COLUMNS

HOME

PAUL HARMANS

UFO's

ONTVOERINGEN

DIERVERMINKINGEN

GRAANCIRKELS

9/11

SKEPTICI

VIDEO's op het web

FOTO's

BOEKEN

DVD's

COLUMNS

SPREEKBEURT

WIE IS WIE

LEZINGEN

AGENDA

LINKS

CONTACT

SUBPAGINA's

UFO's EN ATOOMWAPENS

DISCLOSURE PROJECT

COMETA RAPPORT

ROSWELL

DAN BURISCH

ENERGIE

STARCHILD SKULL (Nieuw)

Verzamelingen Bezoekers

 

 


 

 

 

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen

 

De rubriek ‘COLUMNS’ wil iedereen de gelegenheid bieden om uiting te geven aan zijn of haar belangstelling voor de ufologie.

Als bezoeker van ufowijzer kun je hier je bijdrage plaatsen.

Aan alle inzenders wordt gevraagd om hun naam onder het verhaal te plaatsen en zij kunnen op eigen verzoek ook hun e-mailadres geplaatst krijgen. (Het beste is om hiervoor even een apart hotmailadres aan te maken zodat je goede e-mailadres niet in handen komt van de irritante reclamejongens die het hele Internet afstruinen op zoek naar adressen).

Het mag ook een sceptisch verhaal zijn, maar in dat geval wordt er wel van je verwacht dat je je e-mailadres eronder plaatst en bereid bent om op de reacties te reageren. Actie is reactie!

Vanwege het grote aanbod van verslagen (voor 'columns') van eigen waarnemingen moet ik die vanaf nu helaas ook afwijzen, ik hoop dat je daarvoor begrip hebt. Als je graag ruchtbaarheid aan een eventuele waarneming wilt geven dan kan ik je van harte de site www.ufoplaza.nl aanbevelen. Zij doen veel met waarnemingen uit Nederland en België.

Stuur je reactie naar: mail onder vermelding van 'columns'. Geef duidelijk aan of je je e-mailadres vermeld wilt hebben.

Heb je na twee weken nog geen antwoord, check dan deze pagina: Waarschijnlijk foute e-mailadressen

 


Ingezonden op dinsdag 21 februari 2012

DE WETENSCHAP ALS HYPOTHESE

‘Het UFO-onderzoek, de ufologie, heeft sterke pseudowetenschappelijke trekken, meer bepaald de opvattingen die in ufologenkringen circuleren, zoals ruimtevaartuigen die sneller dan het licht vliegen, de oorsprong van graancirkels, complottheorieën en de methodes om deze UFO-fenomenen te onderzoeken. Er circuleren ook heel wat beweringen, dat de aarde zou zijn bezocht door buitenaardse wezens.’
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudowetenschap

De discussie tussen voor- en tegenhangers van ufo’s is momenteel tot een dieptepunt gekomen met het ontslag van iemand die buiten het wetenschappelijk kader denkt. Verkettering anno 2012 in kennisland Nederland! Laten we daarom de wetenschap zelf eens onder de loep nemen. Hoe zit dat met dat wetenschappelijk kader?

Volgens wikipedia zijn er verschillende soorten wetenschappen:

Soorten wetenschap
* Dwaalwetenschap
* Pseudowetenschap
* Protowetenschap
* Wetenschap

Om kort te gaan is dwaalwetenschap een soort hype-wetenschap. In een relatief kortstondige periode bemoeit iedereen zich met de theorie of uitvinding, er is een hoop kabaal en niet veel later is alles weer bekoeld en hoor je er niemand meer over.

Pseudowetenschap is wetenschap die niet de regels van de wetenschap volgt. Dus er wordt zogezegd gesjoemeld met de parameters en uitkomsten, er vindt geen legitieme deductie plaats via de exacte methode.

Protowetenschap is pseudowetenschap met de belofte dat in een later stadium gebruik wordt gemaakt van de exacte methode. Het is dus een soort pre-wetenschap; nog net geen wetenschap maar dat gaat komen.

De eigenlijke wetenschap kent methodes, regels en afspraken waar een hypothese aan moet voldoen. Er wordt gestreefd naar falsifieerbaarheid, dat wil zeggen, men moet de hypothese kunnen toetsen, uitkomsten kunnen reproduceren en als juist of onjuist kunnen beoordelen.

Dat deze opsomming bestaat, geeft al aan dat we onze wereld niet met één methode kunnen verklaren. De wereld zit wat complexer in elkaar. Neem bijvoorbeeld sociologie, psychologie, economie of ufologie. Het is bij deze vakgebieden onmogelijk om de exacte methode toe te passen, om juist en onjuist te bereiken. Voor zulke vakgebieden is wel (maar buiten het wetenschappelijk kader om) de plausibiliteitsmethode beschikbaar, die aangeeft of een hypothese aannemelijk of onaannemelijk is.

Kwantumtijd, holistische benadering
Waar de wetenschap zich steeds meer opsplitste in subgebieden, is de wetenschap zelf dus ook nog eens verdeeld in soorten wetenschappen. De versnippering leert wetenschappers steeds meer van steeds minder. Het is een landschap vol kuilen. Elke aankomende wetenschapper moet een kuil kiezen en beoefent daarin vervolgens geïsoleerd zijn expertise. Dit is tegenstrijdig met de nieuwste inzichten uit de kwantummechanica, waar meer een holistisch beeld wordt geschetst, waar het psychische direct samenhangt met de fysische wereld, waar juist en onjuist nooit zeker zijn.

Paradigma van een tunnelvisie
Die tegenstrijdigheid is ergens te verklaren, de wetenschap zit gevangen in een eigen gecreëerde paradigma. Als men al zou willen, ziet de wetenschap niet graag wat er boven op het plateau gebeurt, waar je de afzonderlijke kuilen ziet liggen en waar je kunt synthetiseren; er zijn namelijk belangen in het spel. Zoals andere organisaties moet ook in de wetenschap de schoorsteen blijven roken. In opdracht van broodheren wordt wetenschap daarom ‘gekleurd’ beoefend. Je mag niet zomaar van alles zeggen of vrij onderzoeken, dan gaat de geldkraan dicht. Alles kost tenslotte geld. Geld bepaalt of een universiteit of school kan en mag blijven bestaan. Universiteiten en scholen hebben een reputatie hoog te houden, zijn geketend aan een tunnelvisie. Eigenlijk een trieste zaak, om binnen gestelde marges vooruitgang te zoeken. Terwijl iedereen weet dat de beste sprongen in de vooruitgang worden gemaakt door dit idee los te laten, ongedwongen hypothesen te mogen opstellen.

Integratieve wetenschap
Zijn er dan geen limieten? Je kunt toch niet zomaar wat roepen, er moet toch ook wel enige wetenschappelijke onderbouwing zijn? Inderdaad. Je kunt het een niet los van het ander zien. Dus aan de ene kant, laten we dat niet vergeten, is het goed dat er een strenge deduceermethode bestaat, dat wetenschap een discipline en afspraken kent die als voorwaarden dienen voor bepaalde falsifieerbare resultaten. Aan deze methode hebben we veel te danken in onze samenleving. Anderzijds is het geen frisse zaak dat de wetenschap dit als enige erkende wijze ziet om vooruitgang te boeken. Daar is de mensheid niet bij gebaat. De mens leeft en heeft geen notie van wetenschap. Het ontmoet de wereld in allerlei dieptes en hoogtes, en veel van die ervaringen zijn niet te vangen in exactheid, dan gaat het om intuïtie, om een onpeilbare wijsheid en inzicht.

Er bestaat helaas geen wetenschappelijke methode om hypothesen te bedenken! Een schrijver of componist weet wat mooi is, maar kan absoluut niet vertellen hoe je dat moet vangen in een methode. Moet de mens zich daarom beperken tot een wetenschappelijke definitie van de exacte methode om ooit erkenning te krijgen en vooruitgang te boeken? Kan de exacte methode ons vertellen of een muziekstuk mooi dan wel niet mooi is? En toch maken deze dingen ook deel uit van ons leven. Wetenschap zou er goed aan doen om de exacte methode én de plausibiliteismethode onder één noemer te brengen. Kennelijk heden ten dage onmogelijk.

Ufologie
Gelukkig bestaan er nog onderzoekers die niet in deze fuik zitten en dus vrij en onbetaald kunnen rondneuzen, ervaringen met anderen delen zonder beperkt te worden door een tunnelvisieformat.

Hun bevindingen krijgen dus geen officiële status, maar dat doet niet af aan de kwaliteit en conclusies van hun bevindingen. Ufologie is een treffend voorbeeld hoe een interessante ontwikkeling in verschillende gebieden wordt onderdrukt en ontkent. Ufologie behelst namelijk natuurwetten van licht, van zwaartekracht, van elektromagnetische krachten, nucleaire krachten, kinetische energie en wat al niet meer, en dit alles gecombineerd met onze geschiedenis, onze psychologie en ons beeld van de samenleving.

Maar hier zijn we, ufologie door de wetenschap verbannen naar het rijk der fabelen, mensen die erin geloven worden verketterd. Ooit was kosmologie ook een pseudowetenschap. Dingen veranderen en we mogen hopen dat ook ufologie de erkenning krijgt die het verdient. De mensheid snakt naar onderzoekers, wetenschappers die meedenken in wat mogelijk is en niet naar instituten en individuen die vooraf voor ons bepalen hoe waarheid gevonden moet worden. Dat bepalen we nog altijd samen.

Skepmep

 


Ingezonden op zaterdag 30 juli 2011

REACTIE OP DE E-CAT

Paul

Ik wil hierbij reageren op je oproep om ideeën te ventileren waardoor het blokkeren van een wereldwijd patent voor de E-CAT, door de USA, kan worden doorbroken.

Ik ben bevreesd dat dit een uitzichtloze zaak is. Professor Rossi stuit hier op de duistere financiële machten die al honderden jaren deze aarde manipuleren. Hun macht is zo grenzeloos groot dat een gewoon mens, hoe intelligent hij of zij ook is, hier geen invloed op kan uitoefenen. Zij manipuleren de media, de politiek en de geldstromen. Hun wil is wet. Als Rossi zijn vinding toch op de markt zet zonder wereldwijd patent zullen ze met de snelheid van het licht de zaak overnemen en het project laten verdwijnen.

Je ervaart het zelf rond de UFO problematiek. Zie de beperkte resultaten van Steven Greer’s Disclosure Project en later het Orion Project van Greer en Loder. Een paar jaar geleden was Steven razend enthousiast dat hij een wetenschapper had gevonden die wilde helpen bij het ontwikkelen van nulpuntsenergie. Wat zijn de gevolgen; de man zijn leven wordt bedreigd en aan alle kanten wordt het project tegengewerkt. Je zult zelf nog wel weten dat die wetenschapper aangaf zelf voor het Ministerie van Defensie (USA) aan deze technieken te hebben gewerkt. Hij vertelde aan Greer dat die systemen reeds functioneerden. Alleen toen hij bereid was deze techniek, in het belang van deze aarde, toe te passen was de boel aan het janken.

Welk weldenkend mens kan er nu op tegen zijn dat we de levensgevaarlijke kernenergie en het milieuverziekende oliestoken kunnen afbouwen? Blijf maar eens dicht bij huis. Kijk maar naar onze eigen regering en ons parlement. Wij zijn het er toch wel over eens dat de overheid op zijn manier ook het internet afstruint. Het is toch belachelijk om te denken dat zij geen kennis dragen van de verrichtingen van professor Rossi. Dat de gevestigde club van bewindspersonen de boot afhouden kan je jezelf nog voorstellen. Maar het parlement met een flink percentage jongeren zou toch volop in actie moeten komen. Niet dan? Waar blijft onze bekende meneer Samson van de PvdA? Het is toch zijn vakgebied!

Over vier maanden start Rossi zijn 1 Mw centrale op in Griekenland en een maand later een in Florida waarbij de elektriciteit er voor 1 cent per KW uit komt rollen. Zou onze Minister van Financiën daar geen wetenschap van hebben? Nee, die moet nog even een vergunningaanvraag voor een kerncentrale ondertekenen.

En waar blijven onze media?

Paul er zijn slechts twee mogelijkheden:
1. Het hele verhaal van Rossi is een enorme hoax (wat ik niet geloof).
2. Of de regering in Den Haag is niet de regering van ons volk.

Het lijkt me niet dat wij gelijk de hele wereld moeten gaan bewerken. Dat is niet te behappen. Het lijkt me wel zinvol om onze parlementariërs, allemaal persoonlijk te bewerken tot vervelens aan toe. Er hoeft er maar één door de knieën te gaan en vragen te stellen in de kamer. Het zal toch niet zo zijn dat er niet een paar in de kamer zitten met een gezond verstand? Ik denk dat die actie nu al gestart moet worden. Niet wachten tot die 1 MW unit in Griekenland of in de USA start en bewijst dat het werkt. Nee, dat moet de klap op de vuurpijl worden.

Wij hebben een belangrijk nadeel en dat is het UFO image. OK een flink deel van de bevolking is overtuigd, maar het overgrote deel van de bevolking ziet ons ‘gelovers’ toch een beetje als zweverig. De sites als UFO-wijzer, Niburu en Want to Know bv. worden veel gelezen en hoe goed ze ook zijn ze worden alleen gelezen door gelijkgestemde zielen.

Jullie zouden de handen ineen moeten slaan (ja ook met Anton). Dit is een belang dat in feite alles overtreft. Er zou een mogelijkheid moeten worden gecreëerd om in de publiciteit te komen. Op de kranten hoeven we niet te rekenen die hangen al aan de censuur. Er zou een extreem toegankelijke plaats moeten komen waar een ieder die dat wil een standaard brief moet kunnen tekenen. Die vervolgens naar Tweede Kamerleden persoonlijk kan worden verstuurd. Ze moeten overspoeld worden met informatie en met de vraag ‘wat gaat u hier mee doen?’

