UFOWIJZER FOTO's

GRAANCIRKEL PAGINA

UFOWIJZER

FOTO's GRAANCIRKELS + uitleg

De foto’s van de graancirkels zijn allemaal verwijderd vanwege copyrights.
Voor de foto’s die hier nog wel getoond worden heb ik toestemming van de betreffende eigenaren.

Of graancirkels echt iets met het UFO-fenomeen te maken hebben is onduidelijk. Er worden echter regelmatig UFO’s waargenomen voorafgaand aan de ontdekking van een authentieke graancirkel. Tevens worden er met grote regelmaat diverse bollen en lichten in de velden waarin een cirkel ligt gezien, dus ongeïdentificeerde objecten. Het graancirkelfenomeen is echter een reëel fenomeen, met wellicht wel het meeste wetenschappelijke bewijs ten opzichte van de andere aanverwante fenomenen, ondanks dat er natuurlijk ook een aantal grappenmakers (in wezen vernielers en vandalen) actief is.

Als je kijkt naar de oprechte en betrouwbare harde wetenschappelijke gegevens, dan moet je concluderen dat een aantal cirkels absoluut niet gemaakt is door mensen, tenzij die de beschiking hebben over wel zeer aparte en onbekende technieken en een bijzonder hoge mate van intelligentie en wijsheid bezitten. Er zijn vele, zeer goed meetbare fysieke afwijkingen in echte cirkels aanwezig, die niet voorkomen in de vaak modderige, rommelige en vertrapte exemplaren van de hoaxers (namakers).

Hieronder eerst wat op- en aanmerkingen en een weergave van de fysieke aanwijzingen die duiden op een authentieke cirkel. Daarna volgen de foto's die slechts een kleine selectie zijn uit de vele duizenden graancirkels die in de afgelopen jaren gevonden zijn.


Bovenstaande foto's van gevlochten kunstwerkjes zijn allemaal gemaakt door Janet Ossebaard
en ik heb haar toestemming om haar foto's te tonen
http://www.circularsite.com


Linkerfoto: Peter van 't Hof Copyright 2010 - rechterfoto: Eva-Marie Brekkestø Copyright 2010

Om maar meteen met de hoaxers te beginnen, in heel veel graancirkels die doen vermoeden authentiek te zijn, worden vaak de bovenstaande kunstwerkjes gevonden. Laten de hoaxers nu gewoon, in het bijzijn van camera's en bij vol daglicht, eens laten zien hoe zij een dergelijk klein kunstig vlechtwerkje maken (dus geen grote complete graancirkel) en dan telkens weer in een andere variatie, zoals ze dat ook volgens eigen bewering in het holst van de nacht, bij het licht van een afgeschermd zaklampje doen, maar wel zo mooi dat een vogel er beslist jaloers op wordt. Zie je ze al zitten, op hun knieën in de modder? Ver voorover gebogen om het middelpunt van het nestje minutieus in elkaar te vlechten, zonder de buitenste rand gewas eromheen te beschadigen, want die moet ook nog kunstig gevlochten worden. Het zijn de kleine details die vaak de grootste vragen oproepen!

Links op de tekening: Nieuwerkerk-hoax (door mensen gemaakt) totaal 72 manuren werk.
Rechts: Julia-formatie, geclaimde hoax met 8.5 manuren werk.
Tekeningen afkomstig uit het boek ‘Gehemzinnige Graancirkels’ van Eltjo Haselhoff.

Links op de tekening: Nieuwerkerk-hoax totaal 72 manuren werk.
Rechts: Windmill Hill-formatie, geclaimde hoax met maximaal 18 manuren werk.

Het positieve aan het werk van de namakers (hoaxers) is dat het een goede vergelijking geeft tussen de namaakcirkels en de authentieke. Bovenstaande namaakcirkel bij Nieuwerkerk, Nederland, is gemaakt door een aantal mensen die exact hebben bijgehouden wat ze deden, hoe ze het deden en hoeveel tijd ze daarvoor nodig hadden. Het kostte ze dus in totaal 72 manuren werk, verdeeld over een aantal dagen en ze hadden de goedkeuring van de landeigenaar. De hoaxers in Engeland beweren vaak dat zij de zojuist gevonden cirkels hebben gemaakt, cirkels die in één nacht tijd zijn ontstaan. Meer details, dan enkel de bewering dat zij het hebben gedaan, geven ze niet. Ze hebben daarvoor het excuus dat dergelijke kunst wordt onteerd door er de details van hoe men het creëerde van vrij te geven.

