UFO's

"ET GEEN MYTHE MAAR WERKELIJKHEID" Een ruimtevaartdeskundige spreekt zich uit. Auteur: Piet Smolders Uitgeverij Bzztoh 2006 Prijs: € 14,50 ISBN 90 453 0683 2 152 blz.

"HET BUITENAARDSE RAADSEL" Over vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen Schrijver: Marcel van Beurden Uitgever: Papieren Tijger 2004 ISBN: 90-6728-124-7 133 blz.

"ALIENS AAN DE HORIZON" Een speurtocht naar ufo's en aliens. Auteur: Colin Wilson 1999 Bosch & Keuning 1999 ISBN 90-246-0463-x Bibliotheek nr. 420.19 wils

"CLOSE ENCOUNTERS" De bewijzen. Na de bestseller "Contact", die voor veel beroering zorgde, komt Whitley Strieber nu met nieuwe, indrukwekkende onthullingen. Hij levert in dit boek de bewijzen dat buitenaardse wezens niet alleen bestaan, maar ook op bizarre wijze doordringen in het leven van vele mensen. Auteur: Whitley Strieber De Kern 1999 ISBN 90 325 0653 6 256 blz.

"ZIJN WE ALLEEN?" UFO’s in Nederland en België. Auteur: Marieke Groen Uitgeverij Bert Bakker 1999 ISBN 90-351-2012-4 Bibliotheeknr. 552.9 groe 127 blz.

"ALIENS OP AARDE" Basiskamp voor buitenaardsen. Zij zijn geland – maar waar zijn ze…? Auteur: Timothy Good Bosch & Keuning 1998 ISBN 90 246 0440 0 Bibliotheeknr. 552.9 good 488 blz.

"DE SOVJET UFO DOSSIERS" In dit grootformaat boek wordt veel stilzwijgen doorbroken dat maar al te vaak rondom het UFO-mysterie rondwaart. Voor het eerst worden raadselachtige verschijnselen uit het verre Rusland, voorzien van een rijk beeldverslag, door de direkteur van het Russisch Ufologisch Centrum naar het Westen overgebracht. Auteur: Paul Stonehill Zuid Boekprodukties 1998 ISBN 90 6248 987 7 123 blz.

"DE UFO-CAROUSSEL" Een introductie tot de ufologie voor beginnelingen en gevorderden. Auteur: Julien Weverbergh De Fontein 1998 ISBN 90 261 1383 8 268 blz.

"HET ALIEN LOGBOEK" Het meest actuele en compleetste onderzoek naar UFO’s en buitenaardsen Auteur: Jim Marrs Tirion 1998 ISBN 90 512 1750 1 Bibliotheeknr. 552.9 marr 440 blz.

"ALIENS" Ontmoetingen met het buitenaardse. Een betrouwbare en rijk geïllustreerde gids die in zes hoofdstukken handelt over de bekendste 'encounters' van het eerste tot het vijfde type, incluis de beschrijving van de UFO 'hot spots' overal ter wereld. Auteur: Marcus Day Zuid Boekproducties 1997 ISBN 90 6248 974 5 124 blz.

"BUITENAARDSE WEZENS" Wonderen en Mysteries Zuid Boekprodukties, Lisse 1997 ISBN: 90-624-8918-4 112 blz.

"HET BLAUWE LICHT GELUK" Auteur: Julien Weverbergh De Fontein 1997 ISBN 90-261-1301-3 Bibliotheeknr. 552.9 weve 128 blz.

"UFO!" De UFO-rage in Nederland. Auteur: Marcel Hulspas. Prometheus. 1997 ISBN 90 5323 528 0 Bibliotheeknr: 552.9 huls 195 blz.

"UFO’S BOVEN BELGIE" Vijftig jaar waarneming, onderzoek en verklaringen. Auteur: John van Waterschoot Lannoo nv. 1997 ISBN 90 209 3102 4 Bibliotheek nr. 552.9 van w 288 blz.

"UFO's, WONDEREN EN MYSTERIES" Deze grootformaat uitgave is als een rijk geïllustreerde handleiding en voert de lezer door tal van bekende en minder bekende 'case histories' waaraan de ufo-historie zo rijk is. Onder redaktie van A. Alkemade komen diverse auteurs aan het woord over het wonder dat ufo heet. Redaktie olv. A.Alkemade Zuid Boekprodukties 1997 ISBN 90 6248 914 1 112 blz.

