PRINTBARE VERSIE

BOEKRECENSIE UFO’s EN DE RUIMTEMENSEN: HIER OM TE HELPEN

Door: Paul Harmans

oktober 2012

ufowijzer.nl


‘Veel mensen, onder wie UFO-onderzoekers, hebben altijd begrepen dat de komst van de UFO’s vérstrekkende gevolgen zal hebben voor de manier waarop we onze wereld besturen, vooral als gevolg van de nieuwe technologieën die beschikbaar zijn gekomen of zullen komen door bestudering van neergestorte ruimteschepen en interactie met de bemanningen. Wat velen echter niet lijken te beseffen is dat deze veranderingen niet beperkt zullen blijven tot de uiterlijke structuren van ons leven.’

Citaat Gerard Aartsen (blz 6.)


In mijn boekbespreking (2011) van Gerard Aartsen’s boek ‘George Adamski - Gezant Van De Ruimtebroeders’, geef ik aan dat ik niet zo’n voorstander ben van ‘boodschappen afkomstig van Ruimtemensen’, maar dat ik op de een of andere manier de informatie die Gerard Aartsen in zijn boeken geeft (nu ook weer in zijn nieuwste boek ‘UFO’s En De Ruimtemensen: Hier Om Te Helpen’) niet helemaal kan afdoen als nonsens. Het klinkt redelijk logisch en het is ook niet compleet zonder bewijs. De vroegere contactees (zoals bv Adamski) zijn door de sceptici zeer rigoureus onder handen genomen en in feite is alles wat wij over hen denken te weten afkomstig van hen die ons zand in de ogen strooiden. Achter deze contactees gaat vaak een degelijke geschiedenis met veel feiten schuil.

Gerard geeft in zijn nieuwe boek middels een duidelijk verhaal het verschil aan tussen de elite en de illuminatie. Dat een nieuwe wereldorde niet een gevangenis voor ons allen hoeft te betekenen, maar juist een eerlijk delen van rijkdommen en voedsel en inspraak van een ieder. Gerard wijt het ontstaan van de huidige complottheorieën over de illuminatie en vrijmetselarij aan de geheimhouding van de buitenaardse aanwezigheid en de verspreiding door de doofpotbeheerders van deels misinformatie en deels door de mens verkeerd begrepen informatie. En dat alles komt de gevestigde orde prima uit om maar vooral voor de mensheid de goedheid van de buitenaardsen te verhullen en de verhalen van de contactees belachelijk te maken.

Het dierverminkings- en ontvoeringsfenomeen behoren volgens Gerard dan ook volledig toegeschreven te worden aan de boze opzet van regeringen die de indruk bij de mensheid willen inplanten dat buitenaardsen uitermate boosaardig zijn. De reden daarvoor is blijkbaar om vooral de liefdevolle boodschappen van de buitenaardsen naar de achtergrond te drukken.

Gerard brengt een aantal contactees voor het voetlicht en dat zijn er meer dan je zou denken. Er blijken sinds de jaren ’50 hele groepen mensen verenigd te zijn geweest in zogenaamde ‘vriendschaps verenigingen’ en allemaal waren die het gevolg van contact met buitenaardsen, veelal Ruimtebroeders genoemd, en werd het van hen afkomstige vreedzame en liefdevolle gedachtegoed beleden. De contactees waren beslist niet alleen Amerikanen, ze kwamen uit alle landen. Gerard behandelt in zijn boek uitvoerig de Italiaanse contacten met buitenaardsen. Helaas bleef veel van die activiteiten voor de rest van de wereld verborgen, want ook toen al werd je door de media genegeerd als je vertelde dat je iets met serieuze buitenaardse activiteiten te maken had.

De trigger voor grotere interesse van buitenaardsen in de mensheid, was natuurlijk onze uitvinding van de atoombom en het stompzinnige gebruik ervan, officieel slechts twee maal, maar bij testen vele honderden malen. Ook in dit boek besteedt Gerard aandacht aan de gevaren van straling en dat het op meer niveaus dan wij denken schade aanricht. Maar de ware boodschap is dat wij als mensheid met elkaar in vrede moeten leven en vrede is niet alleen het afzweren van bommen en granaten, maar het gaan begrijpen dat we allemaal één zijn, dat we onszelf persoonlijk pijn doen als we dat een ander aandoen.

Hij (de buitenaardse Ami) legt zijn Aardse vriend verder uit dat we een barrière in ons hebben die de uitdrukking van liefde bemoeilijkt: “Hoe groter het ego, des te belangrijker we onszelf vinden ten opzichte van anderen. Ons ego geeft ons het gevoel het recht te hebben om anderen minder te vinden, schade te berokkenen, te overheersen en te gebruiken; zelfs om hun leven te bepalen. Daar het ego een barrière voor liefde is, weerhoudt het ons om mededogen, tederheid, genegenheid en liefde te voelen. Het ego maakt ons ongevoelig voor het leven.”