O ja, de mens is heel goed in staat om een redelijk mooie graancirkel te produceren. Wat dergelijke cirkels allemaal missen, zijn de onderstaande kenmerken van authentieke graancirkels en dergelijke kenmerken zijn WETENSCHAPPELIJK vastgesteld, ondanks dat de gedreven sceptici, onder andere aangesloten bij stichting Skepsis, om het hardst beweren dat dat niet het geval is, waar zou men toch bang voor zijn?

Biofysicus W.C. Levengood (aanvankelijk sceptisch) heeft honderden en honderden planten, afkomstig van meer dan vierhonderd graanformaties, (in eerste instantie uit eigen nieuwsgierigheid) geanalyseerd om te kijken wat voor ongebruikelijke energieën er met de planten in wisselwerking staan en welke enkele biochemische en biofysische veranderingen, die hij in zijn laboratorium heeft vastgesteld, tot gevolg hebben. In zijn eigen woorden heeft hij het over een draaiende plasmawerveling met een microgolfcomponent en complexe laagenergetische ion-electron pulsen die een wisselwerking aangaan met de vele planten uit formaties die hij bestudeerd heeft. Levengood heeft als proef ook zelf graancirkels gemaakt, maar nooit de boven- en onderstaande afwijkingen daarin gevonden! Biofysicus W. C. Levengood

Dr. W.C. Levengood
1. De Middeleeuwen - Graancirkels werden al gemeld in de Middeleeuwen, een Nederlandse melding dateert uit 1590. Op 22 augustus 1678 stond het volgende bericht en afbeelding (rechts) in de krant: “Het leek op het werk van de Duivel die het te min vond om het graan op de gebruikelijke manier te maaien, en daarom ronde cirkels maakte, en iedere stengel daarbij precies zo neerlegde, dat het een gewoon mens meer dan een eeuw zou kosten om te doen wat hij gedurende die ene nacht deed.” In een wetenschappelijke publicatie van 1686 werd zelfs geschreven over vierkante en zeshoekige graanformaties. Bron: boek ‘Geheimzinnige Graancirkels’ van Eltjo Haselhoff

2. Gebogen halmen - Vaak komen in authentieke cirkels (maar niet altijd) gebogen halmen voor, in plaats van de geknakte bij een hoax. Er zijn ook boomcirkels gevonden waarvan de stammen net zo mooi gebogen zijn als die in het graan. Linker foto: Gebroken als je het met de hand probeert. Rechter foto: Gebogen, maar hoe?

 
3. Geëxplodeerde knopen - Veel graanstengels in formaties vertonen opgezwollen, uitgerekte en soms zelfs geëxplodeerde knopen. Dit wijst erop dat de plantendelen extreem verhit zijn, hoogstwaarschijnlijk door de inwerking van microgolven, zoals die ook worden aangewend in magnetrons. Door de ontstane hitte wordt het vocht dat zich in de planten bevindt, omgezet in stoom, dat vervolgens razendsnel uitzet. Hierdoor komt er van binnenuit een enorme druk op de plant te staan. De knopen in de plantenstengel zwellen op en kunnen uiteindelijk zelfs ontploffen. (Tekst: Janet Ossebaard)

4. Gebogen knopen - In veel cirkels zijn de halmen op de knopen gebogen. Een dergelijke knoopverlenging is mogelijk als de planten nog jong en veerkrachtig zijn, het weefsel laat zich dan zonder te barsten uitrekken en verbuigen. Sceptici beweren dat de knoopverlenging is ontstaan doordat het plat liggende graan zich weer gaat richten naar het licht, maar bij de halmen binnen een graancirkel wordt de knoopverlenging en -buiging meteen aangetroffen als het graan nog plat ligt.

