UFOWIJZER FOTO's

DIERVERMINKINGEN PAGINA

UFOWIJZER

FOTO's DIERVERMINKINGEN

Een aantal foto’s is verwijderd vanwege copyrights.
De foto’s die hier nog wel getoond worden zijn van Linda Moulton Howe en ik heb haar toestemming die te plaatsen.
http://www.earthfiles.com

Het dierverminkingsfenomeen is een fenomeen waarbij veel mensen niet eens de moeite nemen er iets over te lezen, ze menen het zo wel te weten, hun ‘gezonde verstand’ spreekt hen in dat het gewoon menselijke dierenbeulen zijn, die zo slim zijn dat ze nog nooit gepakt zijn, die zelfs nog nooit van afstand zijn waargenomen tijdens hun gruwelijke daden, die beschikken over technieken waar onze medische specialisten jaloers op zijn. En ervaren spoorzoekers zouden van hen ook wel eens willen weten hoe ze hun voetsporen ed. zo perfect kunnen uitwissen, veefokkers zouden ze willen vragen hoe ze zo snel en deskundig vee kunnen slachten dat een kwartier daarvoor nog springlevend was en politieagenten en zelfs de FBI, ligt de brandende vraag op de lippen hoe zij al 40 jaar de perfecte misdaad hebben kunnen plegen. Maar we horen liever, van alweer de gedreven sceptici (ik kan er ook niets aan doen), dat het allemaal verklaarbaar is als zijnde een, weliswaar onbegrijpelijke, menselijke daad, dat slaapt toch veel rustiger?

Natuurlijk lopen er overal ter wereld wel een paar gestoorde klootzakken rond die er plezier aan beleven een dier te kwellen, zelfs tot de dood erop volgt. Maar het aantal dieren dat tengevolge van een geheimzinnige en onverklaarbare verminking - de authentieke dierverminking - om het leven is gekomen, loopt in de vele tienduizenden!

Linda Moulton Howe is een gerespecteerd en betrouwbaar onderzoekster. Ze heeft een wetenschappelijke achtergrond en zij richt zich herhaaldelijk tot wetenschappers om delen van hard en concreet bewijs, die voortkomen uit haar onderzoek, te analyseren en beter te begrijpen. Linda is een televisieproducer en een onderzoeksjournaliste. Zij heeft een aantal nationale en internationale prijzen gewonnen inclusief drie regionale Emmy’s en een nationale Emmy nominatie voor haar documentaires. Gedurende vele jaren is zij een van de meest vooraanstaande onderzoekers die een studie ondernemen naar het buitenaardse vraagstuk. Een studie die in de late jaren zeventig begon toen zij werd aangewezen om een uitbraak van gerapporteerde dierverminkingen in de staat Colorado te onderzoeken. Haar onderzoeken naar dit fenomeen leidden ertoe dat zij ging geloven dat de aarde werd bezocht door buitenaardsen en dat deze wezens genetisch materiaal van vee vergaarden waarvan de Amerikaanse regering op de hoogte is.
Interview met Linda Moulton Howe