"KOSMISCH NETWERK" Het ufo-mysterie in kaart gebracht. Met een voorwoord van Julien Weverbergh Auteur: Theo Paijmans Ankh Hermes 1996 ISBN 90-202-8099-6 Bibliotheeknr. 552.9 paijm 243 blz.

"HET GEHEIMBOEK UFO" Geborgen UFO-wrakken, vrijgegeven geheime dossiers, experimenten met dieren. Auteurs: Helmut Lammer en Oliver Sidla Tirion 1995 ISBN 90 512 1599 1 Bibliotheeknr. 552.9 lamm 317 blz.

"DE GEZANTEN VAN HYPERION" UFO's en hun buitenaardse boodschappers. Auteur: Hans van Kampen A.J.G.Strengholt 1992 ISBN 90 6010 796 9 192 blz.

"HET SOVJET DOSSIER UFO" Voor het eerst vrijgegeven informatie over ontmoetingen met buitenaardse vliegende objecten auteur: Kolonel Dr. Marina Popovitsj Tirion 1992 ISBN 90-5121-348-4 264 blz.

"40 JAAR UFO's" De auteur heeft deze gelegenheid aangegrepen om aan de hand van veel nimmer te voren geopenbaarde verbanden een nieuw perspektief van het ufo-onderzoek te schetsen. Auteur: Hans van Kampen De Kern 1987 ISBN 90 325 0286 7 180 blz.

"UFO's HET BESTAAN BEWEZEN" Aan de hand van zeventig markante voorbeelden laat wetenschappelijk onderzoeker Evans er geen twijfel over bestaan dat UFO's een realiteit zijn. Auteur: Hilary Evans ECI 1985 ISBN 90 6590 049 7 192 blz.

"HET ROSWELL INCIDENT" Het geheim van de verongelukte UFO Auteurs: Charles Berlitz en William Moore Elsevier 1982 ISBN 90 10 04085 2 192 blz.

"BOODSCHAPPERS VAN MISLEIDING" In dit meesterwerk, door één van 's werelds meest vermaarde experts geschreven, bekent Jacques Vallee te geloven dat er een massale manipulatie achter het UFO-verschijnsel schuilgaat. Auteur: Dr. Jacques Vallee. Auteur: Dr. Jacques Vallee Gottmer 1980 ISBN 90 257 1364 5 244 blz.

"SPOOKLICHT" ufo's, wezens & mensen. Met dit boek richt de kritische auteur zijn aandacht op het verschijnsel 'spooklichten' die door velen, terecht of onterecht, met het begrip UFO worden aangeduid. De meldingen daarover gedurende de laatste 35 jaar hebben het mogelijk gemaakt oude gevallen te herzien en aan nieuwe gegevens te toetsen. Auteur: Hans van Kampen Baart 1980 ISBN 90 325 0079 1 170 blz.

"HET HYNEK UFO RAPPORT" De meest onthullende feiten uit het officiële Amerikaanse onderzoek naar het bestaan van UFO’s (Project Blue Book). Met een voorwoord van drs. Chriet Titulair. Auteur: Dr. J. Allen Hynek Elsevier Focus 1979 ISBN 90 10023389 267 blz.

"PROJECT BLUE BOOK" De Amerikaanse luchtmacht en het UFO-mysterie. Het Project Bluebook is van wereldomvattende betekenis omdat het afrekent met de geheimzinnigheid rondom de UFO's. De auteur weet helderheid te scheppen in een beroemd, maar onoverzichtelijk archief. Auteur: Brad Steiger Manteau 1979 ISBN 90 223 0704 2 294 blz.

"ONTMOETINGEN MET BUITENAARDSE WEZENS" Schijn of werkelijkheid? In de laastste decennia is het aantal meldingen van mannen en vrouwen, die zich tegenover andersoortige wezens geplaatst zagen, opmerkelijk gestegen. Deze confrontaties, de z.g. close encounters met humanoïden, krijgen en verdienen steeds meer aandacht - ook in dit boek. Auteur: Brad Steiger Uitgeverij Helmond 1978 ISBN 90 252 6841 2 216 blz.