5. Afwijkend ontkiem- en groeipatroon - Een andere uitkomst uit het biofysisch onderzoek is dat zaden, als de aren uit cirkelformaties die wél bevatten, een sterk afwijkend ontkiem- en groeipatroon vertonen. Bij nog verse gewassen ontkiemen de zaden tot vijf keer zo langzaam als ‘normale’ zaden uit de controlearen van buiten de formatie; bij rijpe gewassen ontkiemen ze juist tot vijf keer zo snel! (Tekst: Janet Ossebaard)

6. Magnetiet - In een groot deel van de onderzochte graancirkels werden hoge concentraties magnetiet (tot wel 800 x meer dan normaal) in de bodem ontdekt. Magnetiet is magnetisch ijzer, dat op zich niet zo bijzonder is, want magnetiet komt in veel gebieden op aarde als mineraal voor. Maar deze graancirkelmagnetiet was bijzonder qua vorm en samenstelling: het was eerst gesmolten en vervolgens gestold tot prachtige ronde bolletjes, die onder de microscoop uitstekend zichtbaar waren. (Tekst: Janet Ossebaard)
7. Intense hitte - Diane Conrad, een geologe, analyseerde grondmonsters vanuit een cirkel in de buurt van haar huis te Logan, Utah. Tot haar verrassing vertoonden die een karakteristiek die over het algemeen wordt gevonden in sedimentair gesteente en veroorzaakt wordt door de druk van tonnen gesteente en verhit door het binnenste van de aarde gedurende een aanzienlijke tijd. Haar monsters waren echter grondmonsters afkomstig van de bodem binnen een graancirkel. De controle-grondmonsters van buiten de cirkel vertoonden geen enkele van deze onverklaarbare kenmerken. “Ik begreep niets van deze uitkomsten,” verklaarde Conrad. “De grond lijkt blootgesteld te zijn aan een intense hitte van 500 tot 1500 graden Celsius zonder de planten te verbranden. Ze waren zelfs niet verschroeid.”
8. Wit poeder en gelei - In meerdere graancirkels werd wit poeder en gelei gevonden, ook in Nederland. Ook deze stoffen werden grondig onderzocht. Ze bleken zeer pure magnesiumoxide en siliciumdioxide te zijn. Voor beide stoffen gold echter dat ze qua vorm en samenstelling niet op aarde voorkomen in de vrije natuur. (Tekst: Janet Ossebaard)
9. Dode vliegen - In de zomer van 1998 werd in Zuid-Engeland een extra dimensie aan de wetenschappelijke onderbouwing van het graancirkelfenomeen toegevoegd. In een formatie aan de voet van Cherhill in het graafschap Wiltshire ontdekte ik vele dode vliegen. De vliegen waren een vreemde dood gestorven: vele zaten met uitgestrekte vleugels en poten op de aren. Het enige waarmee ze nog aan de planten vastzaten, was hun tong. Hiermee zaten ze grondig vastgeplakt. Sommige vliegen waren nog in perfecte staat, anderen leken te zijn ontploft. De vliegen werden niet buiten de graancirkelformatie gevonden, wat duidde op een werkelijk nevenfenomeen van het graancirkelmysterie. De dode vliegen werden na deze ontdekking in tal van formaties aangetroffen. (Tekst: Janet Ossebaard)
10. Stralende lichtbollen - Veel ooggetuigen rapporteren dat een heldere, stralende lichtbol boven het veld hing op het moment dat een graancirkel werd gevormd. Een van hen, die beweerde een lichtbol te hebben waargenomen die vanaf een hoogte van ongeveer vier meter een cirkel in een tarweveld maakte, nam contact op met Dr. Haselhoff. Na fysisch onderzoek aan de cirkel werd ontdekt dat de stengels in de cirkel in dikte waren toegenomen, als het resultaat van intense hitte, met een perfecte cirkelvormige symmetrie. "Bovendien bleek", aldus Dr. Haselhoff, "dat het effect perfect overeenkwam met het stralingspatroon van een elektromagnetische puntbron op een hoogte van vier meter en tien centimeter. Voor de leek klinkt dat misschien ongelooflijk, maar het was keihard en onbetwistbaar wetenschappelijk bewijs dat de ooggetuige de waarheid sprak!"
11. kalkachtig wit laagje - In jonge groene tarwe vormt zich een kalkachtig wit laagje op de stengels dat eraf valt zodra je het aanraakt, als daar geen zichtbare verstoring van is waar te nemen, is dat een goed teken dat er niemand in de cirkel is geweest tijdens het ontstaan daarvan.
12. Meteorietstof - De energie die betrokken is bij het ontstaan van een graancirkel trekt in de buurt van de cirkel alle meteorietstof, dat dagelijks naar de aarde valt, uit de lucht aan en zet dat af als een soort ijzervijlsel op de halmen.
13. celverandering - Planten binnen een graancirkel ondergaan een verandering op celniveau. Onder de microscoop ziet een doorsnede van een stengel van buiten de graancirkel eruit als op foto 1. Een doorsnede van een stengel van een plant afkomstig van binnen de graancirkel ziet eruit als op foto 2. Een drastische verandering dus.
14. Geometrie - De gebruikte complexe wiskundige technieken bij het ontwerp - en het gebruik wat is gemaakt van de al bestaande tractorsporen en bepaalde opvallende punten in de omgeving van het veld om de cirkel op uit te lijnen - gaan zeer ver. Het vergt teveel ruimte om daar kort over uit te weiden, maar het is beslist de moeite waard om je daar in te verdiepen. Wiskunde, rekenen en tekenen kunnen we allemaal, maar er zijn een paar zeer opvallende aspecten, die doen vermoeden dat het alweer niet door mensen is gedaan.
Zie het artikel: Verborgen Wiskunde