Linda Moulton Howe
DE KENMERKEN  
1. Ongeïdentificeerde objecten - Regelmatig worden in de lucht, voorafgaand aan de verminkingen, vreemde voertuigen (overdag) en vreemde lichten (’s nachts) waargenomen. Enkele veefokkers hebben vanaf afstand kunnen waarnemen dat er een vreemd object in hun weide stond, met vreemde verlichting, dat vervolgens opsteeg en wegschoot. Bij nadere inspectie werd een verminkt dier gevonden.
2. Bij welke soort dieren? - Dierverminkingen komen voornamelijk voor bij groot vee, paarden en pony’s, hoewel ook huisdieren als honden en katten en in het wild levende dieren er het slachtoffer van kunnen worden.
Rechts een verminkte kat en een damhert.
3. Bloed afgetapt - Vaak is al het bloed bij het dier afgetapt. Het aftappen van al het bloed is bij mens en dier iets wat echter een speciale techniek vergt, je kunt het niet zomaar aftappen of eruit zuigen, voordat je de helft hebt weggezogen klapt het vatenstelsel in en blijft het grootste deel van het bloed in het lichaam achter.
4. Oog, oor, tong, wang - Vaak mist het dier een oog, een oor, de tong en een groot deel van de wang of zelfs al het vlees van de nek vanaf de kop tot aan de schouder. De botten van de hals zien er dan brandschoon uit, alsof het vlees eraf is gekookt.
5. Geslachtsorganen - Vaak zijn de geslachtsorganen en een aantal inwendige organen voor de voortplanting, zoals de baarmoeder, via een ovaal gat in de zijde of de buik verwijderd en dat alles is gedaan met chirurgische precisie.
6. Rectum - Regelmatig is het complete rectum uitgeboord en alweer met chirurgische precisie.
7. Hart en longen - Soms zijn via een ovale opening in de borst hart en longen weggehaald.
8. Uiers - Soms zijn de complete uiers rondom weggesneden en alweer met een chirurgische precisie en zonder bloedverlies.
9. Ovale ‘plakken’ huid - Vaak zijn (en het wordt eentonig) alweer met chirurgische precisie ronde of ovale ‘plakken’ huid weggesneden. De perfecte randen van dergelijke uitsnijdingen doen vermoeden dat het met een soort laserscalpel is gedaan. Het laatste onderzoek laat zien dat het lijkt op laser, maar dan nog fijner van techniek, waarbij zelfs om de afzonderlijke cellen heen gesneden kan worden en geen verbrande resten achterblijven. Aards leven is gebaseerd op koolstof en een normale chirurgische laserinsnijding laat altijd enige zwarte koolstof achter op de randen van de snede, welke kan worden waargenomen met behulp van een microscoop. De insnijdingen op vee kwamen overigens al voor toen wij de lasertechniek nog niet in het medische pakket hadden opgenomen.
10. Geen bloedverspilling - Een al even verbazingwekkend feit is, dat alle bovenstaande ingrepen geen enkele druppel bloedverlies laten zien, niet op de huid en niet op de grond.
Rechts een prachtig wit gebleven rund ondanks dat het volledig is verminkt!
11. hemoglobine - Soms wordt er pure hemoglobine op of in de dieren ontdekt. Biofysicus W.C. Levengood bevestigt dat hemoglobine alleen geproduceerd kan worden met complexe centrifugeprocessen in een laboratorium. Hij vertelt: “Om dit te doen moet je de celmembranen rondom de rode en witte bloedlichaampjes openbreken om de hemoglobinemoleculen te verwijderen. Dat vergt een laboratoriumprocedure met exacte biochemische stappen. Het is volkomen onbegrijpelijk hoe de hemoglobine, in het midden van de nacht, in het open veld, kan worden verwijderd uit de cellulaire delen en dat een deel ervan terechtkomt op en in het dier.

Pure homoglobine onder de microscoop
12. Radioactiviteit - Er zijn gevallen bekend waarbij zowel het karkas als de directe omgeving radioactief is besmet.
Rechts op de foto is een grote cirkelvormige dorre plek in het gras te zien. Het kadaver, het gewas en de grond bleken radioactief besmet te zijn.

13. Afstand houden - Het karkas wordt door roofdieren gemeden, het kan soms wel maanden onaangetast in de weide blijven liggen. (In Amerika mag men dood vee op de zeer uitgestrekte velden laten liggen) Ook het andere vee mijdt over het algemeen het karkas, zelfs als daar na verloop van tijd een groen tapijt van vers gras omheen staat.
Op de foto rechts is het dier al in verregaande staat van ontbinding, maar al die tijd heeft geen roofdier van de kop of de poten gevreten.

14. Vliegen en honden - Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij vliegen en andere insecten de open wonden van het verminkte dier mijden. Honden weigeren het in principe verse vlees te eten als dat van een zojuist gevonden verminkt dier afkomstig is.
Vliegen zijn niet altijd afwezig zoals de foto rechts laat zien. De gele pijl wijst naar een vreemde groene verkleuring in het weefsel. 11 gevallen hadden die in 2001 in dezelfde streek.
15. Vanuit de lucht? - Een aantal gevallen doet vermoeden dat een aantal dieren vanuit de lucht uit de weide wordt gehaald, dan wordt verminkt en vervolgens vanaf aanzienlijke hoogte terug op de grond wordt gegooid. Helikopters zijn een aardige verklaring van de sceptici, maar probeer maar eens in de buurt van het vee te komen met zo’n apparaat en zie je de bloederige taferelen al voor je binnenin zo’n ding? Chirurgisch perfect uitgevoerde ingrepen ondanks de trillingen, een tiental liters bloed in jerrycans, verschillende grote organen in bakken. Natuurlijk, ze zouden het dier eerst meegenomen kunnen hebben naar een rustige plek om het daar te ontleden, maar waarom vlieg je het karkas dan weer terug naar een plek in de buurt waar het vandaan kwam?