"UFO’s BOVEN DE LAGE LANDEN" Een uitgebreid overzicht met opzienbarende onthullingen. Auteur: Hans van Kampen Uitgeverij De Kern Bussum 1978 ISBN 90 325 0020 1 215 blz.

"DE GRENS VAN DE WERKELIJKHEID" ufo's ter discussie. auteurs: J.Allen Hynek en Jacques Vallee Manteau 1977 ISBN 90 223 0598 8

"UFO´s" Waarnemingen boven Nederland en België. Auteurs: Koert Broersma / Arie de Snoo Hollandia B.V. 1977 ISBN: 90-6045-161-9 146 blz.

"DE NIEUWE UFOGOLF" Twee delen, gebundeld in éen boek; te weten "Nieuwe tendensen in UFO-logie" door Julien Weverbergh, met speciale aandacht voor de ufogolf 1973/74 - en "Wat wetenschappelijk gevormde ufologen over het UFO-fenomeen denken", door Jean-Claude Bourret. Auteurs: Jean-Claude Bourret en Julien Weverbergh Manteau 1975 ISBN 90 223 0488 4 178 blz.

"UFO's CONTROLEREN ONS" In dit boek waagt de schrijver de hypothese te onderzoeken dat UFO's deel uitmaken van een controle-systeem, ook wel door hem "het onzichtbare college" genoemd. Kortom: de invloed van ufo's op de mens wordt hier wetenschappelijk bewezen. Auteur: Dr. Jacques Vallee Gottmer 1975 ISBN 90 257 0962 1 177 blz.

"JUNG OVER UFO'S" In dit belangwekkende boek stelt de beroemde Zwiserse psycholoog C.G.Jung het thema en tegelijkertijd de vraag aan de orde of UFO's werkelijk bestaan, of dat zij louter produkten van onze fantasie zijn. Auteur: C.G.Jung Lemniscaat 1974 ISBN 90 6069 430 9 164 blz.

"VREEMDELINGEN UIT HET HEELAL" Sedert 1972 hebben nieuwe waarnemingen van UFO's de Amerikaanse luchtmacht in een lastig parket gebracht, want velen zijn persoonlijk tegen de geheimhouding rond de UFO's. Aan dit boek ligt een grondig onderzoek hiernaar ten grondslag. Auteur: Majoor Donald E. Keyhoe Hollandia 1974 ISBN 90 6045 909 1 360 blz.

"BEZOEKERS UIT DE RUIMTE" Het geheim van de ufo's. Dit uiterst gefundeerd geschrift richt zich tot een breed publiek dat zich met de vele vraagstukken rondom UFO's bezighoudt. Gesteund door verreikende informatie en een brede benadering van het onderwerp, weet het tot de laatste bladzijde te boeien. Auteur: Adolf Schneider Gottmer 1973 ISBN 90 257 0306 2 275 blz.

"DE UFO UITDAGING" Een opzienbarende analyse Auteur: Dr. J. Allen Hynek Paris Manteau 1973 ISBN: 90-6006-144-1 268 blz.

"ZAGEN ZIJ ZE VLIEGEN?" Na zorgvuldige onderzoeking van de verschillende officiële UFO-rapporten komt de auteur tot de sensationele konklusie: De bewijslast ligt nu bij de UFO-tegenstanders! Auteur: K. Gösta Rehn De Fontein 1973 ISBN 90 261 3004 225 blz.

"UFO’s IN OOST EN WEST" deel I Vliegende schotels een nieuwe visie. Auteurs: Ion Hobana en Julien Weverbergh N. Kluwer nv Deventer ± 1970 268 blz.

"UFO’s IN OOST EN WEST" deel II Vliegende schotels boven het oostblok. Auteurs: Ion Hobana en Julien Weverbergh N. Kluwer nv Deventer± 1970 333 blz.

"BUITENAARDSE BESCHAVING" De planeet Iarga Auteur: Stefan Denaerde Uitgeverij: N. Kluwer nv Deventer 1969 217 blz.

"VLIEGENDE SCHOTELS, EEN ERNSTIGE ZAAK?" Wat is de waarheid omtrent deze vreemde voorwerpen? Twintig jaar lang heeft de auteur hiervan een uitgebreide studie gemaakt en vele 'geheime' bronnen aangeboord bij luchtmacht- en regeringsinstanties. Auteur: Frank Edwards H.J.Paris 1967 ISBN staat niet vermeld 190 blz.