In die brief zal de werking van de E-CAT op een eenvoudige maar toch duidelijke wijze moeten worden uitgelegd. Vooral moet duidelijk zijn wat de potentie van de E-CAT is. B.V het afwezig zijn straling en radioactieve restproducten. Het ruim voor handen zijn van de goedkope brandstoffen zoals nikkelpoeder en waterstofgas. Daarbij nog de belangrijke lage productiekosten. Die één cent per KW zal wel fictie blijken want er moet natuurlijk ook nog geïnvesteerd worden. Vooral als het systeem grootschalig moet worden toegepast. Ik neem tenminste niet aan dat het de bedoeling is dat we onze elektrische infrastructuur vernietigen. Dus er zullen ook grote E-CAT centrales moeten komen. Ik denk dat ook de gedrevenheid van Andrea Rossi goed belicht moet worden en vooral dat hij het allemaal zelf bekostigd heeft.

Als wij dat in Nederland voor elkaar krijgen volgt de rest van de wereld en wie is dan de USA? Je zou ook vast collega’s buiten onze grenzen kunnen opjutten zodat de zaak min of meer synchroon gaat lopen. Het zit me al jaren dwars Paul en dan zie ik jouw oproep en loop ik helemaal uit rails. Sorry man.

Groeten

Paul C van der Linden


Opmerking Paul Harmans - ufowijzer
Iedereen mag op deze column reageren en wie weet is er wel iemand die een Nederlandse E-Cat website wil starten waarop de ideeën van Paul van der Linden ten uitvoer worden gebracht, zoals een standaard brief met daarin de feiten van de E-Cat en die bezoekers kunnen sturen aan politiek, media, enz. Ik stel dan ook mijn E-Cat vertalingen beschikbaar, zodat ze niet meer op een UFO-website staan, iets dat bij veel mensen meteen negatieve reacties oproept.

 


Ingezonden op zaterdag 23 april 2011

SINTERKLAAS VOOR VOLWASSENEN

De eerste complottheorie waarin ik niet wilde geloven was Sinterklaas. Toen ik hoorde dat Sinterklaas een samenzwering was tussen familie, school, media, middenstand en buren, was ik geschokt. Dit kon niet waar zijn. Het waren ook mensen die ik vertrouwde. Dit was pas het begin, er volgden nog vele complotten…

Zoals de Kerstman en vele Tv-series. Goedgelovig als ik was, trapte ik er steeds weer in, ze bleken gespeeld en niet echt te bestaan. Naarmate ik ouder werd, geloofde ik nog altijd wat de mainstream media (MSM) mij voorschotelden: de politiek, religie, multinationals, wetenschap. Maar dezelfde MSM leerde mij ook dat deze sectoren keer op keer zaken verborgen hielden. Kortom, ik kreeg het spel door en boekte vooruitgang. Ik slikte niet alles meer zomaar voor zoete koek. Ik formuleerde daarom mijn eigen relativiteitstheorie: MSM = Sinterklaas. De formule was dus deels gebaseerd op ervaring en deels op de waarheid rond UFO’s, laten we dit laatste even voor het gemak X noemen.

Ik las en lees nog steeds graag over X, een kast vol boeken van waarnemingen over de hele wereld. Serieuze waarnemingen van getuigen ongeacht leeftijd, plaats en beroep. Wetenschappers en UFO-onderzoekers ontdekten dat 10-14% echt niet te verklaren was als een vergissing of onzin. Dus 10 – 14% van alle UFO-waarnemingen vertonen zeer eigenaardige – intelligente (!) - eigenschappen die we met de huidige stand van de wetenschap en techniek niet kennen. Wat een nieuws! Maar …

Het is opvallend dat Sinterklaas er nooit over schrijft. Ja soms, een kort spottend berichtje over groene mannetjes, Venus, weerballonnen, discolichten, zwerm vogels, moerasgas , wervelwinden, wolkenformaties, vliegers, de meest onwaarschijnlijke verklaringen die je kunt bedenken. De Sint verzon van alles behalve ‘onbekende intelligentie’ en dus maakt Sinterklaas zich verdacht bij mij. En ik weet nu inmiddels wel beter. Sinterklaas is een complot en leidt het publiek om de tuin, hij mag X niet verklappen. Als X op zichzelf al interessant is, wordt dit door Sinterklaas nog eens versterkt, want waarom mag Sinterklaas X niet verklappen?

Ik heb inmiddels mijn examen “Ik-geloof-niet-in-Sinterklaas” gehaald en als ik om me heen kijk, ben ik niet de enige en het aantal geslaagden groeit. Nu met de steun van Wikileaks slagen steeds meer mensen voor het diploma. Dat merkt ook Sinterklaas en die probeert dat tegen te gaan. Interessant natuurlijk, want waarom doet hij zoveel moeite om iedereen te misleiden. En dus volgt na het examen nog een mastertraining. Die training gaat globaal als volgt:

Als Sinterklaas A zegt, vertellen journalisten (zijn Pieterbazen) dat ze dat niet geloven en op onderzoek gaan. Ze komen met een nieuw verhaal B. Maar B is ook geen X. Dus zak je als je gelooft dat A of B het goede antwoord is, en je slaagt cum laude als je bij X blijft.

Maar na dit masterdiploma is het nog niet gedaan. Om de top te bereiken moet je de Hoge Schooool voooor Goooogle X volgen. Daar leer je omgaan met de vraag: als X de waarheid is, waarom horen we dat dan niet van een slimme Pieterbaas? Er moet toch minstens één Pieterbaas te vinden zijn die Sinterklaas ontrouw is? Wat blijkt, we horen geen slimme Pieterbaas omdat als hij over X wil publiceren, Sinterklaas daar een stokje voor steekt. Dus voor X moet je niet bij Sinterklaas of zijn Pieterbazen zijn, maar op internet gaan zoeken. Maar Sinterklaas is ook niet van gisteren en heeft Pieterbazen in dienst die op internet op allerlei forums over A en B praten. Alles mag om iedereen van X weg te houden!

En daarom bestaat er sinds kort dus de Hoge Schoool voor Goooogle X. Om hoogleraar “Ik-geloof-niet-in-Sinterklaas” te worden ben je nog 1 stap verwijderd van de doctoraalstitel. Want in het laatste traject van de opleiding word je bekend gemaakt met de vraag ‘waarom Sinterklaas het geheim niet mag verklappen?’

De vraag die je ALTIJD als eerste moet stellen
Op het achtuur NOS journaal van 9 jan 2011 werd schokkend nieuws verteld over een neerstortend vliegtuig in Iran waarbij vele doden vielen. Was het een aanslag, een ongeluk, wie waren erbij betrokken? Dit nieuwsitem duurde bij lezen en schrijven slechts 15 sec. Terwijl hetzelfde journaal even ervoor minuten lang doorkabbelt over een psychotische schutter in Amerika die een politica neerschiet en over het politieke klimaat aldaar. Het ene nieuwsitem is kennelijk het andere niet. Hoe kan dat? Dat wordt door geld bepaald . Vanuit Amerika wordt veel nieuws gratis afgeleverd en wordt journalistiek uit Iran duur betaald. Hoe wij de wereld zien is dus afhankelijk van het budget van Sinterklaas. Hetzelfde geldt voor Israel en Palestina. Sinterklaas vertelt altijd over Israel en hoe moeilijk ze het wel niet hebben, de Palestijnen hebben het bij Sinterklaas voor het nakijken en wie zich wel voor de Palestijnen inzet zoals Greta Duisenberg, die wordt door dezelfde Sinterklaas flink aangepakt. Maar dit terzijde, het bevestigt in ieder geval de regel dat we geen objectief nieuws zien.

Wie veel geld aan Sinterklaas geeft, kan de wereld naar zijn hand zetten, die kan de wereld er anders doen uitzien dan zij in werkelijkheid is. We moeten dus nooit in eerste instantie inhoudelijk afgaan op het nieuws van Sinterklaas maar altijd op de vraag wie Sinterklaas (het meeste) geld geeft of wie Sinterklaas in z’n macht heeft? De eerste vraag die een kritische Pieterbaas dus altijd als eerste moet stellen is: hoe lopen de geldstromen of wie heerst over wie en met welk belang? Deze vraag wordt in de laatste fase van de opleiding “Ik-geloof-niet-in-Sinterklaas” behandeld. Je krijgt in deze laatste fase een case waar je verbeelding op de proef wordt gesteld:

Case
Stel, je hebt enorm veel geld op je bankrekening (of verspreid over meerdere rekeningen) zodat je al je vrije tijd kan besteden aan X. Je hoeft geen reparaties uit te voeren, geen boekhouding te doen, geen callcenters te bellen, geen eigen ontbijt lunch of diner te maken, geen boodschappen te halen, niet in de file te staan. Je kunt werkelijk alles door een ander laten doen! De tijd die dan overblijft, kun je aan je project X besteden. Van vroeg tot laat! Elke dag! Mits je gezond blijft. Stel jezelf dan de vraag: wat doe je dan met zoveel geld als alle andere levensonderhoudende zaken al zijn geregeld?

In het begin, als die rijkdom nieuw is, ga je misschien nog gekke dingen doen: een miljonairsjacht kopen, beautiful people uitnodigen, party’s, hippe kleding, vips ontmoeten, in een Ferrari rijden, je opgeven voor een ruimtereis, exotische dieren kopen, een zelfverzonnen wiskundeprobleem door iemand laten oplossen, you name it. Maar zo rijk bedoelen we niet. Neen, we bedoelen extreem rijk, zo rijk dat je alles wat hierboven is genoemd tot vervelens toe al hebt gedaan en er geen jaren kick meer aan beleeft. Je kunt namelijk complete landen opkopen als je wilt. Wat is er dan nog wat je ’s ochtends doet opstaan?

Ik heb deze case ook uitgewerkt aan de hand van de uitspraak Veni Vidi Vici ofwel Ik Kwam, Ik Zag en Ik Overwon. Dat zijn ongeveer onze mijlpalen: we komen, we kijken en als het iets oplevert, willen we het hebben, en dat oneindig door.

Veni
Als je extreem rijk bent, stel je eerst je positie zeker en veilig. Macht en politiek staan dan op nummer 1. Je levert je geld in beheer bij bankiers die daarna een goede vriend met je willen worden. Je wordt omringd door andere extreme rijken. Join the club heet dat. Vanuit deze geriefelijke positie vertrek je verder. Kortom: je bent in bepaalde kringen zoals dat heet “gearriveerd”.

Vidi
In zulke kringen hoor je ook nog wel eens wat, waar de gemiddelde burger geen weet van heeft. Je luistert goed rond wat er zoal gaande is. En wat is de aandacht waard als je zo extreem rijk bent? Het zal niet het nieuwe album van Lady Gaga zijn of de nieuwe Lambourghini (beide worden thuisbezorgd). Neen, in dergelijke kringen wordt iets pas spannend als er dingen gebeuren die niemand voor mogelijk houdt. Wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Er zijn vele voorbeelden te geven maar ik noem er hier één: het werkelijk bestaan van buitenaardse wezens en voertuigen. Want dat zou pas wat zijn! Waar komen ze vandaan? Hoe is onze planeet ooit bevolkt, hebben UFO’s iets met onze religies te maken? Wat komen ze hier eigenlijk doen? Hoe leven ze? En vooral, kun je zelf stiekem ook zo reizen, onzichtbaar en binnen no time de wereld rond? Kortom: je ziet en hoort hele interessante zaken.

Vici
Vervolgens wil je natuurlijk met jouw geld het geheim X ontfutselen. Als je weet hoe die aliens reizen, heb je de wereld in je handen: je bent onzichtbaar, kunt gaan en staan waar je wilt, en bent ongrijpbaar. Kortom: je wilt die ultieme wens van elk mens. De vraag is echter hoe? De extreem rijke groep waar je nu ook toe behoor, wil natuurlijk niet dat Jan en alleman ook op de hoogte van X zijn. Dat geeft alleen maar onrust. Bovendien, er is nog heel veel geld te verdienen aan aardse zaken zoals olie, windmolens, zonne- en kernenergie, groene stroom, etc. De extreem rijke groep mist deze enorme inkomsten als die energievormen niet nodig blijken te zijn omdat X een andere technologie gebruikt. En bedenk verder: Veni komt altijd als eerste, dus je moet je geld en macht eerst veilig stellen. Dus is het maar beter dat de burger niet van X hoort, ze mogen wel horen van A en B.

Dus hoe hou je het publiek ver van X weg?
Daar hebben we Sinterklaas voor. Als extreem rijke ga je dus met Sinterklaas in ‘gesprek’. En dus wordt Sinterklaas gebonden aan regels en codes over bepaalde berichtgeving. Dat is Sinterklaas niet vreemd, want dat gebeurde al sinds de oprichting van Sinterklaas. Rond zaken als politiek en de nationale veiligheid bestonden nu eenmaal geheimen die het publiek natuurlijk niet mocht weten, want ook de vijand (de spionnen) kon meeluisteren. En zo kwam er rond nationale veiligheid een issue bij: UFO’s. Wat waren dat voor vliegende voorwerpen in begin jaren 40? Van de Russen? Van de Japanners of van de Duitsers? Konden ze de nationale veiligheid bedreigen? Waarschijnlijk wel. En dus werd met Sinterklaas een keiharde deal gemaakt, jullie mogen over A en B publiceren zolang het niet over X én andere gevoelige strategische onderwerpen gaat! Tegenwoordig schrijft Sinterklaas op internet wél over X. Niet in de gedrukte media. En X wordt daarbij zo zwaar overdreven, zodat het toch weer stiekem A, of B is.

Mijn scriptie Veni Vedi Vici leverde mij een doctoraalstitel op. Voor alle anderen zonder diploma wil ik dit zeggen: je slaagt zonder moeite voor je doctoraalsexamen door deze column in uw achterhoofd te houden als u weer eens een bericht van Sinterklaas leest over A of B. Dan weet je, het draait om X.

Als veel mensen dat doen, zul je zien dat Sinterklaas echt ook over X gaat publiceren (dus gaan eindelijk X serieus nemen), maar op de manier van ‘de nieuwe kleren van Sinterklaas’. D.w.z. Sinterklaas loopt naakt rond, want hem is wijsgemaakt dat hij een onzichtbare mijter en mantel draagt. Sinterklaas gelooft dat en niemand durft iets te zeggen. Ook zijn Pieterbazen niet. Dan op een dag toert de Sint door het land totdat een klein kind roept dat Sinterklaas naakt is! Tot die tijd moeten we wachten.

Skepmep

 


Ingezonden op donderdag 30 september 2010

N.a.v. de persconferentie op 27 sept. over UFO's en atoomwapens

Beste Paul,

Ik ben het volkomen eens met je opmerkingen over de media en hun bizarre houding tegenover nieuwsfeiten. Het is belangrijker nieuws als Cruyff over een bananeschil uitglijdt of het hoedje van de Koningin wegwaait, helaas. Dat hoedje zou bij sterke wind hier en daar nog als U.F.O. kunnen worden waargenomen, trouwens.

Maar met betrekking tot deze passage uit "WE KUNNEN HELDEN ZIJN, ECHTER... SLECHTS ÉÉN DAG" toch een opmerking:

"Dit is wat ons standpunt is," vertelde Vicki Stein van het persbureau van de luchtmacht op het Pentagon. "En daar blijven we bij". Ze e-mailde De Void een starre 'fact sheet' die niet meer is aangepast sinds 1969, dezelfde fact sheet welke de gepensioneerde USAF kapitein Robert Salas maandagmiddag omhooghield als zijnde bedrog. Voor het laatst opnieuw uitgeven in 2005, informeert het persbericht de belastingbetalers dat: ‘Geen enkele UFO ooit gemeld, en onderzocht en beoordeeld door de luchtmacht, aanwijzingen gaf voor de bedreiging van onze nationale veiligheid.’

Zowel de Engelse als de Amerikaanse militairen gebruiken die frase. De laatste zin is natuurlijk volkomen waar. Er wordt niet gelogen. Er staat namelijk niet dat ze niet geloven in of niet weet hebben van U.F.O.'s. Er staat alleen dat ze geen bedreiging vormen. Als je weet wat de U.F.O.'s zijn, als je weet wie ze (be)stuurt en als je contact met ze hebt, weet je ook of ze wel of geen bedreiging vormen. Het is altijd mogelijk dat er een nieuw soort de Aarde begint te bezoeken, derhalve wordt in die zin wel voortdurend onderzoek gepleegd. Dat is ook wat veel wel-gelovers en zeker-weters beweren: Dat ze geen bedreiging vormen. Neem meneer Greer onder anderen. Maar zelfs Robert Salas beaamt wat de Amerikaanse en Engelse luchtmacht zegt. Hij zegt dat het zijn idee is dat deze U.F.O.'s juist aan mensen willen aantonen dat mensen zelf voor zichzelf en elkaar de bedreiging vormen. Dat blijkt uit de hele persconferentie, trouwens. Dus wat voor probleem moet de Amerikaanse luchtmacht verder met deze mensen hebben? Geen enkel. Ze zijn het eens.

Waar op gehamerd moet worden en waar om gevraagd dient te worden via Freedom of Information Acts enzovoorts is: Houden de luchtmachten wat dan ook geheim met betrekking tot U.F.O.'s? Zo niet, hoe weten de luchtmachten dat U.F.O.'s geen bedreiging vormen? Wat zijn de bewijzen daarvoor? Hoe hebben ze dat bewezen? Wie heeft dat bewezen? Welke redenaties zijn er gemaakt? Etcetera. Ook op deze vragen geldt vrijheid van informatie. Dit zou per geval op tafel dienen te komen. En antwoorden als "ze vormen geen bedreiging" moeten direct ontkracht worden met: Dat is niet de gestelde vraag. De vraag is: Wat is het? Niet: Is het een bedreiging? Zolang men zich kan schuilen achter het idee dat mensen uit angst, paniek en zich bedreigd voelen U.F.O.-meldingen doen, kan hun antwoord altijd gelijk blijven. En het is niet gelogen.

Intussen lijkt er via een geleidelijke en noem het maar slinkse weg stap na stap toegegeven te worden dat buitenaards leven normaal is. Zo hebben we de laatste jaren achtereenvolgens de volgende stappen gezien:

- Het vaticaan vindt het niet meer erg om in buitenaards leven te geloven;
- Wubbo Ockels gebruikt de term chronocentrisme om een weg aan te geven om mogelijk buitenaards leven te ontmoeten;
- Martin Rees, wetenschapper en astronomer royal van Groot-Brittannië, heeft zich, hoewel voorzichtig, uitgelaten over bestaan van buitenaards leven;
- Stephen Hawking heeft zich kortgeleden, hoewel op negatieve wijze, uitgesproken over mogelijk buitenaards leven.
- Er zijn militaire instituties in een aantal landen die openlijk toegeven dat ze tegenover onbekende intelligente vormen en verschijnselen staan, die hun kennis en bevattingsvermogen te boven gaat;
- Er is nu de V.N. die een ambassadrice voor buitenaards contact gaat aanstellen.

Misschien moeten we niets verwachten van militaire instituties, omdat zij onder "Befehl ist Befehl" staan, en omdat zij dienen te wachten tot anderen in politieke, wetenschappelijke en godsdienstinstituties hen het sein geven om de waarheid op tafel te leggen.
In bovenstaande zien we beweging in deze drie instituties. De vierde het militaire apparaat kan zolang dat sein niet wordt gegeven, waarschijnlijk ook niet eerlijk antwoorden. De mensen die in het militaire apparaat werken staan (alle hier gehoorde verklaringen zijn van mensen die er niet meer werken, die gepensioneerd zijn) onder de druk niets te mogen zeggen. Met de bovenstaande slimme verklaring zeggen ze tegelijk alles en niets. Ja, ze zijn er, nee, ze vormen geen bedreiging. Waarmee ook voor hen een deel van de druk weg is. Ze hebben tenslotte de waarheid verkondigd en zich gehouden aan geheimhoudingsplicht en aan "Befehl ist Befehl". Het antwoord ligt besloten in de zeer slimme verwoording.

Ik heb daarom meer problemen met de vijfde institutie, de traditionele media en hun bizarre houding tegenover dit fenomeen. Want de indruk die het wekt is dat ook zij blijkbaar onder "Befehl ist Befehl" staan. Wat ernstige twijfel oproept over de vrijheid van meningsuiting in de pers en van de pers.


Met vriendelijke groet,
Kees DeckersIngezonden op donderdag 8 juli 2010

N.a.v. reactie van Stichting Skepsis op Coen Vermeeren van TU Delft.

Ik denk dat de eeuwigdurende tegenstelling tussen een skepticus en iemand die een moeilijk aanvaardbare hypothese verdedigt of poneert, in stand wordt gehouden door onze deductieve en inductieve vermogens.

Iemand die deductief is aangelegd, veelal de skepticus, wil graag de hypothese naar de praktijk brengen: de hypothese controleren door er voorspellingen mee te doen en of ze dan ook uitkomen. Dit is echter de halve wetenschap, want als je geen hypotheses hebt, valt er niets te deduceren en kom je niet vooruit.

De andere helft, de inductie, is het formuleren van hypothesen. Dit is een geheel andere tak van sport binnen de wetenschap. Sterker, de wetenschap doet dit niet omdat het andere vermogens vereist. Een hypothese wordt vaak door een inductief aangelegd persoon opgesteld. Dat zijn vaak kunstenaars, schrijvers, of geesten die hele onvoorspelbare verbanden kunnen leggen. Van genialen tot en met freaks. Wetenschappers daarentegen zijn vaak gevangen in meettechnieken en regels waaraan de wetenschap moet voldoen en kunnen of mogen niet out of the box denken. Maar dat hoeft ook niet, daar hebben we gelukkig ook andere type mensen voor en de wetenschap heeft de taak om het kaf van het koren te scheiden.

Dus in de wetenschap kan de een niet zonder de ander. Je hebt mensen nodig die kunnen induceren om vervolgens wetenschappelijke deductie uit te oefenen om te kijken of de hypothese hout snijdt. Degene die induceert doet er op zijn beurt goed aan om zoveel mogelijk feiten die uit eerdere deducties komen mee te nemen in zijn nieuwe hypothese.

De theorieen die verifieerbaar zijn tot juist en onjuist, geven vaak nieuwe technische en praktische vooruitgang. De theorieen die niet tot dit domein vallen, krijgen het predicaat betrouwbaar of onbetrouwbaar omdat ze niet exact zijn, vaak betreft dit de binnenkantgebieden als psychologie, sociologie, astrologie, parapsychologie, economie, organisatiekunde, maar ook ufologie.

Wat betekent dit alles voor het onderwerp UFO's.

UFO's dragen twee hele uitzonderlijke kenmerken met zich mee die het onderwerp van studie extra bemoeilijkt.

1. het kenmerk van een grillig fenomeen, dat wil zeggen, je kan het niet reproduceren wanneer je dat zou willen. Erg ongeschikt dus voor deductie waar je juist vastigheid en zekerheid zoekt.

2. het fenomeen heeft door zijn grilligheid een zeer grote impact op ons bestaan en gedachtegoed. (De hypothese dat zich een nieuwe hersenlaag rond de aarde vormt en dat later bekend werd als Internet, kan iedereen nog wel aan, maar de hypothese dat onze religies fake zijn, dat we al miljoenen jaren worden bezocht en dat er voertuigen bestaan waarbij het niet meer uitmaakt waar je op aarde woont, gooit de hele boel in de war.)

We moeten dus eerst goed kijken of deze kenmerken betrouwbaar zijn, zonder uitspraak te moeten doen over wat UFO’s zijn. In hoeverre is het betrouwbaar als men zegt dat het een grillig fenomeen is? En in hoeverre is het betrouwbaar als men zegt dat het fenomeen een grote impact heeft op ons? Dat zijn de eerste vragen.

Op beide vragen kunnen we ‘als betrouwbaar’ antwoorden, gezien het aantal getuigenverslagen en boeken met onopgeloste zaken. Dus hoewel we het fenomeen niet kunnen reproduceren en deduceren, zijn UFO’s evenmin niet zomaar weg te wuiven als iets dat alleen in fantasie van mensen leeft. Er is zoveel over dit onderwerp door mensen beleefd door de jaren heen en nog steeds, dat je kan stellen dat het fenomeen bestaat en grillig is. Overigens, mensen die UFO's als een niet bestaand fenomeen beschouwen, heb je altijd. Er bestaan immers ook nog altijd mensen die geen bewijs kunnen vinden voor een bolle Aarde of voor het bestaan van Amerika. (Tsja …)

De wetenschap moet de betrouwbaarheid vaststellen van de hypothese dat UFO’s een grillig fenomeen is. Ik denk dat we die fase wel voorbij zijn. Over de hele wereld zijn zoveel gegevens verzameld van UFO-gebeurtenissen dat het moeilijker en onbetrouwbaarder is om te geloven dat dit alles door iedereen onafhankelijk is verzonnen dan dat er werkelijk iets raars is gebeurd.

De volgende stap is om te kijken of de hypothese van de impact betrouwbaar is. Heeft deze grilligheid zoveel impact op ons? Dit is eenvoudig omdat je hiervoor geen UFO’s nodig hebt. Je onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn van deze veronderstelde grillige eigenschappen op onze samenleving. Je kunt daartoe een scenario schrijven. Dit gebeurt ook voor andere wetenschappelijke gebieden zoals vermeende klimaatveranderingen en andere rampscenario’s. En ook dit station zijn we voorbij. Er zijn vele UFO-hypothesen geschreven, zodat we kunnen stellen – of ze nu betrouwbaar zijn of niet - dat indien het waar zou zijn, dit inderdaad iets los zal maken bij de mens.

Nu is het zaak om te kijken of er indicaties zijn die zo’n impact willen voorkomen. En ook dit is al uitvoerig gedaan en het is zelfs van overheidszijde gezegd dat het fenomeen uit de publiciteit moet blijven en ze voert daarvoor zelfs een strategie. En ook hierin bestaan tegenstanders die dit blijven ontkennen en als complottheorie wegwuiven.

Dus nog zonder dat we weten wat het UFO-fenomeen werkelijk is, is het een omstreden onderwerp van studie. En dit maakt het anders dan andere studies. Het kan niet onderzocht en getoetst worden via de regels van de wetenschap, en aan de andere kant bestaat het fenomeen wel. Een groot dilemma. Niet eenvoudig om daar verder mee te komen.

De skeptici gebruiken - anders dan de wetenschappers - dit dilemma al jaren als het argument dat UFO’s dan ook niet kunnen bestaan. Zo breien ze een eigen complottheorie. Je kunt hier slechts de conclusie trekken dat zij kennelijk angst hebben voor de impact die het UFO fenomeen heeft op hun gedachtegoed. Maar zelfs dat geloof ik niet. Ik geloof eerder dat ze een (schaak)spel spelen en ze zich erin wentelen van plezier omdat het tegendeel nog niet is bewezen. Zoiets als een voetbalwedstrijd voorspellen met 0-0, want dan heb je het meteen al in het begin goed, het is maar afwachten of er een doelpunt valt.

George Schermer


 

Ingezonden op donderdag 25 juni 2009

HAPPY SKIES ARE HERE AGAIN

Ofwel “Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy” (Ramses Shaffy)

Door Hans K.

25 juni 2009

Oer-Hollandse luchten de afgelopen dagen, althans hier in de regio Dordrecht. Mooie witte stapelwolken die voorbijtrekken tegen een blauwe achtergrond. “Niks bijzonders (of eerder: “duhhuh”)”, zullen velen zeggen.

Maar is het wel zo normaal ?

Als je niet verder kijkt dan je neus lang is en je blikveld niet af en toe verruimt, lijkt ‘t inderdaad vanzelfsprekend dat we hier in Nederland al eeuwen lang dezelfde prachtige wolkenpartijen hebben.

Maar steeds meer mensen worden zich toch bewust van het feit dat er iets helemaal niet klopt, en dat er iets gaande is.

Geïnteresseerden weten al, dat ik doel op de zgn. ‘chemtrails’, die onze zonneschijn versluieren en ons uitje en goede humeur verpesten.

Ik ga het hier niet allemaal uitleggen, want er is door anderen al heel veel over gezegd en geschreven. Dan zou ik in herhalingen vallen. Inmiddels staat Internet vol met allerhande informatie over dit fenomeen, deze vermoedelijke grove misdaad. Google maar eens op ‘chemtrails’: je stuit dan op vele websites, forums, Youtube-filmpjes, documentaires, research-verslagen, chemische analyses, getuigenissen, klokkenluiders en wat al niet meer. Vorige week nog verwees de Niburu-site naar een zeer uitgebreide documentaire op Youtube (27 delen van elk 10 minuten !). Ga er maar eens lekker voor zitten met een zak chips i.p.v. voor de TV en laat je verrassen ! Dan mis je maar een keer CSI, Dancing with the Stars of het RTL-nieuws.

O ja, en nu ik ’t toch heb over het RTL-nieuws: hadden de weermannen en –vrouwen het tot voor kort nog over ‘uitwaaiende vliegtuigstrepen’ of ‘hoge sluierbewolking’, een paar dagen geleden werd er al gesproken over ‘kunstmatige wolken’ veroorzaakt door vliegtuigen. In mijn ogen worden we heel zoetjes aan en geleidelijk vertrouwd gemaakt met het fenomeen ‘chemtrails’, in die zin dat het als heel normaal wordt voorgeschoteld dat ons prachtige luchtruim in de loop van de dag beneveld raakt, door toedoen van de mens (vliegtuigen). Want bijvoorbeeld ook op reclame-filmpjes en – foto’s zie je tegenwoordig vaak van die dikke vliegtuigsporen ergens subtiel op de achtergrond. Als kikkers worden we beetje bij beetje lekker gaar gekookt, zonder dat we ’t zelf in de gaten hebben.

Op mijn werk kijk ik wel eens iets langer dan normaal naar boven als ik buiten met een collega sta te praten, en maak dan een terloopse opmerking over de wirwar van vliegtuig-sporen. Sommigen weten ’t al: “Mooie strepen, he Hans ?”.

Maar d’r lijkt geen hond te zijn die er echt zelf op let, niemand lijkt iets vreemds op te merken. Ben ik nou gek of paranoia … ik denk ’t niet, ik weet wel zeker van niet. Maar het gros van de mensen verklaart je inderdaad voor gek, als je met dit soort paranoïde opmerkingen aankomt. Het lijkt erop alsof de werkelijkheid of waarheid te ongelooflijk is om te kunnen of durven geloven; het strookt niet met ons wereldbeeld, toch ?

Maar: dat stadium van de discussie ‘contrail versus chemtrail’ zijn we m.i. al lang voorbij. Er wordt gewoon op massale schaal gesproeid met aerosols boven onze hoofden. Dat is door sommige overheidsinstanties (in het buitenland) ook al toegegeven. Sprayen boven bepaalde bevolkings- en oorlogsgebieden gebeurt al heel lang. Berucht zijn de toegegeven experimenten in Zuid-Engeland bijvoorbeeld. En de wetgeving in de Verenigde Staten laat ook toe dat er op de eigen bevolking geëxperimenteerd mag worden, voor onderzoeksdoeleinden.

Opnieuw verwijs ik graag naar internet. Geloof mij niet, maar onderzoek zelf en trek je eigen conclusies op basis van de beschikbare informatie. Zo ben ik zelf ook gefascineerd geraakt door dit mysterieuze verschijnsel, ik vind dat je niks voor zoete koek moet aannemen. In deze tijd is je eigen onderscheidingsvermogen van groot belang, en vergeet daarbij niet dat er ook heel veel onzin en zelfs desinformatie wordt verspreid. Je moet ten alle tijde heel kritisch blijven, ook met een open mind. Hartstikke moeilijk, vind ik zelf.

Angst is een slechte raadgever, maar het kan geen kwaad om je kennis te vergroten en je ogen af en toe te openen voor de realiteit. We hebben nog altijd vrije toegang tot internet, een fascinerende bron van informatie en een fantastisch medium om van elkaar te leren !

Ik ben ervan overtuigd dat er zich onder onze ogen, of beter: boven ons hoofd, terwijl we moedwillig dom worden gehouden, van alles gebeurt dat ’t daglicht eigenlijk niet mag zien. Er zijn wel theorieën, die stellen dat ’t eigenlijk allemaal voor ons eigen bestwil is, omdat de uitgestoten metalen (barium e.d.) als een zonne-reflectieschild functioneren. Dat zou dan de opwarming van de aarde tegengaan. Maar ja, dat is weer een heel ander onderwerp…

Of er wordt gesproken over militaire toepassingen, radartechnologie, combinaties met HAARP in Alaska, weersbeïnvloeding, mind control / vasthouden in de ‘grid’ (het op een lage frequentie vasthouden van de mensheid).

Er speelt naar alle waarschijnlijkheid van alles, volgens mij. Het is eerder en/en dan of/of. Ik kan me er soms vreselijk over opwinden, op van die dagen dat ik ’s ochtends om 7.00 uur naar buiten stap om naar mijn werk te gaan, en het eerste wat ik zie een enorm boter-kaas en eieren patroon van vliegtuiguitbraaksels in meestal de oostelijke hemel is (waar de zon op komt). Of gedurende de dag, dat het heerlijke zonnetje verdwijnt achter die criminele mist, shit ! Of ’s avonds als ik de hond uitlaat en de zon weer ondergaat achter een geometrisch patroon van k..-trails.

Een dag als vandaag of als gisteren valt dan des te meer op, je gaat ’t weer waarderen dat ‘ze’ ons eventjes met rust laten. Zou het geld misschien op zijn, waarmee ze dit soort mondiale geheime operaties met zowel lijntoestellen als militaire jets al jaren lang bekostigen ? O nee, het geld kan natuurlijk per definitie nooit op zijn, ik vergis me. Waarschijnlijk zijn de gelddrukpersen kapot, of tijdelijk uit roulatie voor onderhoud. Kunnen wij in elk geval weer even rustig op adem komen en genieten van een klassiek Hollandse lucht. Adembenemend, maar dan in positieve zin !

Wist je dat sommige huisartsenpraktijken (nee, ik geloof niet hier in Nederland, hier lopen we soms wat achter, al menen we van niet) correlaties denken te zien tussen dagen waarop flink gesprayd wordt boven gebieden en de toename van allerlei min of meer vage klachten bij hun patiënten ? De klachten zijn heel divers, variërend van CARA-achtige verschijnselen, verkoudheid, bloedneuzen, pijnen in borst tot algehele malaise en sterke vermoeidheid (opsomming niet uitputtend; zie internet !). Er zou hier ook eens wat meer onderzocht moeten worden, maar daar zal wel geen geld voor beschikbaar komen van overheidswege. We hebben tenslotte andere prioriteiten…

Lijkt me voldoende reden om je enigszins ongerust te maken, maar laat je er ook maar niet door opfokken. Het heeft geen zin, je doet er uiteindelijk niets aan, en ’t zal toch niet lang meer duren of ook deze beerput wordt opengetrokken. We leven nu eenmaal in een tijdsbestek, waarin niets lang ondergronds, geheim en verborgen gehouden kan worden. Op allerlei terreinen komen zaken aan de oppervlakte, die opgeruimd dienen te worden, omdat ze in strijd zijn met de eenheid en verbondenheid in de natuur en onze opdracht in het leven. Politieke schandalen, corruptie, de gifstoffen in ons voedsel, materialisme, onze eigen ‘hang-ups’ en blokkades, vaccinaties, UFO’s, snelheidsovertredingen, bonussen, de financiële bubble, sexueel misbruik in de Kerk: niets is nog een lang leven beschoren, lijkt ’t wel.

En zo zie je ook dat het verschijnsel ‘chemtrails’ meer en meer bekend raakt bij ons allen, en wel in een zeer rap tempo. Dat gaat sneller dan je denkt. Er hebben al artikelen gestaan in o.a. de gratis dagbladen, misschien niet altijd even genuanceerd, maar toch. Het is ons bewust-zijn dat ons kracht en eenheid geeft, waardoor we al dit soort noodzakelijke hobbels kunnen nemen, hard en vastberaden op weg naar een gezonde en positieve toekomst. Want dat willen we toch allemaal ? En dan gebeurt ’t ook !

Morgen is het vrijdag. Volgens J. (mijn vrouw) zijn er de laatste tijd vooral op woensdag t/m vrijdag veel permanente vliegtuigstrepen te zien. Ik weet het nog niet zo net, volgens mij is het ook vaak in het weekend raak. We zullen zien…

Zonnige groet,

P.S. Ik geef geen links naar internet-sites. Als je wil ontdekken, kun je het beste je eigen spoor volgen: gewoon googlen en surfen. Je zult versteld staan.

Hans K.


 

Ingezonden op woensdag 6 juli 2005

Dag allemaal,

Nou ga ik even beginnen hier omtrent UFO's. Eigenlijk zijn het geen UFO's meer want ze zijn al geïdentificeerd. Toen ik een jaar of twaalf was heb ik mijn eerste ervaring gehad met een UFO. Het was in de avond, was aan het wandelen met onze teckel. jawel is een hond, en hoorde tijdens het lopen een gezoem. Kwam van links over de daken, enorm groot met pulserende lichten in blauw rood en wit. Een soort dubbele draaischijf in het midden die ieder een andere kant opdraaiden. Het was onwerkelijk om te zien maar o zo mooi. Een goed gevoel hield ik eraantoe. En zo het kwam was het ook zo weg. Tweede UFO was wat minder. Een groot driehoekig object zonder enig licht. Stond op het balkon en het bleef hangen vlakbij het balkon. Zonder enig geluid en ik voelde me er erg ongemakkelijk bij. Had het gevoel dat ze me in de gaten hielden. Het draaide op een gegeven moment en ging loodrecht de lucht in. En na een aantal flitsen van felwit licht was het weg.

Dit noem ik dus gewoon buitenaardse voertuigen. En zo moeilijk is het toch niet om daar in te geloven als je bedenkt dat zelfs wij afstammen van de buitenaardsen. Wetenschappers willen graag het bestaan doorgronden van de mensheid, nou vergeet dat maar. Want alles wat er is, was er al gewoon. Er is geen begin en een einde. Alles is en zal er altijd blijven. Hoe goed ze het ook willen proberen, ze komen er op die manier niet uit. Wij mensen moeten wakker worden en onszelf de vrijheid weer geven die ons afgenomen is. Wij worden geleefd door de regeringen, de zogenaamde machten die het ons wel even vertellen hoe wij mogen leven. Uniek in zijn soort want van manipulatie weten ze heel veel af. Ook door samenwerking met buitenaardsen waar ze een deal meegemaakt hebben. Jullie wat technologie van ons. Wij de mensheid. Ontvoeringen door buitenaardse komen volgens mij omdat ze graag ons DNA willen hebben om ons in hun macht te houden en zodoende de aarde voor henzelf op te eisen omdat zijzelf niet meer door hun eigen tijdzone kunnen gaan daar hun planeet verwoest is door hun eigen toedoen.

Jawel tijdzones. Je moest eens weten hoeveel leven er is vlakbij de aarde en hoeveel tijdzones wij hebben vlakbij de aarde naar andere dimensies. En geloof maar dat ze er zijn. Zowel de goede als de slechte. Het is een strijd en deze strijd is ervoor dat de mensheid wakker geschud wordt en de ware oorsprong van het leven gaat inzien en dat ze zichzelf en moeder aarde kunnen redden van een ondergang. En dat wij ons eigen leven weer terugpakken en ons niet meer afhankelijk maken van een macht buiten ons.

Regeringen zijn onderkruipsels die alles uit macht en geld doen. Hoe meer ze de mensen onder controle hebben hoe beter. En ze werken samen met buitenaardsen. Dat is gewoon een feit. Bush weet meer. Iedere regering weet hier meer van. En allemaal maken ze de mensheid wat wijs en houden ze die onder controle door ze afhankelijk te maken. Is het zo gezond dat ze alles verzwijgen? En mensen die dan toch iets naar buiten willen brengen omtrent een echte waarheid worden zonder pardon afgemaakt en via de media wordt dat vervolgens gebracht als zijnde zelfmoord, een ongeluk of zoiets dergelijks.

Mensen wordt wakker en laat je niet langer afhankelijk maken door de media, regeringen en weet ik al wat niet meer. Denk je nou werkelijk dat ze het goed met jullie voorhebben? Denk je nou werkelijk dat Balkenellende het goed met jullie voorheeft? Nee, want het is een hielenlikker. Iemand die van macht houdt en het spel heel goed kan spelen. Ik kan je vertellen dat ze dingen achterhouden voor bijvoorbeeld in jullie ogen ongeneeslijke ziektes, maar die wel degelijk te genezen zijn omdat er allang iets voor uitgevonden is. Maar dit laten de regeringen en de farmaceutische industrie niet toe want dat gaat hun geld kosten en wat nou liever: liever denken aan het geld dan aan de gezondheid van de mensen. Zouden ziekenhuizen niet meer hoeven te draaien en de directeuren met hun dikke salarissen zouden thuis zitten.

En zo kan ik nog veel meer noemen over hoe ze jullie in hun macht houden en onder controle houden. Zoals de wapenwet. Er wordt gezegd dat straks alleen bevoegde mensen van de staat wapens mogen dragen. Dat is veiliger voor de burger. Ik kan je dit zeggen als dat gebeurd geven we nog meer macht uit handen naar mensen die het slecht met ons voorhebben. Kijk naar Live AID. Mensen zingen en dansen op de muziek die gratis is. Is erg leuk en mooi, maar denk je nou werkelijk dat het helpt? Nee dus. Ze spiegelen wat voor en dit alles gaat heel subtiel want ze weten hoe ze moeten manipuleren op de geest. Leugens worden verteld op de televisie. De media worden dik betaald hiervoor. Alles van geweld wat jullie onder ogen krijgen op de televisie doet mensen weinig meer. Onze pure emoties die zuiver zijn worden verstikt door dit soort dingen. Zo ook over buitenaardse voertuigen. Alles van dit soort dingen willen ze in een doofpot stoppen om de mensen maar in hun macht te behouden.

Maar ik kan je dit zeggen. De goede buitenaardsen zijn ook onder ons en op een dag zullen ze hier zijn en zichzelf bekend maken. En zelfs de grootste macht kan hen niet tegenhouden, tenminste zij die denken de grootste macht te zijn. Ze zullen komen in grote aantallen en plaatsen hun moederschepen aan de rand van ons elektrisch energieveld rondom de aarde. Na dit zullen ze een stroomuitval doen plegen overal op de aarde. En alle wapensystemen zullen geblokkeerd worden. Zelfs het achterlijke star wars van die vreselijke man Bush zal het echt niet gaan doen. Ze zullen komen in kleinere schepen overal op de aarde. Eerst paniek zal er ontstaan omdat ons altijd is voorgehouden dat alle buitenaardse slechte en enge wezens zijn. Maar als eenmaal duidelijk zal zijn dat ze hier zijn om ons te komen helpen ons bewust te zijn van onze eigen macht en kracht en dat wij niet alleen zijn, zal er een zucht van opluchting zijn.

En op dat moment zal alles uit elkaar vallen. De toch al barre economische wereldeconomie zal instorten. Machten zoals de Regeringen zullen ten val geraken. De mensen pakken hun eigen macht weer terug en zullen terugkeren naar hun eigen bron, alwaar ze altijd naar op zoek zijn geweest, maar het kwijt zijn geraakt onderweg tijdens hun reis. Dus weet mensen, er is nog hoop hoewel de tijd dringt. Want ook de buitenaardse kunnen het niet voor ons oplossen. Zij willen helpen maar ook wij moeten de handen uit de mouwen steken en actie ondernemen tegen de corrupte bezigheden van Regeringen en Justitionele perikelen. Dus wij gaan ervoor!

Pieter Kreeft.

E-mail: pieterkreeft@wanadoo.nl

 


Ingezonden op woensdag 16 maart 2005

Hallo, door een beetje te surfen op het net kwam ik op jouw site, en ik moet zeggen: Ga zo door! Want het wordt inderdaad eens tijd dat, ook hier in Nederland, de mens wakker gaat worden. Want we worden al zolang aan het lijntje gehouden! Ikzelf? Ik ben niet alleen overtuigd, ik weet dat de mens niet alleen is in dit onmetelijke heelal. En in dat laatste stukje over: 64 redenen waarom men in Amerika zo moeilijk doet over het wel of niet bestaan van B.A.L. (Buiten Aards Leven)... Men houdt in Amerika liever deze 'grote machtspositie' in eigen hand, en dit niet alleen in Amerika. Alle grote wereldmachten zijn hierbij betrokken. En ik denk dat in het Vaticaan ook wel het 1 en ander achter slot en grendel ligt omtrent buitenaardse gebeurtenissen. Maar eigenlijk kunnen we veel dichterbij kijken, want ga maar eens lezen in het oude testament der bijbel...daarin is nog veel terug te vinden over buitenaardse bezoekers die op aarde kwamen om de mens te dienen. (Ze zijn niet allemaal slecht.) En de mens wordt nog altijd geholpen door beschavingen die ver buiten onze wereld leven 'Zij van de sterren' kunnen wel naar ons toe komen, zij het met enige aanpassing, maar wij... niet naar hen. Gewoon omdat wij dit niet zouden overleven, onze stof is daar niet op 'gebouwd'. Ik spreek uit ervaring omdat ik ze gezien heb en aan boord ben geweest van een ufo. Ik heb ook vragen mogen stellen. Het wezen wat ik toen zag had een groen-metaal-grijs achtige kleur en had iets weg van een amfibie? Het sprak niet maar liet me beelden zien op een soort ovale monitor. De vraag die ik stelde was: “Als wij dan gelijken zijn, waarom zijn we dan verschillend?” Waarop ik een beeld te zien kreeg van allerlei soorten mensen die samen leven op deze planeet de aarde. Dus met andere woorden: We zijn verschillend, maar één. Maar eigenlijk heb ik altijd geweten dat er meer was wat B.A.L. betreft, en omdat ik van geboorte af paranormaal begaafd ben is 1 met 1 makkelijk op te tellen nietwaar? Ik hoop dat je hier iets mee kunt en dat we op deze manier onze mede mens bewuster mogen maken.

Hele lieve groeten in liefde en kracht van Gipsygirl (Jenny)

 


Ingezonden op maandag 3 januari 2005

EEN KOSMISCHE WAARHEID.
Stel je bent nog een kind en je interesseert je al vroeg voor alles wat daar boven in de Kosmos gebeurt.

Als volgt zeur je net zo lang bij je ouders cq broers tot je eindelijk je eerste sterrenkijker tot je beschikking krijgt. Vervolgens uren en uren kijken, dik ingepakt in 2 jassen en nog veel meer als je maar warm bleef.

Goed, dat was eigenlijk één van de eerste stapjes waarbij ik mijzelf afvroeg van, volgens mij zijn wij niet alleen. Vervolgens werd ik ‘ja het is niet anders’ zelfs vaste klant cq luisteraar van het zwarte gat, uitgezonden door Veronica radio.

Daarna begon het echte werk!!!! EN NEE, WEES NIET BANG, HET IS NIET WEER EEN SEKTE OF ZO, MAAR EEN WAAR GEBEURD VERHAAL!

Op een bepaald moment kwam er een andere broer naar mij toe en zei: “Joh, ik heb een vereniging ontdekt die lezingen verzorgd over Paranormale en Kosmische onderwerpen in Amsterdam.”

Dus wat doe je dan als rechtgeaarde skywatcher in de dop????????
Juist ik ging mee en heb daar het nodige mogen horen en leren, echter het overgrote aantal van deze lezingen ging voornamelijk over de Paranormale of Astrale wereld, en in mindere mate over de Kosmos.

Na verloop van tijd heb ik een andere vereniging ontdekt waar lezingen over de Astrale en Kosmische wereld verzorgd werden. Wat ik bij deze vereniging heb mogen meemaken en leren cq ontdekken heeft mijn totale leven doen veranderen in de positieve zin des woords.

STEL DAT:
Er intelligent Kosmisch leven aanwezig is buiten moeder aarde (EN DAT IS ER WIS EN WAARACHTIG!) en als deze levensvormen boodschappen cq leringen naar ons toe willen overdragen, hoe doe je dat dan zodat het (sorry, geen net woord, mijn excuses hiervoor) klootjesvolk het kan beluisteren en begrijpen?

NU, één van de oplossingen hiervoor is het volgende: Je zoekt op moeder Aarde naar een mens onder de mensen die in staat is om als inductor of spreekbuis dienst te doen (dit alles onder zeer strenge controle en begeleiding van bovenaf).

Als volgt geschiedde, men vond vanuit de Kosmos een mens die in staat bleek te zijn zijn stoffelijk lichaam te verlaten en zijn lichaam tijdelijk over te dragen of ter beschikking te stellen, zodat een Kosmische levensvorm in het lichaam van deze mens op Aarde plaats kon nemen, en (HEEL BELANGRIJK) middels het strottenhoofd (de spreekbuis!!) op deze manier kennis over kan dragen aan de mensen in de zaal.

De persoon waar ik boven over sprak noemt men een dieptrance medium.
(NEE, HET GAAT NOG STEEDS GOED, GEWOON VERDER LEZEN).

De unieke eigenschap van deze persoon is dat hij dus, zoals hierboven vermeld, in staat is tijdelijk een uittreding te maken (het stoffelijk lichaam te verlaten).

Voor zover uniek, een uittreding maakt ieder mens, maar deze persoon leent daarbij als extra mogelijkheid (ietwat stoffelijk uitgedrukt misschien) zijn lichaam even uit aan een Intelligentie uit de Astrale wereld of een Kosmische levensvorm.

Tijdens al deze lezingen waar rechtstreeks boodschappen cq kennis overgedragen werd, zijn er ongelooflijk veel Kosmische wezens aan het woord geweest (weet je nog de spreekbuis?) Enkele van de mededelingen waren de volgende:
(HE HE, EINDELIJK WAAR WE ZIJN WILLEN)


Alle door ons bekende planeten zijn bewoond door Kosmische levensvormen.

Intelligent, Kosmisch leven bestaat zowel in als buiten ons Zonnestelsel.

De Kosmos bezoekt ons al vanuit het verre verleden.

De Egyptenaren en daaraan voorafgaande beschavingen wisten dit al lang en communiceerden met deze wezens.

Kosmische levensvormen leven ook op Aarde (zijn wij er één van).

Een Kosmisch wezen dat de Aarde bezoekt kan zijn eigen vorm behouden, echter dit is voor een aantal uren, daarna moet het een aardse vorm aannemen anders kan het niet meer terugkeren naar zijn satelliet (voertuig).

De voertuigen die men vanuit de Kosmos gebruikt om zich te kunnen verplaatsen (even blijvend in ons eigen Zonnestelsel) worden bijna allemaal gemaakt op de planeet Mars.

Het Voortstuwingsmechanisme dat men gebruikt varieert, maar één van de volgende opties wordt vaak gebruikt:

1) Middels atoomenergie kan men zich verplaatsen,cq het voertuig voortstuwen.
2) Middels pure, (EN IK BEDOEL PURE) gedachtekracht opgebracht door een aantal Kosmische wezens!!!!
3) Men is ook in staat het magnetisch veld te ‘GEBRUIKEN’ en zich ‘onder andere door deze techniek’ te verplaatsen en zeer ingewikkelde vluchtbewegingen uit te voeren.

Tevens is ons door deze Kosmische vrienden verteld, dat de Aarde dagelijks omringd is door gemiddeld zo’n 365 satellieten (voertuigen).

Men is zelfs in staat om vanuit de satelliet de andere zijde van de Aarde te kunnen bekijken.

Ter aanvulling op het bovenstaande:

Al deze lezingen, van in totaal zo’n 2000!!! stuks en zo’n anderhalf uur per lezing, zijn uitgesproken door zowel Astrale, alswel Kosmische levensvormen.

En ik spreek nog maar even niet over de diverse vormen die Kosmische levensvormen kunnen hebben.
Het is al diverse malen voorgekomen dat tijdens een lezing één van de Kosmische wezens ons waarschuwde dat het contact tijdelijk verbroken moest worden om de volgende reden:

Als het dieptrance medium zijn lichaam tijdelijk verlaten heeft, vertoefde hij als Ziel tijdelijk in de satelliet, ECHTER als dit het geval is dan moet deze satelliet zich materialiseren anders kan de Ziel van het medium zich niet in de satelliet begeven.

Tijdens het zichtbaar aanwezig zijn boven de hoeve in het zuiden des lands, werden wij gewaarschuwd dat de Nederlandse luchtmacht met F-16 vliegtuigen onderweg was om de satelliet te onderscheppen (DOM, ZEER DOM) omdat deze kosmische satelliet op de radar zichtbaar was dacht men natuurlijk weer eens van,kom laten wij weer eens een poging wagen om onze eigen domheid bewaarheid te maken, daarom moest deze satelliet zich tijdelijk dematerialiseren.

Dit hield tevens in dat de Ziel van het medium de satelliet moest verlaten om persoonlijke schade te voorkomen.

Wat de F-16 vliegtuigen aangaat: deze hoorde je ook enkele seconden later overvliegen (EN LAAG!!!!).

Tot slot wil ik graag het volgende vermelden:
Zowel de Nederlandse overheid als de Amerikaanse overheid is hier wis en waarachtig van op de hoogte.

Ik durf te beweren, vanuit de kennisoverdracht, dat alle grote wereldoverheden hiervan op de hoogte zijn!!!!!!

Sterker nog: in de U.S.A alswel in de U.S.S.R. heeft men verschillende van deze voertuigen in bezit en zij trachten de zeer gesofisticeerde techniek niet te GEBRUIKEN, maar te MISBRUIKEN voor roem en eigen glorie!!!!

MACHT, MACHT EN NOG EENS MACHT!!!!
Men heeft zelfs in de U.S.A. eens een bemande raket naar Mars gestuurd (jazeker, dat wordt ons dus niet verteld) en wat schetste hun verbazing toen deze raket retour kwam op aarde, maar dan wel voorzien van de meest geniale instrumenten en techniek!! echter zonder bemanningsleden!!!!

Men is puur door indoctrinatie in staat gebleken een complete stad het zwijgen op te leggen omdat er 3 zeer grote satellieten geland waren van schrik niet, een gezamenlijke omvang ofte wel grootte van de complete stad Rotterdam, inclusief het havengebied!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De Apollo reis naar de Maan en de landing op de Maan had nooit veilig voltooid kunnen worden zonder Kosmische hulp.

Sterker nog men had nooit meer op Aarde terug kunnen keren.
De Spaceshutle (ik dacht de Columbia weet ik niet zeker meer sorry) is ontploft,jazeker dat klopt maar niet door een lekkende klep of iets van die strekking!!!!!!!!

Nee vrienden, mensen op Aarde zijn zo dom geweest om te trachten een bom op Venus te plaatsen.

Dit kon en mocht niet toegestaan worden in het belang van de aldaar aanwezige bewoners.

