ZAGEN ZIJ ZE VLIEGEN?

Na zorgvuldige onderzoeking van de verschillende officiële UFO-rapporten komt de auteur tot de sensationele konklusie: De bewijslast ligt nu bij de UFO-tegenstanders!

Auteur: K. Gösta Rehn

De Fontein 1973

ISBN 90 261 3004

225 blz.

Beschrijving:

Het belangrijkste motief in dit boek van de Zweedse auteur K. Gösta Rehn is het behandelen en weerleggen van tegenargumenten in de kwestie van de UFO's, de "vliegende schotels". Hij behandelt daarbij vooral het z.g. Condon-rapport en komt daarbij tot de konklusie, dat hier sprake is van een verbijsterende onrechtmatigheid tegen een wetenschappelijk verantwoorde nieuwe tak van onderzoek.

Bovendien brengt de auteur verslag uit van nieuwe positieve bijdragen aan het UFO-ondrzoek door wetenschapsmensen, o.a. van de fenomenale Arthur C. Clarke.
De mogelijkheid van leven op andere planeten wordt opnieuw besproken. Een nieuwe theorie tracht de fysieke en psychische invloed van de straling te verklaren. Hij behandelt opmerkelijke observaties en belangrijk fotomateriaal.
Nog niet eerder gepubliceerde overwegingen omtrent de manier waarop de vliegende schotels voortgedreven worden, behelzen vele interessante aspekten.

De auteur, die meester in de rechten en doctorandus filosofie is, publiceerde reeds eerder twee boeken over het UFO-probleem. Vele UFO-meldingen werden door hem persoonlijk onderzocht. Hij is een van de vele wetenschapsmensen die zich met het UFO-onderzoek bezighouden en daarbij tot de konklusie gekomen zijn, dat de bewijslast nu bij de UFO-tegenstanders ligt.

BOEKEN