PRINTBARE VERSIE

EXCLUSIEF: FBI KLOKKENLUIDER SIBEL EDMONDS

Zij wil nu aan een groot televisienetwerk alles vertellen
en zal als dat nodig is een strafzaak op de koop toe nemen.

Ze is bereid namen te noemen, inclusief die van de ‘zeer bekende’
leden van de regering die betrokken zijn bij criminele corruptie.

De meest de mond gesnoerde persoon in de geschiedenis van de USA,
vertelt het BRAD BLOG dat al haar andere kanalen zijn uitgeput.

Door: Brad Friedman©

29 oktober 2007

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.bradblog.com/?p=5197

Attentie CBS 60 Minutes: wij hebben een grote primeur voor jullie. Herinneren jullie je nog het exclusieve verhaal over Sibel Edmonds dat jullie uitzonden op 27 oktober 2002, toen ze geen toestemming had om jullie alles te vertellen dat ze gehoord had toen ze dienst deed als FBI-vertaalster na 9/11, omdat ze de mond was gesnoerd door het vreemde beroep op de ‘Onschendbaarheid van Staats Geheimen’? Welnu, ze heeft nog steeds een spreekverbod. In feite is zij de meest de mond gesnoerde persoon in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika.

Maar als jullie nu eens met haar om de tafel gaan zitten voor een interview waaruit niets wordt geschrapt, zo vertelde ze het BRAD BLOG gedurende een exclusief onderhoud, dan wil ze jullie alles vertellen wat ze weet. Alles wat ze sinds 2002 niet mag vertellen, over de criminele invloed van de FBI waarbij ze werkte en op het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Defensie, alles wat ze hoorde betreffende de corruptie en de illegale activiteiten van enkele welbekende leden van de regering, informatie in relatie tot 9/11 die is weggelaten of verdoezeld. Alle informatie die ze heeft vergaard voorafgaande aan 9/11 in haar tijd dat ze bij de FBI luisterde naar afgeluisterde gesprekken die ze voor hen moest vertalen.

“Mensen zeiden; ‘waarom komt ze niet gewoon naar voren om alles te verklappen?’ Ik heb het gehele pad gevolgd, tot aan de Hoge Raad en werd het zwijgen opgelegd. Ik ben bij de regering geweest en niets heeft geholpen,” zo vertelde ze BRAD BLOG vorige week.

“Hier is mijn belofte aan het Amerikaanse volk: als één van de grote netwerken - ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC, FOX – mij belooft het complete interview uit te zenden, zonder het aan te passen, dan beloof ik hen alles te vertellen wat ik weet.” Over alles wat we hierboven al hebben aangehaald, zo vertelde ze ons.

“Ik kan het Amerikaanse volk exact vertellen wat het is en waarom het is dat ze het willen verdoezelen,” zo gaat ze verder. “Ik breng geen enkel lopend onderzoek in gevaar,” verklaart Edmonds, “Omdat die allemaal zijn opgeheven.”

Ze is zeer geloofwaardig
Ze heeft in feite jaren gespendeerd aan het nemen van elke denkbare stap om te bereiken dat de informatie die ze bezit via de juiste kanalen aan het licht zal komen. De Hoge Raad weigerde haar klokkenluiderrechtszaak in behandeling te nemen, ondanks dat het ministerie van justitie de verwijdering uit de rechtszaal eiste van zowel haar als haar advocaten toen zij hun argumenten naar voren wilden brengen waarom het was dat zij blijvend de mond was gesnoerd, vanwege het vreemde beroep op de ‘Onschendbaarheid van Staats Geheimen’.

Op de morgen dat de Hoge Raad haar zaak verwierp, barste de voorgevel van het gebouw. Als een absurde en ironische metafoor, die door elke geloofwaardige scriptschrijver zou worden verworpen, kwam er een stuk marmer naar beneden dat op straat verpulverde en dat precies zat vast gemetseld boven een zinnebeeldig beeldhouwwerk dat staat voor: ‘Vonnis’, en onder de woorden: ‘Rechtvaardige Rechtsspraak’.

Ze heeft ontmoetingen gehad met en haar verhaal verteld aan Amerikaanse senatoren, inclusief de republikein Charles Grassley en de democraat Patrick Leahy, beiden lid van het gerechtelijk regeringscomité en beiden vonden haar buitengewoon geloofwaardig. De samenstellers van 60 Minutes zullen het zich vast nog herinneren dat Grassley hen vertelde: “Ze is absoluut geloofwaardig… en de reden waarom ik vind dat ze geloofwaardig is, is omdat mensen van binnen de FBI veel van haar verhaal hebben bevestigd.”

In feite heeft zelfs de FBI dat ook gedaan. Hun algemene directeur vond haar beschuldigingen, zoals beschreven in een vertrouwelijke versie van zijn rapport, “Geloofwaardig,” “Serieus,” “En een grondige en voorzichtige studie door de FBI rechtvaardig”.

In 2002 schreven Grassley en Leahy, namens Edmonds, samen brieven aan minister van Justitie John Ashcroft, FBI Directeur Robert Mueller en Inspecteur Generaal Glenn A. Fine van het ministerie van justitie en vroegen hen actie te ondernemen met betrekking tot de beweringen die zij deed.

“Bepaalde functionarissen in dit land zijn betrokken bij hoogverraad tegen de Verenigde Staten en de belangen van haar nationale Veiligheid,” zei ze tijdens een interview in augustus 2005 op in het programma Democracy Now. Die kritische opmerking lag in de lijn van de bekendmakingen van 60 Minutes jaren eerder, waarbij men beweerde dat Edmonds over informatie beschikte die zou onthullen dat er een ‘Turkse inlichtingenofficier’ waarmee zij had samengewerkt bij de FBI, “spionnen voor hem aan het werk had binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en op het Pentagon.”

Ze lichtte betreffende haar beweringen vele wettelijke bureaus in – ook de 9/11 commissie. En nu, zegt ze, is ze ook bereid de media de naam van elk afzonderlijk regeringsbureau te noemen welke de namen van de getuigen van haar heeft gekregen van de misdaden die zij ook uitvoerig aan deze bureaus heeft beschreven.

Toen wij haar afgelopen week spraken, bleek Edmonds haar meeste frustratie te richten op het kantoor van regeringsman Henry Waxman. Waxman is de democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Regeringshervorming en Overzichtbestuur.

Edmonds zegt dat, nadat zij leden van zijn veiligheidsstaf van binnen de SCIF – een high-security room in het Amerikaanse Parlementsgebouw, speciaal opgezet voor gesprekken die zeer gevoelige informatie bevatten – had ingelicht, ze bij verschillende gelegenheden, voorafgaand aan de verkiezingen in 2006, werd verteld dat haar zaak de eerste zou zijn die in zijn comité behandeld zou worden, zodra hij voorzitter zou zijn.

“Ik heb ze zelfs namen gegeven van voormalige FBI agenten die bereid waren naar het kantoor van Waxman te komen om meer informatie over dit alles te verschaffen,” vertelde ze. “Vóór de verkiezingen had ik een belofte van het kantoor van regeringsman Waxman.” Ze beweert dat zij haar hebben verteld dat ze voor de verkiezingen geen hoorzittingen konden houden, omdat de republikeinen die allemaal blokkeerden. “Ze vertelden mij dat mijn zaak de eerste zou zijn waarnaar ze onderzoek zouden doen. Echter, nu de democraten de meerderheid in Het Huis hebben, heerst er in het kantoor van Waxman stilte.” Ze reageren zelfs niet op haar telefoontjes.

Het betreffende regeringskantoor reageerde ook niet op verschillende aanvragen voor een commentaar op dit verhaal.

Twee andere ‘welbekende’ regeringsmannen
Edmonds zegt dat er op zijn minst nog twee namen van welbekende leden van de regering zijn die zij bereid is ook te noemen.

“Er zijn andere regeringsleden, wier namen nog niet naar buiten zijn gekomen,” verklaart ze. “Zoals het kantoor van Waxman weet, ben ik in staat hen de dossiernummers te geven en de onderzoeken te noemen, inclusief onderzoeken van de belasting. Ik kan stuk voor stuk de details geven, niet slechts beschuldigingen uiten.” “Maar,” voegt ze eraan toe, “Jammer genoeg wil niemand een onderzoek naar zoiets als dit.”

Voor de goede orde, ze vertelde BRAD BLOG dat de andere twee ‘welbekende leden’, leden van de regering zijn, beide republikein en: “Eén van hen is dat sinds kort niet meer. Tot op heden zijn deze namen nog niet geopenbaard,” zegt ze.

