Unidentified Flying Objects - ook wel: vliegende schotels). Frank Edwards heeft meer dan 20 jaar lang een intensieve studie gemaakt van deze mysterieuze verschijnselen. Hij heeft vele 'geheime' bronnen aangeboord bij luchtmacht- en regeringsinstanties. Hij heeft getracht feiten en verbeelding uit elkaar te halen en heeft in dit boek een verbazingwekkend verhaal gepubliceerd over wat hij meent ontdekt te hebben. Hij vermeldt waarnemingen van douaneambtenaren, boeren, astronauten, piloten, politie-autoriteiten, ingenieurs en verbindingsofficieren van het leger.

Veel van wat hij schrijft zal ons bizar en fantastisch toeschijnen en dikwijls laat hij zich tot ongefundeerde hypothesen verleiden. Maar zelfs al verwijzen wij 90% van wat hij schrijft naar het rijk der verbeelding, dan nog blijft er 10% over, dat zoveel provocerende vragen opwerpt, dat er eens een antwoord voor gevonden zal moeten worden. Dit boek stelt in die vragen de allesoverheersende vraag: Vliegende Schotels - een ernstige zaak?

BOEKEN