En een website met vele voorbeelden: http://www.zefdamen.nl
15. Oeps, foutje! - Misschien nog een aspect om eens over na te denken: alle zeer complexe graancirkels (en dat zijn er honderden) die aantoonbaar in één nacht zijn ontstaan, zijn allemaal perfect. Er is nog nooit een ingewikkelde graancirkel gevonden waarin een foutje was gemaakt. Graan wat je eenmaal per ongeluk plat hebt gelegd krijg je niet meer recht, zoals op papier een potloodlijn weer met een gummetje is weg te werken. Als het werkelijk mensenwerk is, dan moeten er af en toe vergissingen in de uitvoering en maat te vinden zijn of half afgemaakte cirkels, omdat de hoaxers om de een of andere reden eerder opkrasten, maar dergelijke zaken vind je niet.
16. Ghost afdruk - Een andere waarneming die soms gedaan wordt, zou weleens verklaard kunnen worden door aan te nemen dat er chemische veranderingen optreden in de grond als een graancirkel ontstaat. Soms gebeurt het namelijk dat de oorspronkelijke afdrukken in de velden gedurende de daaropvolgende jaren nog steeds gezien kunnen worden, door biologische veranderingen in de planten die de jaren daarna op de velden groeien. Hoe zou zo’n regelmatige groeistoornis kunnen ontstaan? In ieder geval niet door het graan van het jaar daarvoor gewoon plat te stampen. (Tekst: Eltjo Haselhoff)
17. Ontstaan in korte tijd - Een piloot vloog om half zes in de middag over Stonehenge en maakte zeven rondjes en de cirkels waren er toen nog niet. David Kingston, vroeger piloot bij de Royal Air Force en nu fulltime graancirkelonderzoeker vertelde me dat er drie onafhankelijke ooggetuigen waren gevonden die allemaal hetzelfde beweerden: de graancirkels verschenen in ongeveer een half uur tijd, op klaarlichte dag. De vele toeristen die dagelijks om Stonehenge lopen, en ook de ontelbare automobilisten op de snelweg die tussen Stonehenge en het betreffende veld ligt, hadden de graancirkels makkelijk kunnen zien liggen. Het veld ligt namelijk enigszins tegen een helling en kan daardoor in zijn geheel gemakkelijk overzien worden vanaf Stonehenge. (Tekst: Eltjo Haselhoff)
Rechts: De Julia, 151 cirkels 115 meter breed, ontstaan binnen een halfuur op 7 juli 1996
18. Patroon in water - Misschien niet iets wat onderscheid maakt tussen een echte graancirkel en een hoax, maar wel interessant. Het experiment is gebaseerd op het principe van de homeopathie. Water heeft een geheugen, water kan patronen vast houden. Als water gedurende een paar uur in een graancirkel heeft gestaan en je bekijkt er later een druppeltje van onder de microscoop, dan kun je verbazingwekkende patronen zien. Hieronder twee voorbeelden. Op de linkerfoto de graancirkel. Op de rechterfoto hoe het patroon daarvan in water is opgenomen en zichtbaar wordt onder de microscoop.
19. Technische en lichamelijk aspecten - Er zijn nog een aantal opvallende aspecten aan de authentieke graancirkels verbonden. De laatste die ik hier zal weergeven zijn: a. Het feit dat vooral elektronische apparatuur vaak gebreken vertoont binnen de cirkel, buiten de cirkel werkt het echter perfect. Mobiele telefoons werken dan slecht of helemaal niet, foto- en filmcamera’s weigeren dienst en vaak zijn op onverklaarbare wijze de zojuist opgeladen batterijen, van alle hiervoor genoemde apparatuur, compleet uitgeput. b. Ook mensen zijn vaak gevoelig voor de een of andere rest-energie die is achtergebleven in de cirkels. Mensen voelen zich soms misselijk, (seksueel) opgewonden, terneergeslagen of gedesoriënteerd. Die gevoelens zijn meteen over als men buiten de cirkel gaat staan.
Nederlandse graancirkelonderzoeker Dr. Eltjo H. Haselhoff, gewezen 'staff scientist' van Los Alamos National laboratories in de USA en regelmatig door de sceptici aangevallen: "Ik voer geen exotische experimenten uit, maar triviale experimentele fysica,' aldus Dr. Haselhoff, 'en de resultaten zijn klaterhelder: er is hier iets heel merkwaardigs aan de hand. Niemand kan dat ontkennen. Iedereen die het tegendeel beweert, heeft duidelijk geen benul waar hij over praat".
ufowijzer Eregalerij EltjoHaselhoff
Nederlandse graancirkelonderzoekster drs Janet M. Ossebaard ‘Het graancirkelfenomeen is tot een van de fascinerendste en meest zinsbegoochelende fenomenen van de twintigste eeuw geworden. Dankzij de harde, concrete sporen die de cirkelmakers achterlaten, is het een fenomeen dat zich gemakkelijk uit de lacherige sfeer laat trekken. Dankzij de vergrote celwandporiën, de afwijkende ontkiem- en groeipatronen, de hoge magnetietconcentraties, de vreemde substanties en de dode vliegen, boeit het talloze mensen van alle mogelijke afkomst en origine, achtergrond en opleiding.’
ufowijzer Eregalerij Janet Ossebaard
Engelse graancirkelonderzoeker Andy Thomas: "Voor zover ik weet heeft geen enkele door de mens gemaakte cirkel ooit de biologische afwijkingen vertoond zoals die zijn vastgesteld door BLT Research. In de gebruikelijke omstandigheden duidt alles erop dat er hitte is toegepast, waarschijnlijk microgolven van oorsprong. Testformaties waarbij gewas werd platgelegd zijn in alle soorten en onder alle condities uitgevoerd, met geen bijzonder resultaat op dit gebied."

Voor graancirkelfoto's en professionele informatie kun je de volgende websites bezoeken:


Prachtige site boordevol informatie en foto's van een van Neerlands beste graancirkelonderzoekers: Janet Ossebaard.


"Dutch Crop Circle Archive" De meest uitgebreide site over graancirkels. Nederlands- en Engelstalig. Veel links naar andere informatieve sites. Deze site is winnaar van een "golden webaward"


Bert Jansen is auteur en producer. Hij heeft prijzen gewonnen met zijn video's (professionele) over graancirkels.


Heel veel graancirkels. Overzichtelijk per jaar van ontstaan ingedeeld.


Eén van de grootste graancirkel sites!


Onderzoek Canadese graancirkels.


Website waarop al het onderzoek van dr. Levengood naar de afwijkingen in het graan afkomstig uit graancirkels is te vinden.


Bishops Sutton 1995

Formatie met grapeshot's (kleine cirkels buiten de oorspronkelijke cirkel.) Let op de zeer dunne ringen die om de centrale cirkel lopen. Deze ringen zijn soms slechts enkele centimeters breed!


Brighton 1995

East Meon 1995

Oliver's Castle 1995

Kingsclere 1995

Litchfield 1995


Stonehenge 1996

De beroemde Julia spiraal bij Stonehenge, spanwijdte 115 meter. Volgens ooggetuigen zou deze formatie binnen een half uur zijn ontstaan, op klaarlichte dag.


Windmill Hill 1996

Met een spanwijdte van 300 meter!


Etchilhampton 1997

De Engelse graancirkelonderzoeker Michael Glickman duidt deze formatie aan als een kalender. De 780 vierkantjes stellen volgens hem het aantal weken voor tussen de datum van het ontstaan van de formatie en het jaar 2012, het jaar waarin de Maya-kalender eindigt en waarin volgens de Maya-legende ook het huidige tijdperk zal eindigen.


Etchilhampton 1997

Henwood Down 1997


Silburry Hill 1997

"Koch Fractal" met een totaal van 128 cirkels.


Milk Hill 1997

"Koch Fractal" met een totaal van 204 cirkels.


Liddington Castle 1997

Upham 1997

Vernham Dean 1997

Winchester 1997


Bishops Cannings 1997

"Ster van Bethlehem"


Beckhampton 1998


 


Chilbolton 2001

"The Face and Arecibo Message"


Milkhill, Wiltshire 12 augustus 2001

"The Camebridge Angel"

Goldenballhill

Stonehenge, Wiltshire 4 juli 2002

Pewsey, Wiltshire 17 juli 2002

Alton Priors, Wiltshire 22 juli 2002


Crabwood, Winchester, Hampshire
15 augustus 2002

"The Alien formatie" Met als boodschap in de ronde cirkel: “Hoedt u voor de boodschappers van false giften en hun verbroken beloften. Veel pijn maar er is nog tijd. Geloven. Er is goedheid daarbuiten. Wij opponeren misleiding. Kanaal gesloten.


Silbury 2002

Sompting Engeland 2002

Avebury, Wiltshire, juli 2003


Beckhampton, Wiltshire, juli 2003

Uitsnijding van de cirkel links.

Beacon Hill, Hampshire, juli 2003

Hackpen Hill, Wiltshire, juli 2003

West Stowell, Wiltshire, juli 2003

In 2004 was in het nieuwe gewas nog de afbeelding van de cirkel van het jaar daarvoor (zie cirkel in het linkervak) te zien.

Bijzonder complexe graancirkel ontstaan binnen een nacht

IJscirkel. Feb. 2001 Maryland, USA. 10 m. diameter. De cirkel heeft een rechte vore (aan de overzijde).

IJscirkel. 6 dec. 2000 Ontario. Ong. 5 m. diameter.

IJscirkel. 11 maart 2003 Connecticut, USA. Ong. 8 m. diameter. IJsdikte ong. 1 cm.

Sneeuwcirkel.

Zandcirkel.

28 mei 2004 Falmar, East Sussex
Foto: David Russell

5 juni 2004 Fort Nelson, Hampshire
Foto: Lucy Pringle

15 juni 2004 Honey Street, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

25 juni 2004 Milk Hill, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

Een rommelige nepcirkel. Gevonden op 5 juli 2004 Market Laving Wiltshire
Foto: Lucy Pringle
 

17 juli 2004 Windmill Hill, Wiltshire
Foto: Steve Alexander

26 juli 2004 Golden Ball hill, Wiltshire
Foto: Steve Alexander

28 juli 2004 Tan Hill, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle


2 en 3 augustus 2004 Silbury Hill, Wiltshire
Uitgeroepen tot 'cirkel van het jaar'
Foto: Lucy Pringle


4 augustus 2004 Etchilhampton, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle


6 augustus 2004 Hillwood, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

7 augustus 2004 Wilton Windmill Hill, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

10 augustus 2004 Shalbourne, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

1 mei 2005 Alton Priors, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

5 juni 2005 Furze Hill - nr Beckhampton, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle


12 juni 2005 Clatford Bottom - nr Marlborough, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle
 


22 juni 2005 Lurkley Hill - nr Lockeridge, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

3 juli 2005 East Field - Alton Barnes, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle
 

3 juli 2005 East Field nr Alton Priors, Wiltshire

9 juli 2005 Silbury Hill (2), Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

10 juli 2005 Lane End Down - nr Winchester, Hampshire
Foto: Lucy Pringle
 

16 juli 2005 Waden Hill, Nr Avebury, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle
 

24 juli 2005 Aldbourne (2) - nr Swindon, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

24 juli 2005 Avebury, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle

7 augustus 2005 Shalbourne, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle


9 augustus 2005 Wayland's Smithy - nr Ashbury, Wiltshire
Foto: Lucy Pringle


13 augustus 2005 Woolstone Hill - nr Uffington, Oxfordshire
Foto: Lucy Pringle

21 augustus 2005 Juggler's Lane, Nr Cherhill, Wiltshire

21 augustus 2005 East Field (2), nr Alton Priors, Wiltshire

9 december 2005 Sudbury, Ontario, Canada

Detail ‘V’ vormige groef aan de rand van de ijscirkel op de linkerfoto
   
   
   
   

UFOWIJZER FOTO'S

GRAANCIRKEL PAGINA