VREEMDE VERSCHIJNSELEN

Raadsels die zelfs de moderne wetenschap niet kan oplossen.

Auteur: Carles Berlitz

Bosch & Keuning 1988

ISBN: 90-246-4750-9

236 blz.

Beschrijving:

Als moderne mensen komen wij wel eens in de verleiding te denken dat we feilloos kunnen doorgronden hoe de wereld in elkaar zit. Wetenschappelijk onderzoek heeft ons immers veel geleerd, televisie heeft de wereld kleiner gemaakt en over ons bestaan en ons heelal zijn dikke boeken geschreven.

Maar die gedachte is een illusie. Iedere dag doen zich onnoemelijk veel onverklaarbare verschijnselen voor. Overal op de wereld gebeuren dingen waar de moderne wetenschap geen verklaring voor heeft. Nog steeds zijn er mysteries van ruimte en tijd, van toevallige gebeurtenissen, paranormale manifestaties en wat wij natuurwetten noemen, die niet kunnen worden opgelost. Telekinese, geestverschijningen, telepathie, voorspellende gaven en UFO´s zijn voorbeelden van fenomenen waarvoor zelfs nog geen beging van een wetenschappelijke verklaring is gevonden.

Charles Berlitz, de bekende schrijver van onder andere De Bermuda Driehoek, Atlantis en Speurtocht naar de Ark van Noach, is gefascineerd door deze wereld van raadsels. Hier geeft hij een kaleidoscopisch overzicht van meer dan tweehonderd intrigerende, vreemde verschijnselen en gebeurtenissen. Uit dit uitermate boeiende boek blijkt eens te meer dat we er goed aan doen om onverklaarbare voorgevoelens, toevalligheden, dromen, aanwijzingen voor gevallen van reïncarnatie, overgeërfde herinneringen, geestverschijningen en UFO´s serieus te bestuderen.

BOEKEN