Citaat blz. 154-155

In het boek vind je een aantal intrigerende foto’s waaronder 8 stuks die in 1958 van het beweerde interieur van een UFO zijn gemaakt.

Ik ben weliswaar meer de man die het ‘bouten en moeren concept’ binnen het UFO-fenomeen aanhangt, maar om een mening te vormen over dat fenomeen moet je het wel van alle kanten bekeken hebben en dus past een dergelijk boek als dit van Gerard perfect in mijn boekenkast en hoort het daarom ook in het bezit van alle andere UFO-geïnteresseerden te zijn.


Reactie van Gerard Aartsen op mijn recensie (met toestemming van Gerard geplaatst)
Hartelijk dank voor je bespreking, waarin je terecht veel nadruk legt op de 'liefdevolle boodschappen' die contactees van hun ruimtecontacten ontvingen. Misschien is het goed erbij te zeggen dat ik hier in mijn boek een praktische vertaling aan geef door te wijzen op de verantwoordelijkheid die wij als mensheid hebben tegenover elkaar en de planeet, en op de massale demonstraties die in toenemende mate over de hele wereld plaatsvinden als eerste teken dat de mensheid 'ontwaakt' tot die boodschap van eenheid.

Verder schrijf je dat je zelf iemand van de 'bouten en moeren'-school binnen de Ufologie bent. En hoewel ik daar veel minder mee heb omdat volgens mij de realiteit van UFO's inmiddels wel bewezen is door alle getuigenissen van prominenten, denk ik dat hoofdstuk 5 toch ook voor de 'bouten en moeren'-types veel interessante inzichten biedt.

Om misverstanden te voorkomen wil ik tot slot nog even benadrukken dat ik voor de ontrafeling van complottheorieën en de 'Illuminati' niet meer dan een van de kortere hoofdstukken nodig had. (Overigens zijn de echte 'Illuminati' - 'verlichten' - waar ik het over heb beter bekend als de Meesters van Wijsheid, bij wie George Adamski als tiener studeerde.) Het overgrote deel van mijn boek gaat over de onmiskenbare verbanden tussen de informatie afkomstig van de ruimtemensen, de wijsheidsleringen afkomstig van onze eigen 'Oudere Broeders' en de historische veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden.


Tekst achterflap
Dit boek ontrafelt de feiten achter de UFO-mythes tegen de achtergrond van de ongekende veranderingen die de wereld momenteel overspoelen, en werpt zo een heel nieuw licht op de discussie over de realiteit van UFO's en de bezoekers uit de ruimte. Nadat de eerste contactees van de jaren '50 genadeloos waren gehekeld door een georganiseerde desinformatiecampagne, werd door clandestiene overheidsagentschappen in samenspel met de media zorgvuldig een nieuwe context gecreëerd, met als enig doel de buitenaardse aanwezigheid boosaardig of lachwekkend voor te stellen. En terwijl de ervaringen en boodschappen van de oorspronkelijke contactees inmiddels grotendeels zijn vervangen door angstaanjagende speculaties als gevolg van de decennialange geheimhouding en daaruit voortgekomen complottheorieën, laat de auteur door een synthese van de spirituele en praktische kant van het UFO-verschijnsel zien dat hun boodschap van hoop nu relevanter is dan ooit. Op basis van historische verslagen, documentaire bewijzen en getuigenissen van vroege en hedendaagse contactees in het licht van de Wijsheidsleringen, onthult dit boek de geduldige en aanhoudende inspanningen van de ruimtemensen om contact te leggen met de aardse mensheid. Tegelijkertijd toont het de ware reden voor hun aanwezigheid: om de mensheid in deze historische overgangsperiode bij te staan door ons te laten delen in hun wijsheid en technologische kennis. Volgens de auteur kan de boodschap uit de ruimte worden samengevat als: "Het Leven is Eén, dus leef als één... of ga ten onder."

Gerard Aartsen (M.Ed.) is al meer dan 30 jaar student van de Oude Wijsheid. Zijn jarenlange research heeft geresulteerd in het online naslagwerk Our Elder Brothers Return - A History in Books. Als oudgediende in het wereldwijde netwerk van vrijwilligers die de informatie afkomstig van Benjamin Creme verspreiden, schrijft hij geregeld bijdragen over de buitenaardse aanwezigheid op Aarde voor het maandblad Share International. Hij is ook een veel gevraagde gast in internationale radioprogramma's over UFO's en aanverwante verschijnselen en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

http://www.bol.com/nl/p/ufo-s-en-de-ruimtemensen/9200000009187082
http://www.bruna.nl/boeken/ufo-s-en-de-ruimtemensen-9789462031173

facebook Gerard Aartsen


Share


UFO PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen