ALIENS AAN DE HORIZON

Een speurtocht naar ufo's en aliens

Auteur: Colin Wilson

Bosch & Keuning 1999

ISBN 90-246-0463-x

Bibliotheek nr. 420.19 wils

Tekst op de achterkant van het boek:

In dit boek onderwerpt Colin Wilson het fascinerende verschijnsel van de aliens, oftewel buitenaardsen, aan een veelzijdig onderzoek. Aan de hand van vele interviews en diepgravende literatuurresearch behandelt hij een groot aantal onderwerpen uit het grensgebied tussen wetenschap en pseudo-wetenschap. Hij neemt ons mee op een intrigerende reis langs een scala van onderwerpen als waarnemingen van ufo's, graancirkels, ufo's in bijbelverhalen, ontvoeringen door aliens en de mogelijke invloed van aliens op oude beschavingen.

Colin Wilson is een gerenommeerde Engelse filosoof die verschillende boeken schreef over religie, archeologie en mystiek.

BOEKEN