Dus vanuit de Kosmos heeft men in overleg besloten om in te grijpen.
En aldus geschiedde.

Vertraag de opname’s van de explosie van de shutle tot (ik meen) één miljoenste beeldje per seconde en dan is men in staat om de Kosmische satelliet waar te nemen die IN MOEST GRIJPEN IN HET BELANG VAN VELE!!!!!!!!!

Hoe krijg je het voor elkaar de mensheid Kosmische kennis te ontnemen cq te onthouden en rustig mee te werken aan een langzame maar steeds dichterbij komende vernietiging van moeder Aarde??

Het complete bovenstaande verhaal is ons overgedragen in diverse kosmische en Astrale overdrachten.

En ik verklaar hier, bij alles wat mij heilig is en waar ik respect voor heb, dat ik niets, en dan ook HELEMAAL NIETS, uit mijn duim heb gezogen of iets in die orde van strekking.

ALS IK HIER FABELS ZOU GAAN ZITTEN TE VERZINNEN HEB IK JULLIE DAAR NIET MEE, MAAR MIJZELF!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Hij die heeft mogen luisteren en leren.

Loek.

 


Ingezonden op donderdag 3 september 2004

"Het buitenaardse raadsel" van Marcel van Beurden


Marcel van Beurden heeft een boek geschreven: "HET BUITENAARDSE RAADSEL", een werkje over vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen. Ik heb het boek niet gelezen, dus onthoud me inhoudelijk van commentaar, wel heb ik de email-wisseling tussen Paul Harmans van UFO wijzer en Marcel aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en het moet me van het hart: 'Marcel is niet de eerste de beste, ook niet de laatste de slechtste. Hij is behoorlijk van de penriem gesneden, overtuigd van wat hij naar voren brengt en naar mijn bescheiden mening de langverwachte komeet aan het ingeslapen UFO front. Hij beticht Paul van een emotioneel geladen betoog en slaagt er inderdaad in de eigen emoties en eventuele vooringenomenheid grondig te verbergen, zoals het een wetenschappelijk geschoolde geest betaamt.

Marcel heeft naar de ontwikkeling van het vliegende schotel fenomeen gekeken in het kader van de Koude Oorlog; een interessante studie die een breed lezerspubliek verdient. Hij heeft bovendien de bronnen nauwgezet bestudeert, de nazi achtergrond van Adamski opnieuw voor het voetlicht gebracht en de inlichtingendiensten van de grote mogendheden beter begrepen dan die inlichtingendiensten zelf.
Op zichzelf is dat een prestatie die hulde verdient en het verbaast mij dan ook in hoge mate dat George Bush niet gekozen heeft voor Marcel van Beurden als coordinator voor de verschillende inlichtingendiensten in de VS (grapje). Bovendien heeft Marcel literaire aspiraties; wie de volgende zin tot zich neemt, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat we hier te maken hebben met een groot literair talent dat het in zich heeft in de voetsporen te treden van Harry Mulisch. (Als titel is er een duidelijk verband tussen "Het buitenaards raadsel" en "de ontdekking van de hemel")

"Waar de goedgelovigen vooral mee bezig zijn is dat ze op basis van aannamen, invulling, emoties en achterdochtige gevoelens en dito ideeën een alternatief wereldbeeld propaganderen, waarmee ze moedwillig een wereldbeeld creëren dat verdacht veel op Russel Crowe’s “A beautifull mind” lijkt, een fictieve realiteit die, gelardeerd met schizofrene dromen en ranzige, op seksuele lust gebaseerde fantasieën het spiegelbeeld van ons mensen schetst als nog zeer primitieve, zindelijk opererende kuddedieren. Het ontstijgt nog net het niveau van de in 1966 geopperde fantasie van de Paul McCartney-kloon, maar dan hebben we er ook alles mee gezegd..."(citaat Marcel van Beurden)

Een kostelijke zin die ik nog vele malen zal herlezen.
Wij, van UFO Plaza en Paul van UFO wijzer, zouden er goed aan doen de raad van Marcel ter harte te nemen en onze bronnen wat beter te raadplegen. Ik beschouw Marcel van Beurden als de nieuwe Godfather van het kritische UFO onderzoek en stel voor hem onze erepenning van "de Vliegende Driehoek" toe te kennen. Ik besef dat dit een uitzonderlijk voorstel is, maar hecht eraan te benadrukken dat het bij Marcel om een volledig uitgekristalliseerde geest gaat die maar eens in de zoveel tijd wordt geboren, we kunnen daar niet zorgvuldig genoeg mee omgaan.
Fenomenaal is het dat hij met een enkele zwierige zwaai van zijn toetsenbord de complete UFO literatuur overbodig maakt en een nieuw UFO logisch evangelie produceert dat zijns gelijke niet kent.
Eindelijk iemand die grondig afrekent met Stanton Friedman, Jacobs, Adamski, Hopkins, Mack en al die andere hotemetoten die miljoenen verdienen met "ge-fakete" producten die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Heerlijk dat hij het aandurft ons te verwijzen naar Erwin Krol, Diane Woei, het KNMI en gerenommeerde meteorologische instituten, om ons te laten voorlichten over phenomena die in de bovenste lagen van de atmosfeer kunnen worden aangetroffen. Een meesterzet bovendien om te verwijzen naar nog niet ontdekte atmosferische verschijnselen als bron van UFO waarnemingen.
Beware my friends, dit is een heuglijke dag, de geboorte van Marcel van Beurden als deskundige bij uitstek.
Genoeg geluld; to the point.

Marcel, beste kerel:

Ongetwijfeld heb je een klein beetje verstand van psychologie, in de zin die hierboven staat geciteerd, tref ik de volgende woorden aan:

* emoties
* achterdocht
* propaganda
* schizofrenie
* ranzig
* sexuele lust
* primitief
* zindelijk opererend

Iedere psycholoog, zelfs die van de Libelle, zal je duidelijk maken dat de begrippen die je hanteert iets vertellen over jezelf, iets waar je je wellicht niet bewust van bent. Ik zou je een goede raad willen geven, ga er onmiddelijk mee aan de slag en stop ermee de autoriteit uit te hangen op een terrein waar je, naar de mail inhoud te oordelen, te weinig echte kaas van hebt gegeten.
De periode van het zogenaamde "laatste wetenschappelijk woord" is voorgoed voorbij. (de internet community kent haar eigen dynamiek)
Je communiceert met mensen die dieper in het fenomeen zijn gedoken dan jij, die er affiniteit mee hebben en weten dat er dagelijks wereldwijd zaken worden waargenomen waar de wetenschappelijke struisvogelheren en -dames geen flauw benul van hebben.
Wanneer ik je boek gelezen heb, zal ik je werkelijk van repliek dienen.
Vooralsnog verdien je wat mij betreft het voordeel van de twijfel, maar stop ermee Paul te beschuldigen van een emotioneel betoog. Jouw emoties zijn zo mogelijk groter, ze zijn alleen wat handiger verborgen, maar een geoefend lezer heeft maar 1 zin nodig om het fileermes erlangs te halen (geciteerde zin)
Geluk met je boek; wellicht tref ik het op korte termijn ergens aan en anders op de lange termijn bij de Slechte.

Bewust emotionele groet,

Jan Blei

Jan Blei is een briljante columnist voor ufoplaza en wil je meer van hem lezen klik dan op de volgende link: ufoplazaIngezonden op donderdag 12 augustus 2004

UFO's feit of fake

De discussie over het wel of niet bestaan van UFO's zal pas eindigen als er onweerlegbare bewijzen zijn dat er buitenaards leven bestaat en dit ook wordt toegegeven door overheden. Tot die tijd zullen we het moeten doen met verklaringen van derden en vaak wazige foto's. Dat inlichtingendiensten en overheden wellicht reeds meer weten over het bestaan van buitenaards leven is m.i. realistisch. Dat ze het niet naar buiten brengen ook. Stel je maar eens de impact voor die zulk nieuws teweeg zal brengen bij de mensheid.

Toch hoef je geen wiskundige te zijn om de kans te berekenen dat er buitenaards leven voorkomt in het heelal of misschien zelfs wel daarbuiten. Het heelal schijnt niet oneindig te zijn en maakt misschien op haar beurt ook wel weer deel uit van een ruimte en dat ook weer, enz. enz. In "ons" heelal moeten miljarden zo niet triljarden planeten zijn. De vraag zou dan ook eigenlijk moeten zijn: Op welke planeten is er al dan niet intelligent leven. I.p.v: Is er buitenaards leven?

Over het bestaan van UFO's zou men misschien wat sceptischer kunnen zijn omdat er zoals eerder gezegd geen onweerlegbare bewijzen zijn. Maar al zou er morgen eentje landen op de Dam, dan nog zullen er mensen zijn die denken dat het niet echt is.

Wat mij wel opvalt aan de waarnemingen die door mensen zijn gedaan, is dat er relatief veel waarnemingen zijn uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. En dan met name uit Amerika. Misschien hebben de waarnemingen er in die periode wel mee te maken gehad dat er toen veel nieuwe 'toen nog zeer geheime' (lucht)wapens werden uitgevonden en zo wellicht een verklaring kunnen zijn voor (een deel van) de waarnemingen.

Dat sceptici vaak een verklaring hebben voor wat anderen hebben gezien zou kunnen voortkomen uit het feit dat men het technisch niet kan verklaren hoe buitenaardsen de enorme afstanden kunnen overbruggen in het heelal. Als wij met de hedendaagse techniek naar de dichtstbijzijnde ster op 40,5 miljard km zouden vliegen zijn we daar honderden jaren mee bezig. Maar stel, u leeft in het jaar 1900 en iemand zegt tegen u: "Over ruim 60 jaar zullen mensen op de maan landen en weer wat later gaan we naar Mars". Wat zou uw reactie zijn?

Kortom: De kans dat UFO's bestaan is mijns inziens groter dan dat ze niet bestaan.

Rene Bouwer

e-mail naar: basbug@ukonline.co.uk

 Ingezonden op woensdag 28 april 2004

UFO-organisaties hebben de massamedia niet nodig, omgekeerd wel

Onlangs verscheen het vervelende 'Telegraaf-incident' op ufowijzer: Het 'Bijna' artikel in De Telegraaf

Er is wel eens eerder gezegd dat getuigen van UFO-waarnemingen en UFO-onderzoekers instanties zoals landelijke kranten, overheidsinstanties en debunkers naast zich neer moeten leggen. UFO-onderzoekers kunnen die tijd beter besteden.

UFO-onderzoekers hebben de massamedia niet nodig om het publiek te bereiken. Het is juist andersom. De massamedia hebben UFO-materiaal nodig om het publiek te vermaken. Meestal willen ze een belachelijk verhaal maar dat kunnen ze dan beter buiten de UFO-organisaties gaan zoeken.

Of ze willen wel een serieus verhaal maar zoiets kost dan geld. Als ze de informatie gratis krijgen, dan zijn zij te vrijblijvend en kunnen dan dollen met zowel UFO-onderzoekers als met de informatie zelf. Daarom kan het gebeuren dat onlangs een Telegraafjournaliste doodleuk een afspraak afzegde. Moeten ze daarentegen moeite doen voor de informatie, en er geld voor betalen, dan gaan ze er ook professioneler mee om anders krijgen ze het van hun opdrachtgever te horen. Publiceren ze dan alsnog onzin, dan voegt dat niets toe want dat doen de media al jaren, maar de UFO-organisatie heeft daarvoor wel in ieder geval geld ontvangen en kan dat voor eigen onderzoek gebruiken.

Daarnaast worden interessante UFO-gebeurtenissen bij overheidsinstanties in de doofpot gedaan. Dit is ook een signaal dat UFO-organisaties niet met dergelijke instanties in zee moet gaan. Die instanties werken namelijk ook ééndimensionaal: wel informatie willen krijgen (van burgers) maar er vervolgens niets voor terugdoen.

Het is allang bewezen dat de massamedia en overheidsinstanties een code hebben waarbij UFO's niet al te serieus mogen worden behandeld. Serieuze UFO-onderzoekers moeten dus het publiek in bescherming nemen en andere wegen voor ze zoeken. UFO-organisaties kunnen het publiek ook bereiken zonder de hulp van de deze media en instanties.

Het beste wat UFO-organisaties kunnen doen om de UFO-waarheid te achterhalen is professioneel onderzoek uit te dragen en zich te concentreren op de primaire taak: onderzoeken naar wat er gebeurt in UFO-land. Zo bouw je vanzelf vertrouwen op. Ook kan het publiek een beetje geprikkeld worden door bepaalde UFO-informatie juist niet te vertellen of door geheimzinnig te doen, dit om te plagen. Niets maakt meer nieuwsgierig dan het gevoel te hebben iets te missen. En er zijn nog andere manieren maar die vertel ik niet.

Lokale radiozenders en lokale kranten, eigen publicaties en samenwerkingen met andere organisaties in het buitenland creëren de betere UFO-literatuur. Als daarbij (als secundaire taak van UFO-organisaties) het publiek voortdurend wordt verteld dat de slechtste UFO-literatuur in de massamedia is te vinden dan heeft het publiek de keuze en wordt zich langzaam bewust van een rare tweedeling. Dat wekt achterdocht en maakt nieuwsgierig met als uiteindelijk gevolg massale druk op de overheid in het vrijgeven van informatie.

George Schermer

 


Ingezonden op woensdag 31 december 2003

FEITEN OM SCEPTISCH TE ZIJN
Ik ben heel sceptisch als het gaat om UFO's! Ik heb namelijk sterk het vermoeden dat de Aarde al eeuwen bezocht wordt door intelligenties van onbekende oorsprong. Er zijn enkele feiten die dit vermoeden bekrachten:

1. Het feit dat er geen uitspraak wordt gedaan door officiële instanties over de stand van zaken met betrekking tot de vele UFO ervaringen van burgers.