Hert in boom
16. Roofdieren - Roofdieren worden door de officiële instanties verantwoordelijk gesteld voor de verminkingen. Als je echter gewoon naar de gevallen en de feiten kijkt dan is dat grote onzin. Roofdieren verscheuren hun prooi en laten een hoop rommel en bloed achter. Tevens worden er bij de authentieke dierverminkingen geen sporen aangetroffen, niet in de modder of in de sneeuw, van een worsteling van een dier in doodsnood omdat het aangevallen werd door een roofdier. De Argentijnse overheid stelde, zonder zich te schamen, een officieel rapport op waarin de schuwe roodsnuit muis de schuld kreeg!
Roodsnuit muis
17. Wetenschappelijk onderzoek - Universiteiten hebben wel degelijk onderzoek gedaan, maar lopen daarin telkens weer vast en kunnen geen verklaring vinden. Vervolgens wordt overgegaan op een gezichtsverlies voorkomende verklaring en brengt men naar buiten dat het een natuurlijke dood betrof of dat het roofdieren waren.
18. Geheime dienst - Het zou volgens de gedreven sceptici door een Amerikaanse geheime dienst worden gedaan om bij voorbeeld te kijken of er radioactieve besmetting in het vlees zit, afkomstig van eerdere proeven met de atoombom. Een wel heel vergezochte verklaring, waarom zou de overheid voor dat doel niet gewoon een aantal dieren van veefokkers, verspreidt over het land, kopen en ze netjes in een laboratorium ontleden? Waarom zou dergelijk onderzoek op 'gestolen' vee in het midden van de nacht in een koude, bevroren, ondergesneeuwde of modderige en drijfnatte weide moeten plaatsvinden? En waarom vinden we dan wereldwijd vee en huisdieren (ook van particulieren: 'de pony van de kinderen') die op exact dezelfde wijze zijn verminkt?
19. Sekten - Sekten zijn absoluut uitgesloten als het om de authentieke dierverminkingen gaat. Er bestaat geen sekte met wereldwijde vertakkingen, die op een dergelijke grote schaal vele duizenden, identieke verminkingen op vee uitvoert. In de uitgestrekte landelijke gebieden van Noord Amerika zou je misschien verwachten dat een sekte daar lange tijd onopgemerkt haar gang kan gaan. Het tegendeel is juist waar, in dergelijke gebieden kent iedereen iedereen. Een stel vreemden is binnen een paar weken, zoniet dagen, een opvallende verschijning. In een drukbevolkt land zoals Engeland (waar ook duizenden identieke gevallen zijn gerapporteerd) zou een sekte gegarandeerd binnen de kortste keren betrapt worden. Dergelijke grote sekten zouden logischerwijs ook een verloop onder haar leden kennen en de afvalligen zullen zeker niet allemaal 40 jaar lang hun mond houden. Tot nu toe is er niemand met een dergelijk verhaal naar voren gekomen dat betrouwbaar genoeg was om na te trekken.

Rituele plek, maar daar sleep je niet zomaar een volwassen stier van 1500 kilo heen en na gedane arbeid ook weer terug naar waar je hem hebt opgepakt.
20. Het verdwijnt niet door het te negeren! - De dierverminkingen gaan rondom de wereld door, van het noordelijk- tot het zuidelijk halfrond. Meer dan 3200 gevallen zijn er al sinds 2002 door dierenartsen en gezagsdragers uit Chili en Argentinië gerapporteerd. De meeste boeren en veefokkers daar doen echter, net als hun Noord Amerikaanse collega's, geen aangifte meer, uit frustratie over de lakse houding van de overheid. Het werkelijke aantal verminkingen is daarom vele malen groter. Maar exact wie? of wat? het doden van vee en het daarna verwijderen van weefsel (je mag voor de dieren hopen dat dat ook de volgorde is) uitvoert, is nog steeds een mysterie.
 
Bekijk hieronder de vele foto’s, als je maag het tenminste kan hebben. Ik heb er nog een paar honderd, maar dat zou wat overdreven zijn om die ook te tonen, hoewel? Ik heb ook nog enkele tientallen dierverminkingsartikelen liggen om te vertalen en allemaal vertellen die hetzelfde verhaal, een verhaal dat volgens de gedreven sceptici, de overheid en de wetenschap niet bestaat en waar de media gemakshalve geen letter van weergeeft. Gebruik inderdaad je ‘gezonde verstand’ en denk er eens wat dieper over na!

Dit is een foto van een van de eerste dierverminkingen. Het is het paard Lady. Ze werd in 1967 door haar eigenaar en enkele familieleden teruggevonden. Tot hun verbazing zagen ze dat de hoefafdrukken van Lady op ongeveer dertig meter ten zuidwesten van het kadaver eindigden. Het leek alsof het paard van daar af een enorme sprong had gemaakt naar de plaats waar het dood werd aangetroffen. Geen enkel spoor van bloed werd aangetroffen.


Dit paard werd in juni 1993 in New Raymer, Colorado, dood en verminkt aangetroffen. Een oog, een oor en weefseldelen rond de kaak en andere plaatsen waren verwijderd zonder een spoor achter te laten.


Ovale opening in de buik. Andere koeien blijven meestal weg bij het verminkte kadaver, waardoor er vaak een ring van vers, mooi gras van een paar meter doorsnede rond het dode dier ontstaat, waar geen koe aan durft te komen. Dit is niet het geval als een koe een natuurlijke dood is gestorven, dan wordt het gras rondom het kadaver weggevreten.


Vlees rond de kaken weg. Altijd zonder bloedverlies. Ook van dit soort verminkingen, waarvan er vele duizenden zijn gemeld alleen al in Noord Amerika, krijgen roofdieren de schuld. Feit is dat roofdieren bijna altijd van vee, dat op deze mysterieuze wijze is verminkt, weg blijft.

Uiers weggesneden. Ook zonder bloedverlies.
Roofdieren krijgen vaak de schuld, maar dan zouden de randen van de huid niet zo mooi glad zijn en zouden er vleesrafels aan de rest van het vlees zitten.

Vlees rond de kaken weg.

Onduidelijke verminking, het lijkt alsof de complete hals is gestript. Wel is te zien dat ook hier de huid netjes is weggesneden.

Hier is een oog en ook weer vlees rond de kaken weggehaald.

Vlees rond de kaken weg.

Oog en vlees rond de kaken weg

Ovaal gat in de buikstreek

Oog en vlees rond de kaken wegOvale opening in de linkerdij van een schaap, waardoor organen zijn weggehaald.

Ovaal gat in de buikstreek


Paard: oog en vlees rond de kaken weg plus ovaal gat in de borstVerminkt Argentijns rund


Verminkte koe


Ovale opening zonder bloedverlies

Verwijderd oog bij een koe.

koe met een hoorn in de grond doorgedrongen

Koe vanaf boven gedumpt, zie de gebroken boomtoppen.

Vlees van de kaak verwijderd bij een paard

Drie foto's van een verminkt hert dat vanuit de lucht per toeval op een hoogspanningsmast is gedumpt.

Rund op de rug liggend, hoorns in de grond gedrongen en vlees van de onderkaak weg.

Herten kunnen hoog springen, maar hoe denk je dat dit verminkte hert daar terecht is gekomen?

Vlees rond de kaken weg.

Vlees rond de kaken weg.

Vlees rond de kaken weg.

Vlees rond de kaken weg.

Ovale plak huid weggesneden zonder bloedverlies

Stier. Ovale plak huid weggesneden, geslachtsdelen weg en rectum uitgeboord.

Uiers weggesneden zonder bloedverlies.

Geslachtsdelen weg.


Koe, op haar rug gevonden (zie linkerfoto) temidden van bomen waarvan de takken in de toppen waren gebroken. Linkeroog, linkeroor en tong zijn weggesneden en tevens het vlees van de kaken en een groot gedeelte van de hals.

Rectum uitgeboord.


Bovenstaande stier werd van zo'n grote hoogte naar beneden gekwakt dat zijn linker voorpoot finaal in zijn lichaam werd gedrukt. Achter de stumper de kuil die zijn karkas in de grond sloeg.

Hoeveel foto's moet ik nog plaatsen om tot een zeer groot aantal mensen te laten doordringen dat er iets heel bijzonders gaande is? En ja, het komt waarschijnlijk ook voor bij mensen zie:
MENSELIJK VERMINKINGSGEVAL IN BRAZILI╦

Ik doe hierbij een dringende oproep aan de wetenschap om een diepgaand en objectief onderzoek te starten en laat daarbij de feiten voor zich spreken en de gedreven sceptici links liggen!

UFOWIJZER FOTO's

DIERVERMINKINGEN PAGINA