SPIEGEL VAN DE HEMEL

De mysterieuze vondsten van oer-astronomen of het onderzoek naar verloren beschavingen.

Auteur: Graham Hancock

Tirion Uitgevers 1998

ISBN: 90 5121 778 1

Bibliotheeknr. 909 hanc

352 Pagina's


Beschrijving:

Op verschillende plaatsen in de wereld - van Mexico tot India en van Egypte tot Peru - bevinden zich mysterieuze bouwwerken, waarvan we niet weten wanneer, hoe, waarom en door wie ze gebouwd zijn. Al deze bouwwerken zijn opgetrokken uit megalithisch gesteente, dat zelfs met de modernste techniek niet in positie te brengen is. Bovendien doen de bouwwerken een gedetailleerde kennis van de sterrenkunde veronderstellen.

Uit het onderzoek van Graham Hancock blijkt dat verschillende van deze bouwwerken door hun positionering in verband gebracht kunnen worden met de data uit het verleden: zo hoort de oude stad Tiahuanaco bijvoorbeeld bij het jaartal 15.000 v.Chr. en de Egyptische piramiden bij het jaartal 10.500 v.Chr.

Graham Hancock ziet hierin de hand van een oude, verdwenen beschaving met een zeer goed ontwikkelde kennis en astronomie - een beschaving waarvan wij geen weet meer hebben. Zijn overtuigende betoog wordt op bijzondere wijze geïllustreerd door de fraaie kleurenfoto's van zijn vrouw Santha Faiia.

BOEKEN