2. Het feit dat hoe langer die radio-stilte duurt hoe meer wantrouwen dit creëert en de suggestie wordt gewekt dat er iets ernstigs aan de hand is. Is dit laatste namelijk niet het geval, dan zou ik zeggen ‘kom op met de geit’.

3. Het feit dat ministerie van defensie geheimzinnig doet als er om UFO informatie wordt gevraagd.

4. Het feit dat overheid en grote nieuwsdistributeurs ‘een deal’ hebben aangaande het onderwerp UFO. (the Missing Times Terry Hansen)

5. Het feit dat Russische kosmonauten zeggen dat ze onbekende vliegende voorwerpen in de ruimte hebben gezien en dat niet door het nieuws serieus wordt opgepakt. Amerikaanse astronauten hebben het overigens ook gezegd.

6. Het feit dat het NOS-journaal zich ook druk maakt over nietszeggende onderwerpen en daar zelfs rapportages over maakt, maar geen GO krijgt om het publiek te vertellen, dat de puzzel van de graanfiguren in England ook deze zomer niet is opgelost, en zulk nieuws dan aangekleed met enkele mooie plaatjes vanuit de lucht.

7. Het feit dat serieuze journalisten geen aandacht aan UFO's willen of kunnen geven omdat het verschijnsel niet reproduceerbaar is en dus geen nieuwswaarde bevat. Het is waar, dat dit jaar weer meer vuurwerk is gekocht dan de vorige jaren, meer nieuwswaarde heeft dan mogelijk het bestaan van andere onbekende intelligenties.

8. Het feit dat er in de media vele voorbeelden zijn van doofpotschandalen over minder interessante onderwerpen dan mogelijk een bezoek aan Aarde van onbekende intelligenties.

9. Het feit dat het per ongeluk neerschieten van een Italiaans passagiersvliegtuig in 1980, zeventien jaar lang in de doofpot kon blijven, laat zien dat 50 jaar zwijgen over een ontmoeting of waarneming met onbekende intelligenties, nog maar een beginnetje is.

10. Het feit dat er vroeger door de overheid in offensieve toon over het UFO verschijnsel werd gesproken en dat dat nu veranderd is in een defensieve toon.

11. Het feit dat SETI (vert. ‘Zoektocht naar buitenaards leven’) bestaat. Een instantie die zegt dat we nog steeds geen contact hebben met intelligenties van onbekende oorsprong. Let op: SETI doet namelijk niets officieels met onderzoek naar UFO’s. Duizenden mensen zien over de hele wereld UFO’s maar kunnen zich niets voorstellen bij wat SETI doet.

12. Het feit dat voor mij persoonlijk onbekende bronnen steeds weer over leven op Mars beginnen om zo het publiek te overtuigen dat hun belastinggeld verantwoord wordt besteed. Als Mars is 'uitgewoond', is er haast wel zeker ineens ook leven op Jupiter is mijn voorspelling.
Misschien is dit een cliché maar dat komt omdat ook hier geldt: wel veel serieuze info over Marsreizen, geen enkele serieuze info over wat mogelijk UFO’s zouden kunnen zijn, UFO’s die door duizenden mensen over ter wereld worden gezien. Ik hoef niets over Mars te weten, ik wil meer weten over wat ‘ze’ weten over UFO’s!

13. Het feit dat de Amerikaanse overheid zich in allerlei bochten wringt na een FOI over bepaalde UFO-documenten.

14. Het feit dat het Robertson Panel in de jaren 50 besloot de doofpottactiek bewust in te zetten.

15. Het feit dat sommige gezaghebbende personen bij de Amerikaanse luchtmacht in UFO-onderzoek nalatig waren, klinkt menselijk. Hierdoor kwamen feiten naar buiten die met veel moeite konden worden gebagatelliseerd.

16. Het feit dat een gerenommeerde astronoom J. Allen Hynek werd ingehuurd om het UFO verschijnsel te bagatelliseren, meeging in die gedachte maar bij nalatigheid van gezaghebbende personen, gedwongen was het fenomeen van een ander kant te bestuderen en zelf een UFO onderzoekinstituut begon om de waarheid te achterhalen.

17. Het feit dat de revival (na een lange periode van stilte) van het Roswell incident niet zomaar uit de lucht kwam vallen, maar dat de doos van Pandora via verificatie via verschillende kanalen, open ging tot ongenoegen van de Amerikaanse overheid.

18. Het feit dat de burgerluchtvaart de laatste 50 jaar technisch gezien marginale vooruitgang boekt is onwaarschijnlijk en laat zien dat technisch onderzoek elders plaatsvindt. Dit wordt bevestigd door de vooruitgang in z.g. Amerikaanse militaire UFO’s. NASA directeur zei ooit in een documentaire: het echte onderzoek gebeurt ergens anders.

19. Het feit dat dit ook geldt voor alternatieve energievoorzieningen.

20. Het feit dat ufologie door vrijwilligers wordt onderzocht.

21. Het feit dat het publiek eerder gelooft in een abstracte oerknaltheorie dan de verhalen van concrete mensen over de hele wereld die menen een vliegende schotel te hebben gezien.

22. Het feit dat 14% van de 3000 onderzochte waarnemingen in Amerika niet verklaard konden worden.

23. Het feit dat kwalitatief gezien de best gedocumenteerde waarnemingen onder de categorie zware gevallen terechtkwamen.

24. Het feit dat UFO's een natuurverschijnsel zijn, is ongeloofwaardig. Waarom zie ik dan geen talloze UFO-foto's in schoolboeken, wetenschappelijke publicaties en in de massamedia?

25. Het feit dat sommige kritische personen in mijn omgeving niet zijn te overtuigen over de ernst van de situatie en dat zij dat wel zouden zijn als het journaal een officieel bericht zou uitgeven (ook als dit bericht op onjuiste informatie is gebaseerd).

26. Het feit dat er veel gevallen van waargenomen onbekende luchtverschijnselen ook op radar zijn vastgelegd en dat dit gegeven niet als steekhoudend bewijsmateriaal wordt geaccepteerd. Sterker, het tonen van een opgenomen film vanuit een straaljager op een officiële persconferentie in België werd op het laatste moment verboden! Het tonen van de film is in UFO kringen wel toegestaan maar vormt geen bedreiging.

27. Het feit dat militairen de toegang afsloten bij het verschijnen van een graanfiguur in England. Waar was de lokale politie?

28. Het feit dat debunkers het bestaan van UFO's promoten omdat zij in de twintig jaar dat ik over dit onderwerp lees, niet in staat zijn gebleken met argumenten te komen die steekhoudend zijn en mijn vermoeden kunnen verzwakken.

29. Het feit dat er nog geen verklaring is gegeven voor gevonden dood vee (z.g. wereldwijde cattle mutilations) die door onbekende oorzaak zijn geopereerd en waarbij met chirurgische precisie geslachtsdelen, ogen en/of andere organen zijn verwijderd.

Waarschijnlijk zijn er meer feiten die argwaan wekken voor wat betreft de waarheid omtrent UFO’s. Wie vult de lijst met feiten aan op Internet? Misschien een nieuw item?

Daarom een oproep aan alle ufologen en mensen die een UFO-ervaring hebben opgedaan: de beste remedie tegen deze houding van officiële instanties is ze te negeren. Geef niet zomaar informatie weg na een UFO ervaring. Mocht u ooit zo'n ervaring krijgen waarschuw dan iedereen behalve politie, leger en instanties als nieuwszenders en landelijke dagbladen. Zij zullen u belachelijk maken. Maak als het kan veel foto's of films, zet ze op Internet en verberg de originelen goed. Haal de plaatselijke krant erbij en benader betrouwbare UFO verenigingen. Hou desnoods wildvreemde getuigen aan en bedenk dat elke melding van het incident aan een officiële instantie de doofpot ingaat nadat zij u eerst vriendelijk en geïnteresseerd hebben ondervraagd. U krijgt er echt niets voor terug.

Gelukkig nieuwjaar!

George Schermer

Tip: de website van Jean-Louis Naudin, die goed bezig is op http://jnaudin.free.fr/

 


Ingezonden op zaterdag 27 december 2003

Twee belevenissen

De precieze datums van mijn twee buitenaardse belevenissen kan ik mij helaas niet meer herinneren, maar het zal ongeveer 25 en 15 jaar geleden zijn.

De eerste van 25 jaar geleden gaat als volgt; ik zat in die tijd op de avondmavo en reed op mijn brommer op de Beneluxbaan in Amstelveen. Deze weg bestaat uit een hoofdweg met aan beide zijden een fietspad. Op dit fietspad gebeurde het volgende: ik was op weg naar de avondschool en het was tegen de schemering, de lantaarnpalen en lichten van de auto's en dergelijke waren net aan. Toen gingen alle lichten - en ik bedoel dan ook alle lichten - (van auto’s, lantaarnpalen, enz.) een klein moment allemaal uit. Ik keek op datzelfde moment omhoog en zag een stip. Het vreemde was dat toen alle lichten weer aangingen deze stip heel snel verdween in de lucht. Dit heeft misschien maar 1 of 2 seconden geduurd, maar het is me altijd bijgebleven, ook al omdat alle lichten uitgingen en iedereen doorreed alsof er niets gebeurde. Ik heb het tegen veel mensen verteld, maar ik weet niet hoeveel van hen het geloofde. Wie weet krijg ik via deze site enige reactie.

De tweede belevenis was op een nieuwjaarsochtend. Ik werkte in de verpleging en had die dag samen met mijn toenmalige vriendin (nu mijn vrouw) de volgende belevenis: We woonden toen in Amsterdam ter hoogte van de Jan van Gaalenstraat. We gingen om ongeveer 6.45 uur ‘s morgens naar ons werk dat gesitueerd was aan de Amstel (Amstelhof) vlakbij Carré. Ik maakte mijn fiets slotvrij en mijn aandacht werd gegrepen door drie lichten in de vorm van een driehoek, schuin boven ons. Ik wees mijn vrouw erop, maar die zei in eerste instantie: "ach, dat zijn de laserlichten van een disco in de buurt". Maar dat was onmogelijk omdat er geen banen onder die lichtjes waren en zij dus onafhankelijk aan de hemel stonden. We stapten op en merkten al gauw dat deze lichten ons volgden (niet zoals een maan je volgt). Het bleef ons bevreemden. Onze woning lag vlakbij een brug die nu op een ongewoon tijdstip en dag open moest voor een schip. Voor de brug wachtend en omhoogkijkend, zagen wij dat de drie lichtjes boven ons stil stonden. Een medefietser die naast ons stond had ze ook opgemerkt, maar vreemd genoeg keken we elkaar aan en zeiden er niets over. De brug ging dicht en tot de eerste hoek waar wij moesten afslaan, bleven de lichten ons volgen waarna zij verdwenen toen wij de hoek omgingen.

Deze twee verhalen blijven mij altijd bij en ik zou het leuk vinden als er een reactie op komt.

Arie van den Berg

Stuur Arie een berichtje

 


Ingezonden op woensdag 26 november 2003

Gewoon in het stadspark van Voronezh.

Het wil me wel gebeuren dat ik gedachtenloos een boekje opensla. En omdat mijn bericht hier in de rubriek Columns van Ufowijzer belandt, spreekt het vanzelf dat dat boekje over ufo's gaat. En dan kan het zijn dat ik toevallig een pagina voor me heb, die maakt dat ik iets zeg als "alle mensen nog an toe", (al zou "alle buitenaardse mensen nog an toe" toepasselijker zijn geweest) . Gisteren kwam ik op die manier in Voronezh terecht, een stad bijna zo groot als Amsterdam, een kleine 400 km ten zuiden van Moskou.

We leven 27 september 1989, zo tegen half zes in de avond. De schemering moet nog vallen en een stel van ongeveer 12 jongens speelt een partijtje voetbal in het park. Iets verderop bevindt zich een halte, waar ongeveer 40 mensen op de bus staan te wachten. En ineens gebeurt er iets waar iedereen paf van staat. Een roze/rood licht verschijnt in de lucht en verdicht zich tot een donkere, afgeplatte bol van zo'n 15 bij 6 meter die slechts op 10 meter hoogte een rondje boven het park maakt om daarna schielijk te verdwijnen. Kort daarna komt hij weer terug om slechts op 2 meter hoogte te blijven hangen. Als aan de grond genageld, bijna verstijfd van schrik, zagen de aanwezigen hoe een 'alien' hun in de deuropening stond aan te staren. Daarna sloot de deur zich weer, vier poten schoven uit en de landing werd soepeltjes ingezet. Totaal verbijsterd zagen onze burgers van Voronezh hoe hetzelfde ruimtewezen dat eerder in de opening zichtbaar was geweest doodleuk naar buiten stapte. Hij was...meer dan drie meter lang!

