OVERZICHT VAN DE LAATST TOEGEVOEGDE ARTIKELEN

LAATST TOEGEVOEGDE ARTIKELEN PER JAAR:

Ruwa, Zimbabwe, 16 september 1994 Leerlingen van basisschool Ariel ontmoeten BuitenAardsen

Op 16 september 1994 hadden plm. 60 kinderen van de basisschool Ariel in Ruwa, Zimbabwe, tijdens de ochtendpauze een U.F.O.-ervaring. Een ervaring, waarbij zowel ruimtevaartuigen vlakbij de school landden als een ontmoeting plaatsvond tussen de schoolkinderen en inzittenden van deze vaartuigen. Het is niet het eerste U.F.O.-incident ervaren door schoolkinderen. Op 6 april 1966 landde bijvoorbeeld een U.F.O. nabij Westall High, een school in Melbourne, Australië, hoewel daarbij geen contact was met BuitenAardsen. Er zijn echter nog wel meer U.F.O.-incidenten geweest, waarbij kinderen niet alleen onbekende objecten zagen, maar ook ontmoetingen hadden met BuitenAardsen.

ruwa3

PRIORITEITEN VOOR EEN PLANETAIRE TRANSFORMATIE

Zonder de gebruikelijke speculatie en sensatiezucht brengt Prioriteiten voor een planetaire transformatie een ongekende hoeveelheid informatie bijeen over de alternatieve, verstandiger manieren om de samenleving te organiseren, die buitenaardse bezoekers sinds de jaren 50 via hun contactees met ons gedeeld hebben. Al doende gaat dit boek ook in op de crises, die de mensheid momenteel doormaakt en geeft aan wat de sleutel is tot de oplossing ervan: Onze eigen actieve betrokkenheid bij de roep om – en totstandbrenging van – echte verandering.

Aartsen1

Ontmoeting met R.A.M.A.

Dit artikel gaat over een voorstel voor een project door “Made In Space” (M.I.S.). Daarmee menen zij ruimtemijnbouw op asteroïden vele malen praktischer en economischer te kunnen maken. Kortweg is het idee om als ruimtemijnbouwbedrijf niet van asteroïde naar asteroïde te reizen, maar om de asteroïden naar het ruimtemijnbouwbedrijf zelf toe te laten komen. Het idee kan ook beschouwd worden als een voorloper van zichzelf-replicerende ruimtesondes.

Ram2

ja, BuitenAardsen hebben bestaan en hun ruimtesondes hebben ons zonnestelsel bereikt (Dat stellen 5 wetenschappers in 3 onderzoeken)

Twee astronomen: BuitenAardse beschavingen hebben bestaan
Op de webplek “Epoch Times” is op 13 juni jl. een kort artikeltje gepubliceerd dat meldt dat enkele astronomen zeggen dat geavanceerde BuitenAardse beschavingen hebben bestaan (http://www.theepochtimes.com/n3/2089389-astronomers-say-advanced-alien-civilizations-have-existed/). Die astronomen zijn Adam Frank en Woodruff Sullivan, respectievelijk van de universiteit van Rochester en de universiteit van Washington. Zij publiceerden hierover een verhandeling in de mei-editie van het tijdschrift “Astrobiology”.

Sondes1

Niburu en Niburu

Eén van de meest belang bij de planeet Nibiru hebbende alternatieve media-webplekken in Nederland is misschien wel “Niburu.co”. De naam van de webplek is tenslotte gebaseerd op deze planeet. Het is dan ook niet bemerkenswaardig dat zij op 20 juni jl. kwamen met het artikeltje: “Overtuigende beelden van Nibiru (video)” (http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10805:overtuigende-beelden-van-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48).

Nib1

PRIORITEITEN VOOR EEN PLANETAIRE TRANSFORMATIE

Prioriteiten voor een planetaire transformatie – Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid is een nieuw boek van Gerard Aartsen.

trans prioriteiten

Zonder de gebruikelijke speculatie en sensatiezucht brengt Prioriteiten voor een planetaire transformatie een ongekende hoeveelheid informatie bijeen over de alternatieve, verstandiger manieren om de samenleving te organiseren, die buitenaardse bezoekers sinds de jaren 50 via hun contactees met ons gedeeld hebben. Al doende gaat dit boek ook in op de crises, die de mensheid momenteel doormaakt en geeft aan wat de sleutel is tot de oplossing ervan: Onze eigen actieve betrokkenheid bij de roep om – en totstandbrenging van – echte verandering.

DE ZWARTE RIDDER

De Zwarte Ridder is, zoals een artikeltje op “Before It’s News” stelt, een mysterieus schip dat al rond de Aarde in een omloopbaan was vóór het begin van het moderne RuimteTijdperk. De afkomst zowel als de functie van het object is onbekend, maar er bestaan verschillende foto’s van, gekiekt door onder andere de N.A.S.A. Er is nu een video gemaakt aan de hand van de beschikbare foto’s, die de daadwerkelijke vorm van het object probeert te benaderen.

DE_ZWARTE_RIDDER

“UFO CASEBOOK” STAAT TE KOOP

B. J. Booth stopt na 16 jaar zijn over de gehele wereld bekende webplek “UFO Casebook”. De reden is zijn gezondheid, zoals hij zelf aangeeft in het onderstaande berichtje. Dat staat sinds enige tijd bovenaan de “UFO Casebook”-pagina met nieuw toegevoegde artikelen.

UFO CASEBOOK

“IS ER EEN U.F.O.-DOOFPOT? EEN REGERINGSINGEWIJDE SPREEKT ZICH UIT”

Op 9 mei jl. verscheen op de webplek “HuffPost News” een artikel door Leslie Kean, schrijfster van het boek “UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go On the Record”. Kean is sinds enkele maanden bestuurslid bij “UFODATA”. “UFODATA” is één van de vele groepen mensen, die de laatste jaren met voorstellen zijn gekomen om het U.F.O.-fenomeen eindelijk zo gedegen te onderzoeken, dat de waarheid voor eens en voor altijd wordt vastgesteld.

U.F.O.-DOOFPOT