ZIJN WE ALLEEN?

UFO’s in Nederland en België

Auteur: Marieke Groen

Uitgeverij Bert Bakker 1999

ISBN 90-351-2012-4

Bibliotheeknr. 552.9 groe

127 blz.

Beschrijving:

Amerika mag bekendstaan als het UFO-land bij uitstek, ook in de Lage Landen is er een gestaag groeiende stroom verhalen over deze objecten from outer space. Over een geheimzinnige 'klomp steen' die een krater in een Brabants weiland sloeg. Over een man in Den Haag die, nadat hij had beweerd een UFO te hebben gezien, werd overreden door een geheimzinnige zwarte auto. Over de raadselachtige graancirkels op een Drentse boerenakker.

Onderzoekers houden zich al jaren serieus bezig met deze verschijnselen. Volgens sommigen is het geen toeval dat de UFO-gekte juist nú, aan het einde van het millennium, aanwakkert. Zij zien de verhalen over ontvoeringen door UFO's als een typisch welvaartsverschijnsel. Anderen zijn echter gegrepen door de opmerkelijke bewijzen van ontvoerden: littekens, implantaten in de hersenen, onverklaarbare zwangerschappen, enzovoort.

Aan de hand van verslagen van 'UFO-slachtoffers' wetenschappers en semi-wetenschappers probeert dit boek helderheid te verschaffen in de wirwar van verhalen, geruchten en hele en halve waarheden die over UFO'S worden verspreid. Met een nuchtere blik, maar vanuit een fascinatie voor wat de alledaagse werkelijkheid te boven gaat. Zijn we alleen? is een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in het bovennatuurlijke, maar zal ook zeker de overtuigde scepticus aan het twijfelen brengen.

Marieke Groen (1966) is journaliste en schrijfster. Ze publiceerde over UFO’s in diverse tijdschriften en schreef een biografie over popgroep U2, The Spark that Set the Flame.

BOEKEN