HET ALIEN LOGBOEK

Het meest actuele en compleetste onderzoek naar UFO’s en buitenaardsen

Auteur: Jim Marrs

Tirion 1998

ISBN 90 512 1750 1

Bibliotheeknr. 552.9 marr

440 blz.

Beschrijving:

De buitenaardsen zijn onder ons. De Amerikaanse auteur Jim Marrs sprak met experts op alle terreinen die met UFO’s verband houden, baseerde zich op tot nu toe ontoegankelijke regeringsdocumenten en geheime militaire ondernemingen en bestudeerde de enorme hoeveelheid publicaties over buitenaardse verschijnselen.

Op deze manier stelde hij een compleet overzicht samen van oude en nieuwe gegevens over onder meer graancirkels, dierenverminkingen, prehistorische astronauten, verslagen van moderne astronauten, uitvluchten op regeringsniveau en eenduidige gegevens van UFO-waarnemers. Op deze wijze wordt zonder meer duidelijk dat de aarde op grote schaal is en wordt bezocht door buitenaardse wezens, een gegeven dat al sinds de jaren veertig bekend is, maar dat angstvallig geheim gehouden is.

Marrs doet bovendien een aantal redenen aan de hand waarom men op regeringsniveau niet wil dat die gegevens uitlekken.

Een compleet overzicht dat tot de laatste letter blijft boeien.

BOEKEN