"DE JACHT OP DE VLIEGENDE SCHOTELS" Auteur: Frank Scully De Librije 1951 [geen ISBN vermeld] 206 blz.

 

ONTVOERINGEN

"ALIEN COMPLOT" De geheime plannen van de aliens: wat zij werkelijk willen en hoe ze het zullen bereiken Auteur: David M. Jacobs Bosch & keunig 1999 ISBN 90 246 0485 0 Bibliotheek nr. 552.9 jaco 240 blz.

"ONTVOERD!" De schokkende kidnapping van een 12-jarige jongen door buitenaardse wezens. Auteurs: Ann Andrews en Jean Ritchie Kosmos Z&K Uitgevers 1999 ISBN 90 215 3079 1 Bibliotheek nr. 552.9 andr 251 blz.

"HET UFO EXPERIMENT" Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig Auteur: Helmut Lammer en Marion Lammer Tirion 1998 ISBN 90 512 1781 1 Bibliotheeknr. 552.9 lamm 335 blz.

"ENCOUNTER" Een UFO-ontmoeting te beangstigend om aan terug te denken en te verschrikkelijk om te vergeten. Auteur: Kelly Cahill Ank Hermes 1996 ISBN 90 202 8140 2 Bibliotheek nr. 552.9 cahi 240 blz.

"ONTMOETINGEN" Contacten met buitenaardse wezens. Auteur: John E. Mack. De Boekenrij bv, 1995 ISBN 90-225-1826-4 Bibliotheek nr. 420.19 mack

"ONTVOERD" Twee zussen vertellen hun ervaringen met UFO-ontvoeringen. Auteurs: Debbie Jordan / Kathy Mitchell Uitgeverij Areopagus 1994 ISBN: 90-410-0288-x Bibliotheeknr. 552.9 jord 286 blz.

"BUITENAARDSE ONTVOERINGEN" Het onomstotelijke bewijs Auteur: John Rimmer M&P Boeken BV 1984 ISBN 906590 0845

"ONTVOERD IN EEN UFO" Ultimate encounter. Dit boek bevat het komplete en onverkorte verslag van de inmiddels beroemd geworden ontvoering van Travis Walton, de jonge houthakker uit de Rocky Mountains. Hoe ongelooflijk dit verhaal soms mag lijken, niemand minder dan ufo-expert Dr. Hynek verklaarde officieel dat hij de waarheid van het voorval absoluut niet betwijfelde. Auteur: Bill Barry ECI 1979 ISBN 90 6426 003 6 223 blz.

"DE ONDERBROKEN REIS" Dit fascinerende relaas over twee verdwenen uren aan boord van een vliegende schotel betreft een Amerikaans echtpaar, Betty en Barney Hill, dat in een ruimteschip ontvoerd werd. Auteur: John G. Fuller Paris 1978 ISBN 90 6006 153 5 261 blz.

 

DIERVERMINKINGEN

 

GRAANCIRKELS

'IN GRAANCIRKELKRINGEN' Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap Auteur: Theo Meder Uitgeverij Amsterdam University Press ISBN: 978 90 5356 838 5. 416 pagina's

"CIRKELJAGERS" Mysteries in het graanveld (Voor kinderen van 9-12 jaar) Auteur: Annemieke Witteveen Uitgeverij Akasha ISBN: 90 77247 46 7 / 160 pagina's / gebonden

"GEHEIMZINNIGE GRAANCIRKELS" Auteur: Eltjo H. Haselhoff Het Spectrum ISBN: 90 274 7985 2 bibliotheeknr. 909 hase

"GRAANCIRKELS, EEN WERELDWIJD MYSTERIE" Auteur: Janet M. Ossebaard Uitgever: Libero 2000 ISBN: 90-5764-082-1

"GRAANCIRKELS, GODEN EN HUN GEHEIMEN" Auteur: Robert Boerman Uitgever: Frontier Publishing ISBN: 90-806700-1-4

"IN DE BAN VAN DE CIRKEL" Graancirkels in de lage landen. Auteur: Rudi Klijnstra Uitgever: Indigo 2000 ISBN: 90-6038-478-4

"HET RAADSEL VAN DE GRAANCIRKELS" Feiten, Analysen, Hypothesen Auteur: Eltjo H. Haselhoff Ankh-Hermes 1998 ISBN 90-202-8162-3 Bibliotheek nr. 909 hase

"GRAANCIRKELS" Codes uit een andere dimensie Auteur: Rudi Klijnstra Ankh Hermes 1996 ISBN 90-202-8118-6 Bibliotheeknr. 909 klijn 143 blz.

