VREEMDELINGEN UIT HET HEELAL

Sedert 1972 hebben nieuwe waarnemingen van UFO's de Amerikaanse luchtmacht in een lastig parket gebracht, want velen zijn persoonlijk tegen de geheimhouding rond de UFO's. Aan dit boek ligt een grondig onderzoek hiernaar ten grondslag.

Auteur: Majoor Donald E. Keyhoe

Hollandia 1974

ISBN 90 6045 909 1

360 blz.

Beschrijving:

In dit veelzeggende boek met als subtitel "de waarheid over niet-geïdentificeerde vliegende voorwerpen" komen we de volgende vragen met hun antwoorden tegen:
Waarom vinden de CIA en de Amerikaanse Luchtmacht de vliegende schotels een beangstigend verschijnsel dat ten koste van alles voor het publiek verborgen moet blijven? Waarom weigeren piloten van burger-luchtmachtmaatschappijen ontmoetingen met vliegende schotels aan de Luchtmacht te melden? Waarom hebben Luchtmachtpiloten de opdracht vliegende schotels te achtervolgen?
Wat is de waarheid over het plan van de universiteit van Colorado en het Condon-rapport? Wat is de waarheid over het rapport van de Rand Corporation, dat de controlerende functie van de CIA, het bestaan van buitenaardse ruimteschepen en het zeer ernstige karakter van het hele probleem aantoont? Hoe zit het met de spectaculaire waarnemingen van vreemde ruimtevaartschepen in de Sovjet Unie?
Hebben vliegende schotels de grote verduistering van 1965 veroorzaakt? Vlak voor de verduistering zijn deze waargenomen, en de experts hadden geen verklaring voor het falen van het onfeilbaar geachte hoogspanningsnet. Ook wordt er verband gelegd tussen vliegende schotels en andere storingen in de electriciteitsvoorziening, zowel in de Verenigde Staten als in andere landen.
En tot slot: zijn er vliegende schotels op aarde geland - en wat kunnen wij doen om ons voor te bereiden op de onvermijdelijke confrontatie met buitenlandse bezoekers?

BOEKEN