Op dit moment legde ik mijn boekje even opzij en keek de kamer in. Drie meter, dacht ik, dat is bijna tot aan het plafond. Een Goliath uit verre streken kwam even zijn opwachting maken bij nietsvermoedende inwoners van een stad in midden Rusland. Hier grenst ufologie bijna aan science fiction, ware het niet dat we hier te doen hebben met een van de meest geruchtmakende en grondig onderzochte 'close encounters' van de jaren tachtig. Benieuwd naar het vervolg las ik aansluitend dat onze 'ruimtereus' een zilverachtige overall droeg met bronskleurige laarzen. Maar direkt daarna moest ik wel even bijkomen van de mededeling dat bovenop zijn gigantische romp haast geen nek te vinden was, en daarboven...haast geen hoofd! En bijna totaal ongeloofwaardig wordt het te lezen dat in dat minuscule hoofdje (men sprak van: eerder een knop dan een hoofd) zich niet twee - hou je vast - maar drie ogen bevonden! Nog lichtgevend ook! Wat wittig van kleur. En zijn derde oog? Het leek me verstandig, alvorens verder te lezen, even te pauzeren en een hartversterkertje te nemen. Maar mijn nieuwsgierigheid was te groot, dus werd ik in de kortste keren deelgenoot van het ontstellende feit dat zijn derde oog, iets hoger tussen de andere gelegen, helemaal rood was en bovendien "als een radarschotel" in het rond draaide. En of de maat nog niet vol was, verschenen nog twee andere ruimte-kornuiten en nog een vierde. Maar deze laatste bleek een echte, onvervalste robot te zijn. Want er hing een kastje op zijn borst en nadat erop gedrukt was, begon hij aandoenlijk te hobbelen, zoals alleen robots dat doen. Onze groep aliens was rondom de ufo druk doende grondmonsters te nemen. Eén van hen gaf wat commando's en uit zijn borst kwam een sterk licht dat op de grond een rechthoekige lichtbundel projecteerde. Eén van de jongens werd bij het zien van dit alles door angst bevangen en begon luidkeels te schreeuwen, waarop een 'alien' met zijn lichtgevende ogen slechts naar hem hoefde te kijken om hem te verlammen. Intussen waren alle toeschouwers wel zodanig in de war en aangeslagen door dit incident, om van lichte paniek maar niet te spreken, dat zij luidkeels begonnen te schreeuwen. En ineens daarop, alsof ze zich bedreigd voelden, was de ufo met zijn inzittenden verdwenen! Maar niet voor lang. Vijf minuten later waren ze weer terug en stonden ze weer buiten: drie enorme wezens. Bij deze gelegenheid had éen van de ruimtebroeders een staaf van ongeveer 50 cm in zijn hand die hij op een jongen van 16 jaar richtte, die vlakbij stond - en die ook als verlamd bleef staan. Na al deze hoogst verwarrende escapades vertrok de ufo weer - en het enige tastbare bewijs daarna was een cirkelvormige afdruk van 30 meter waar de ufo had gestaan, met de vier gaten van de poten. Deze wereldschokkende gebeurtenis, die in de wereldpers alom aandacht kreeg, staat niet op zichzelf. Drie maanden eerder, in juni 1989, had zich in de buurt van Konantsevo iets dergelijks voorgedaan.

Trouwens, dit soort "bijzondere gebeurtenissen" vallen ons vaker ten deel; eigenlijk vormen ze het "crème de la crème" van de ufologie. Want hoe overtuigend de duizenden waarnemingen van ufo's de laatste jaren ook zijn, van lichtjes in de nacht tot vaak herkenbare schijven die door het luchtruim dollen, wat gaat er boven "een direkte kennismaking", vlak voor je neus hier op aarde? Uiteraard zijn deze "close encounters" geen dagelijkse kost, al komen ze vaker voor dan de gemiddelde mens wel denkt. Mensen die onverwacht een ufo-voertuig zien staan. Of er éen vlak boven hun auto op de snelweg zien hangen, alvorens te landen. Of een schepsel zien dat in de buurt van het vaartuig iets aan het verkennen is. Ik geef het toe: het klinkt te fantastisch om waar te zijn, te futuristisch, te onmogelijk. Maar toch is het realiteit, getuige de waarnemingen, de onderzoekingen, de rapporten van over de hele wereld van mensen die dagelijks bezig zijn dit bizarre fenomeen in kaart te brengen. Maar ondanks dat alles, waag het niet er met je buurman over te praten. Hij kijkt je aan of je niet in orde bent. Of je nodig naar de dokter moet. Of je in sprookjes gelooft. Is dat niet hoogst merkwaardig en onbegrijpelijk? Want ondanks de onvermijdelijke gevallen van visuele vergissingen of hallucinaties, tot misplaatste grappenmakerij aan toe, blijven er nog ontzaglijk veel confrontaties met ufo's over, dat je niet begrijpt dat er niet vaker op gewezen wordt. Een kort bericht in de krant, een melding op de tv, het zijn uitzonderingen. In plaats daarvan moet je op internet zijn om op de hoogte te blijven (bv bij Ufowijzer). Maar dan moet je éerst zelf op het idee komen om het woordje "ufo" bij zoekmachines in te tijpen - en wie komt daar nu op als je er nooit iets over hoort? Het lijkt wel of de mensheid doof is voor iets dat zij zich toch eeuwenlang heeft afgevraagd: of we soms alleen zijn in het heelal.

Krijgen we eindelijk bezoek, hebben we de huisbel afgezet. Is dat niet nóg vreemder dan alle ufo's bij elkaar?

John Drager

 


Ingezonden op woensdag 12 november 2003

Het geloof in ufo's.

Je zou kunnen zeggen: er zijn 2 soorten mensen. Zij die niet in ufo's geloven, en zij die wel in ufo's geloven. De meesten echter die er niet in geloven weten er vaak te weinig van om een gefundeerd oordeel te hebben - en de meesten die er wel in geloven, zijn vaak goed geïnformeerd - iets dat hun geloven eigenlijk al tot een "zeker weten" maakt. Maar ondanks dat zeggen ze helaas nog vaak dat ze in ufo's geloven, in plaats van te zeggen dat ze ervan overtuigd zijn dat ze bestaan, of iets gematigder uitgedrukt: dat ze denken dat ze bestaan.

Eigenlijk gebruiken we het werkwoord "geloven" om dingen of zaken aan te duiden die we niet kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld: "ik geloof dat Piet het horloge heeft gestolen" Maar wanneer er nu foto's, video's, geluidsbanden of waarnemingen bestaan (zoals over ufo's) waaruit blijkt dat Piet op heterdaad betrapt is, dan "geloven" we het toch niet meer, maar dan weten we het toch zeker? Dan blijven we toch niet zeggen: "Ik geloof dat Piet het gestolen heeft?" Dan zeggen we toch gewoon: "We weten het zeker, Piet is een dief". Alleen de familie van Piet (denk aan de debunkers, diverse regeringen en de media) wil hier niets van weten en ontkent het feit in alle toonaarden. Vandaar dat zij roepen dat Piet niets gestolen heeft....(m.a.w. dat ufo's niet bestaan) Dan gaan wij toch niet terugroepen dat we geloven dat Piet wèl gestolen heeft? We weten het toch zeker? We hebben de bewijzen toch op zak? (Lees: we hebben de bergen foto's, video's en tienduizenden waarnemingen van ufo's toch in ons bezit?). Let wel, we hebben te maken met debunkers, die niet eens naar de bewijslast tegen Piet willen kijken (lees: niet eens kennis willen nemen van het ufo-fenomeen of het meteen als onzin afdoen). Geen wonder dat ze erbij gebaat zijn, in hun strijd en bestrijding van het begrip ufo, de "dialoog" op het vlak van "geloven" te houden. Zo in de zin van: "Wij geloven er niet in, jullie wel"; een soort nietes-welles spelletje dus. Nee zo liggen de kaarten niet. We weten wel beter, want behalve andere websites zegt ook Ufowijzer: Wij weten best dat in strikt wetenschappelijke zin het ultieme bewijs van het bestaan van ufo's (nog) niet is bewezen, al bevroeden we dat veel wordt verborgen (de zg. cover up). Daar tornen wij niet aan. Maar dat doet niet af aan het raadselachtige en ondoorgrondelijke verschijnsel dat ufo heet, en dat vanuit alle wetenschappelijke disciplines de volle aandacht verdient - en dat ontslaat niemand ervan, ook de meest "verstokte" wetenschapper niet, om een kijkje in de ufo-keuken te nemen en zich te vergewissen van een serie fenomenen die zich overal ter wereld voordoet en zijn weerga niet kent.

Vandaar dat tot mijn genoegen op de homepage van Ufowijzer de eerste zin luidt: "Lees eerst en oordeel dan!". Waarmee m.i. de toon wordt gezet om al lezende en lerende de eigen houding tegenover het Ufo-fenomeen op een hoger plan te brengen, daar waar objektiviteit en inzicht elk geloof of ongeloof overbodig maakt en elke tegenkracht in het verdere onderzoek pareert.

John drager

 


Ingezonden op maandag 10 november 2003

Enige gedachten bij de Ufo boven Westerbork,
op de foto verschenen op 26 oktober 2003,
zoals deze via de Ufowijzer op UFO Plaza te bewonderen valt.


Elke keer wanneer ik een ufo zie, overvalt me een gevoel van verbazing en verwondering. Ook nu weer bij dat kleine grijze vlekje aan de hemel, dat op de foto al de vorm van een vliegend schoteltje heeft aangenomen en als een eigenwijs stipje boven de radiotelescoop van Westerbork in het luchtruim hangt. Maar al gauw vermengt mijn verbazing zich met gedachten die me in gepeins doen verzinken - zeker als ik me afvraag waar zij wel vandaan mogen komen. Vanaf welke planeet die rond éen van de drie miljard sterren in ons eigen sterrenstelsel draait, is hij hierheen gekomen? En hoever mag dat wel wezen? Tien lichtjaren soms, of honderd? Of duizend misschien? We hebben er geen idee van. Maar eerlijk gezegd hebben we ook geen goede voorstelling van de afstanden die daarmee gemoeid zijn. Laten we eens een kijkje in het heelal nemen - en ons beperken tot de dichtstbijzijnde ster Proxima Centauri, en net doen of de ufo op de foto daarvandaan komt. Want deze ster bevindt zich 'slechts' op 4,3 lichtjaar van de aarde en hoe gemakkelijk praten wij daarover, alsof een lichtjaar gelijk staat aan een wandelingetje van ons huis naar de supermarkt... Inderdaad, hoe vlug zijn we geneigd in louter getallen te denken zonder ons te realiseren hoe ver dat allemaal wel is...


Foto gemaakt door Bernhard de V. Met toestemming overgenomen van UFO Plaza.

Licht
De snelheid van het licht is 300.000 km per sekonde en de omtrek van de aarde is 40.000 km; d.w.z. dat een lichtstraaltje in 1 sekonde ruim 7 keer om de aarde cirkelt. Ga er even voor zitten en ga in gedachten zèlf met die snelheid om de aarde. Het zal je niet lukken. Daarom begin je wat langzamer, bv. 1 keer rond de aarde in 10 sekonden (dat is dus 70 keer langzamer dan het licht). Na 2 sekonden ben je al boven New York, na 4 sekonden al voorbij Los Angeles, na 6 sekonden bijna bij Japan, na 8 sekonden op de hoogte van de Oeral en na 10 sekonden weer in Amsterdam. Als je dit een paar keer oefent, dan is het net te doen. Maar sneller wordt het lastig, zeg maar onmogelijk, om het lichtstraaltje in gedachten op zijn reis te volgen. [Dit voorbeeld illustreert hoe gemakkelijk we het begrip lichtsnelheid hanteren, maar hoe moeilijk het is om je voor te stellen hoe snel dat eigenlijk is].

Aarde - Maan
De doorsnee van de aarde is 13.000 km en de afstand tot de maan is 380.000 km. Heb je nu een globe op je tafel staan, dan moet je er 30 van tegen elkaar zetten om bij de maan te komen. M.a.w. als je wereldbolletje op tafel slechts een doorsnee van 10 cm heeft, als een tennisbal, dan bevindt de maan zich in je huiskamer altijd nog op 3 meter afstand! En... nu je inmiddels weet hoe snel het licht gaat, snap je meteen dat het maanlicht iets meer dan 1 sekonde nodig heeft om je te bereiken.

Aarde - Zon
De afstand tot de zon is 150 miljoen km, dat is 400 keer verder dan de maan. Dus om bij de zon te komen moet je 1200 aardbollen tegen elkaar zetten (30x400), m.a.w. bij een globe op je tafel van alweer 10 cm doorsnee bevindt de zon zich op... 120 meter! Om de afstand aarde-zon te overbruggen heeft het zonlicht ca. 8 minuten nodig om hier aan te komen. Toch zeggen we nooit dat de zon 8 "lichtminuten" van ons verwijderd is, we hebben het doorgaans over 150 miljoen kilometer. Gewoon omdat die 150.000.000 km nog enigszins te begrijpen is...

Aarde - Proxima Centauri
Echter, bij Proxima Centauri wordt dat wel een beetje anders. Want, zoals je inmiddels weet, bedraagt zijn afstand 4,3 lichtjaar en omdat het licht in precies 1 jaar - hou je vast - 9460 miljard kilometer aflegt, is onze dichtsbijzijnde ster maar liefst 4,3 x 9.460 miljard kilometer hier vandaan, zijnde 40.678 miljard kilometer! Geen mens die zich daarbij nog iets kan voorstellen, vandaar dat we het maar bij "4,3 lichtjaar" houden, hoewel dat eigenlijk ook boven het verstand gaat. - Toch kunnen we nog een poging doen om die afstand beter te "begrijpen". Dat gaat zo: Bij de globe op tafel (van alweer 10 cm doorsnee) hebben we gezien dat de maan op 3 meter afstand staat (is 1 sekonde voor het licht). De zon op 120 meter (is 8 minuten voor het licht). Hoe ver zou Proxima Centauri nu van onze globe staan??? Welnu, een jaar is 525.970 minuten. Deel ik dit door 8 minuten (=65.746), dan weet ik dat Proxima Centauri 65.746 keer verder staat dan onze zon, m.a.w. Prox.Cent. staat 65.746 keer 120 meter verwijderd van onze globe op de tafel..... en dat is..... schrik niet..... 7900 kilometer

Onvoorstelbaar
Mocht je denken dat hier een rekenfout of een tijpefout is gemaakt, vergeet het maar. Natuurlijk, alle getallen zijn grofweg afgerond om het eenvoudig en overzichtelijk te houden. Maar er is geen ontkomen aan: Vanaf onze globe (formaat tennisbal) op tafel staat de maan op een afstand van 3 meter, de zon op een afstand van 120 meter en van onze dichtsbijzijnde ster....7900 kilometer. Dus van je schrijftafel tot Californië! Dat geeft een idee hoe leeg, hoe onvoorstelbaar leeg de ruimte is - en dat besef kan ertoe bijdragen het verschijnsel ufo met nog meer verbazing te onderzoeken.


John Drager