"BOODSCHAPPEN UIT DE KOSMOS" Het mysterie van graancirkels en andere fenomenen in het veld Auteurs: Michael Hesemann en Herman Hegge Tirion 1995 ISBN 90 512 1546 0 Bibliotheeknr. 909 hese 240 blz.

 

HEELAL

"DE 12e PLANEET" Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de aarde kwamen en de homo sapiens schiepen. Auteur: Zecharia Sitchin Uitgeverij: Globaal 2000 (1e druk 1980) ISBN 90-805599-1-1 Bibliotheeknr: 420.19 SITC 315 blz.

"GODEN UIT DE KOSMOS" Wie waren onze scheppers? Waarheen zijn wij op weg? Wat gebeurde daar tussendoor? Het wetenschappelijk bewijs. Auteur: Alan F. Alford Uitgeverij: Elmar BV Rijswijk 1998 ISBN 90-38906943 Bibliotheeknr. 420.19 ALFO 516 blz.

"HET MYSTERIE VAN DE RODE PLANEET" Verwoest verleden van Mars: toekomst van de Aarde Auteurs: Graham Hancock, Robert Bauval en John Grigsby Tirion 1998 ISBN 90 512 1800 1 Bibliotheek nr. 552.4 hanc 368 blz.

"BUITENAARDSE BESCHAVINGEN" Verrassend onderzoek door de meester van science fiction Auteur: Isaac Asimov ECI, Vianen 1981 ISBN: 90-328-0451-0 304 blz.

"ZWARTE GATEN HET EINDE VAN HET HEELAL?" De ontdekking van de ”zwarte gaten” kan leiden tot de oplossing van de vele raadselen van de kosmos. Zal door de “zwarte gaten” het heelal tenslotte verdwijnen? Auteur: Isaac Asimov A.W. Bruna & Zoon 1978 ISBN: 90-229-7432-4 192 blz.

 

DIVERSEN

"HET VERLOREN RIJK" Provocerend document over buitenaardsen die de beschaving brachten in de nieuwe wereld. Auteur: Zecharia Sitchin Tirion 1999 ISBN 90-5121-804-4 Bibliotheeknr. 420.19 sitc 325 blz.

"SPOREN UIT DE OUDE TIJD" Van holbewoner tot sphinxbouwer. Auteur: Michael Baigent Tirion 1999 ISBN 90 512 1803 6 Bibliotheek nr. 909 baig 222 blz.

"DE EERSTE TIJD" Speurtocht naar buitenaardse ‘goden’ die de loop der beschaving beslissend beïnvloedden. Auteur: Zecharia Sitchin Tirion 1998 ISBN 90-5121-747- Bibliotheeknr. 420.19 sitc 350 blz.

"SPIEGEL VAN DE HEMEL" De mysterieuze vondsten van oer-astronomen of het onderzoek naar verloren beschavingen. Auteur: Graham Hancock Tirion Uitgevers 1998 ISBN: 90 5121 778 1 Bibliotheeknr. 909 hanc 352 Pagina's

"DE WITTE PIRAMIDE" Sporen van buitenaardsen in het Verre Oosten Auteur: Hartwig Hausdorf Tirion 1997 ISBN 90-5121-667-x Bibliotheeknr. 420.19 haus 187 blz.

"ERFGENAMEN VAN KOSMISCHE KENNIS" Buitenaardsen en hun invloed op de Maya’s en Hopi Auteur: Peter Fiebag Tirion 1997 ISBN 90-5121-718-8 Bibliotheeknr. 420.19 fieb 270 blz.

"VOOR DE ZONDVLOED" Onze wereld 12.000 jaar geleden Godenbergen - Dode steden - Monsters en Sauriërs – Cyclopenmuren Auteur: Walter-Jörg Langbein Tirion 1997 ISBN 90-5121-697-1 Bibliotheeknr. 420.19 lang 288 blz.