Kafka-achtig
Sinds ze de FBI heeft verlaten, tijdens haar jarenlange beproeving, iets wat ze regelmatig omschrijft als Kafka-achtig, heeft Edmonds het ‘Nationale Veilige Klokkenluiders Verbond’ opgericht. Als toevoeging op de steun die zij op verschillende momenten kreeg van leden van de regering, kreeg zij ook veel steun van dit verbond en van organisaties die de regering nauwgezet in het oog houden.

Zoals we in het voorjaar al rapporteerden, de FBI veteraan en contraspionageagent John Cole heeft gezegd dat hij met mensen heeft gesproken die haar dossier hebben gelezen en die het onderzoeksrapport hebben ingezien en dat zij hem een heel ander verhaal vertelden dan het officiële verhaal dat de FBI bazen publiekelijk maakten. “Zij vertelden mij dat Sibel Edmonds 100% accuraat was,” zei hij, “Het management wist dat zij correct was.”

De beroemde ‘Pentagon Papers’ klokkenluider Daniel Ellsberg heeft Edmonds omschreven als ‘buitengewoon betrouwbaar’. In een interview in 2005 op KPFA zei Ellsberg: “Elke FBI agent waarmee wij hebben gesproken heeft haar verhaal op elk aspect bevestigd, zij is een zeer geloofwaardige getuige,”

Meer dan 30 groeperingen van verschillende politieke kanten – inclusief: the Project on Government Oversight (POGO), Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), the American Civil Liberties Union (ACLU), the September 11th Advocates, the Liberty Coalition, the Electronic Frontier Foundation (EFF), OMB Watch, Electronic Privacy Information Center (EPIC) and People for the American Way (PFAW) – hebben allemaal in maart van dit jaar een brief ondertekent waarin het Amerikaanse Huis van Regeringshervorming en Overzichtbestuur werd gevraagd openbare hoorzittingen te houden in het geval van de FBI klokkenluider Sibel Edmonds en het onjuiste gebruik van de ‘Onschendbaarheid van Staats Geheimen’ om daarmee alle gerechtelijke actie in haar zaak tegen te houden.

Deze petitie werd ingediend ongeveer een jaar nadat het BRAD BLOG als eerste een publieke petitie aan de regering aanbood, waarin we openbare hoorzittingen eisten. Meer dan 30.000 mensen hebben volgens Edmonds die petitie ondertekend.

Alle wegen zijn doodgelopen
In een lezing deze zomer in Washington D.C. voor de American Library Association (ALA), ging Edmonds gedetailleerd in op de Kafka-achtige aard van de ongekende manier om haar het zwijgen op te leggen. Onder de informatie die nog steeds wordt aangemerkt als ‘geheim’ volgens de ‘Onschendbaarheid van Staats Geheimen’, valt: het feit dat ze een vertaalster voor de FBI was, waar ze is geboren, welke talen ze spreekt, haar geboortedatum, de universiteiten die ze doorliep en de diploma’s die ze behaalde. In feite is het interview dat 60 Minutes van CBS met haar in 2004 uitzond, later door het ministerie van justitie met terugwerkende kracht als geheim geclassificeerd.

Maar genoeg is genoeg. Ze is er nu klaar voor om alles te vertellen. Aan het volk. Maar (nog) niet aan ons. Ze zal spreken, echter alleen met één van de grote netwerken die haar wil hebben. “Ik heb alles geprobeerd en niets heeft geholpen. Als ze het willen, dan kunnen ze mij aanklagen als iemand die de criminele activiteiten van een persoon tracht te onthullen, we zullen zien hoever ze daarin willen gaan.”

Maar zal één van de mainstream netwerken haar aanbod aannemen? Het zal zeker een explosieve primeur zijn. “Ik denk dat geen van de grote netwerken de durf heeft dit te doen,” zo daagt zij hen uit.

Dus, wat zeg je daarvan 60 Minutes? Wij hebben je eerder een aantal primeurs aangeboden die jullie vervolgens afwezen. Zijn jullie wijs genoeg om deze wel aan te nemen?

“Jullie zenden mij live uit, of onbewerkt. Als mij de tijd wordt gegeven, dan zal ik het Amerikaanse volk de exacte reden geven van wat het is dat ik niet mag zeggen en waarom het is dat ik de meest de mond gesnoerde persoon in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika ben.”

“Mijn gevoel zegt mij dat geen van hen de moed heeft om dat te doen,” daagt ze hen uit om vervolgens op te merken: “Ze zijn allemaal gemanipuleerd.”Klik op bovenstaande banner voor uitgebreide 9/11 informatie

9/11 PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen