BOODSCHAPPEN UIT DE KOSMOS

Het mysterie van graancirkels en andere fenomenen in het veld

Auteurs: Michael Hesemann en Herman Hegge

Tirion 1995

ISBN 90 512 1546 0

Bibliotheeknr. 909 hese

240 blz.

Beschrijving:

Raadselachtige graancirkels en andere pictogrammen in het veld. Engeland wordt al jaren verrast door deze vreemde verschijnselen en ook in Duitsland en de Lage Landen worden in toenemende mate geheimzinnige tekens in het veld waargenomen. Zijn de cirkels het werk van buitenaardse krachten of is er sprake van collectieve suggestie of boerenbedrog? En hoe zijn echte cirkels van onechte te onderscheiden?

In Boodschappen uit de kosmos laat de Duitse deskundige Michael Hesemann alle bekende cirkels en pictogrammen de revue passeren. Daarnaast beschrijft hij, voor zover bekend, de nevenverschijnselen – van neergestorte piloten tot schijven binnen de cirkels – en legt hij verbanden met vroegere beschavingen waar ook reeds graancirkels werden gevonden en beschreven.

In een apart hoofdstuk belicht de Nederlander Herman Hegge de toestand in Nederland. Nu de graancirkels in Engeland in frequentie afnemen verwacht hij dat ze elders in de wereld – en met name in de Lage Landen – zullen toenemen. De graancirkels vormen een fenomeen waar de wetenschap niet meer omheen kan: een boodschap voor de mensheid die van groot belang kan zijn voor het voortbestaan van de wereld zoals wij die kennen.

Boodschappen uit de kosmos is het uiterst leesbare, actuele antwoord op alle vragen over dit intrigerende onderwerp.

BOEKEN