"HET ONTSTAAN EN HET EINDE VAN ALLES" Wereldbestseller Fingerprints of the Gods Graham Hancock Tirion 1996 ISBN 90 5121 600 9 470 blz.

"DE TERUGKEER VAN DE GODEN" Auteur: Erich von Däniken Luitingh BV 1993 ISBN 90 245 1353 7 304 blz

"HET VERLOREN WERELDDEEL MU" Een verdwenen beschaving in de Stille Oceaan. Auteur: James Churchward Ankh Hermes 1992 (1e druk 1973) ISBN 90-202-5571-1 Bibliotheeknr. 921 chur 305 blz.

"SIGNALEN UIT HET STENEN TIJDPERK" Onopgeloste raadsels uit het verleden Auteur: Erich von Däniken Luitingh ~ Sijthoff 1992 ISBN: 90-245-1837-7 256 blz.

"TERUG NAAR DE STERREN" Mogelijkheden van het onwaarschijnlijke. Auteur: Erich von Däniken Ankh Hermes ISBN 90-202-8076-7 Bibliotheeknr. 199 blz.

"TEKENS VOOR DE EEUWIGHEID" De boodschap van Nazca. Auteur: Erich von Däniken Luitingh-Sijthoff ISBN: 90-245-0986-6 Bibliotheeknr. 240 blz.

"IN NAAM VAN ZEUS" Goden – Raadsels – Argonauten. Auteur: Erich von Däniken Luitingh-Sijthoff ISBN: 90-2453-456-9 Bibliotheeknr. 288 blz.

"WAREN DE GODEN KOSMONAUTEN?" Onopgeloste raadsels uit het verleden. Auteur: Erich von Däniken Ankh Hermes 1969 ISBN 90-202-3252-5 Bibliotheeknr. 221 blz.

"DE TIENDE PLANEET" De oorsprong van de mens ligt in de diepte van het heelal. Adam kwam van een andere planeet zoals in de koran geschreven is. Het bijbelse paradijs ligt op Phaëton, de mysterieuze tiende planeet van ons zonnestelsel. Auteur: Dr. Joh. Von Buttlar Herbig 1992 ISBN 90-5121-326-3 Bibliotheeknr. 420.19 butt 260 blz.

"DE ARK VAN NOACH" (speurtocht naar) Een oeroud mysterie onthuld. Auteur: Charles Berlitz M&P Weert 1992 ISBN 90-6590-579-0 Bibliotheeknr. 909 berl 157 blz.

"ATLANTIS" En haar beschaving. Auteur: Shirley Andrews Ankh Hermes 1999 ISBN 90-202-8184-4 Bibliotheeknr. 921 andr 260 blz.

"ZOEKTOCHT NAAR DE HEILIGE GRAAL & DE ARK VAN HET VERBOND" Auteur: Klaas van Urk Uitgeverij Elmar ISBN 90389 1413 x 320 blz.

"WIJSHEID TUSSEN HOOP EN VREES" Auteur: Shmuley Boteach. confrontatie tussen twee grote geesten: Shmuley Boteach versus Uri Geller. Kosmos/Z&K Uitgevers B.V. ISBN: 90 2158 850 1 256 Pagina's.

"MYSTERIEUS MAAR WAAR" Verbazingwekkende verhalen over vreemde verschijnselen. Auteur: Charles Berlitz Bosch & Keuning 1991 ISBN: 90-246-0077-4 268 blz.

"WERELD VOL WONDEREN" Onverklaarbare verschijnselen en mysterieuze gebeurtenissen Auteur: Charles Berlitz Bosch & Keuning 1991 ISBN: 90-246-0122-3 268 blz.

"VREEMDE VERSCHIJNSELEN" Raadsels die zelfs de moderne wetenschap niet kan oplossen. Auteur: Carles Berlitz Bosch & Keuning 1988 ISBN: 90-246-4750-9 236 blz.

"HET PHILADELPHIA EXPERIMENT" Auteurs: William L.Moore / Charles Berlitz J.H.Gottmer - Haarlem 1979 ISBN: 90-257-1208-8 176 blz.

BOEKEN