PRINTBARE VERSIE

IR EN ICP-MS ANALYSE VAN WIT POEDER HERHAALDELIJK GEVONDEN
IN NEDERLANDSE GRAANCIRKELS

Door: Nancy Talbott
BLT Research Team Inc.

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.bltresearch.com/robbert/2009whitepowder.php


Voorwoord ufowijzer
Ik heb Nancy Talbott’s toestemming gevraagd om dit artikel te mogen vertalen. Die toestemming heb ik gekregen op voorwaarde dat ik het wetenschappelijke, zeer technische verslag van het onderzoek naar het witte poeder in het Engels zou weergeven omdat het vertalen ervan door een leek bijna onmogelijk is en alleen maar voor misinterpretaties kan zorgen die beslist voorkomen moeten worden. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. De omschrijving van de vondst van het poeder en de onomstotelijke en wetenschappelijke feiten, geschreven door Nancy zelf, vind je dus in het Nederlands, maar het wetenschappelijke verslag (voor de meeste mensen toch niet te doorgronden) blijft in het Engels. Onderstaand het ingekorte antwoord van Nancy Talbott:

Hi, Paul,

Since this report includes a professional technical report my only problem would be your being able to translate the scientific parts accurately. Perhaps you could translate my written parts but include the technical report in its original English? When one is not a specialist in whatever expertise is being presented it would be easy to mis-interpret one or another of the scientific points made--a situation we must avoid.

******


Kleine cirkel met wit poeder, gevonden op 5 oktober 2009, een aanvulling
op een eerder bestaande ringformatie
Foto: Sjaak Damen

Zoals al regelmatig is voorgevallen in de graancirkels in de velden rondom Hoeven (en ook tijdens andere abnormale voorvallen die zich voordoen in het huis van Robbert v/d Broeke), verscheen er ook op 5 oktober 2009 een zeer fijnkorrelige, witte poeder, deze keer in het midden van een kleine nieuwe cirkel die later werd toegevoegd aan een serie ringen die eerder op 27 september waren ontdekt.
http://www.dcca.nl/2009/hoeven2/hoeven2-nl.htm
http://www.dcca.nl/2009/hoeven3/hoeven3-nl.htm
http://www.dcca.nl/2009/hoeven4/hoeven4-nl.htm


Voor een beschrijving van de eerste verschijning van dit witte materiaal, waarbij de aanwezigheid van een grote ronddraaiende lichtbol bij het huis van Robbert betrokken was, zie:
http://www.bltresearch.com/eyewitness/eyewitness7.php


Voor een bespreking en een laboratoriumanalyse van vele andere voorvallen waarbij het witte poeder in graancirkels nabij Hoeven in 2007 betrokken was, zie zowel deel 1 en deel 2:
http://www.bltresearch.com/eyewitness/eyewitness8.php


Voordat ik de huidige analyse presenteer, opnieuw uitgevoerd via een infraroodspectroscopie (IR) als ook een toegevoegde test om de zuiverheid van het materiaal vast te stellen (genoemd Inductief gekoppeld plasma massaspectroscopie of ICP-MS), geef ik een overzicht van vele andere gebeurtenissen die in 2009 in hetzelfde veld plaatsvonden en van mogelijk belang zijn.


Achtergrond
Op 6 september, een maand nadat ik was teruggekeerd naar de Verenigde Staten nadat ik in 2009 bij Robbert was geweest en ik hem had gadegeslagen bij het nemen van tientallen en tientallen abnormale foto’s in graancirkels, waarbij hij gebruik maakte van camera’s van veel verschillen mensen (http://www.bltresearch.com/robbert/ufophotos.php), werd er een kleine ring met drie ‘geplette’ gebieden rondom de buitenkant van de ring in het gras van hetzelfde veld gevonden waarin een maand later het witte poeder werd gevonden. Zoals zo vaak het geval is had Robbert deze ring gedurende de nacht ‘zien’ verschijnen als een afbeelding op zijn ‘geestesoog’.


Smalle ring met drie geplette gebieden aan de buitenkant, het deed zich voor in gras
gedurende de nacht van 6 op 7 september 2009
Foto’s: Peter Vanlaerhoven

Op de avond volgend op de ontdekking gingen Robbert en zijn vrienden Ellen Gomis en Roy Boschman naar het veld om foto’s te maken, omdat zij wisten dat Robbert heel vaak afwijkende foto’s maakt in graancirkels die kort daarvoor zijn verschenen. In eerste instantie waren de foto’s allemaal normaal. Maar toen gaf Roy zijn camera aan Robbert en begonnen er een paar afwijkingen te verschijnen, gevolgd door vele ‘lichtbol UFO’ afbeeldingen die verschenen als Robbert de camera op hemzelf richtte.


Eén van de eerste en volkomen normale opnames van Ellen en Roy
in het graancirkelveld op de avond van 7 september
Foto: Robbert v/d Broeke


Een paar opnames later verschijnt er een witte ‘mist’ nabij Roy’s hoofd
als hij net buiten de nieuwe ring staat
Foto: Robbert v/d Broeke


Twee van de vele foto’s met de ‘lichtbol UFO’ die verscheen toen
Robbert Roy’s camera op hemzelf richtte
Foto: Robbert v/d Broeke

Drie weken later – gedurende de nacht van 27 september – verscheen er een andere serie ringen, verspreid over een groot gebied van het veld. En alweer kon Robbert ‘voelen’ dat de nieuwe ringen waren verschenen. Omdat Robbert niet langer zelf het veld bij nacht ingaat, belde hij Roy en ook Peter Vanlaerhoven van de Dutch Crop Circle Archive (DCCA) zodat zij de nieuwe ringen konden documenteren voordat het gras zich weer had hersteld (iets dat het vaak zeer snel doet).


Het ene eind van de nieuwe multi-ring formatie gevonden
in hetzelfde veld bij Hoeven op 27 september 2009
Foto: Peter Vanlaerhoven


Schema van de formatie van 27 september 2009 in het grasveld nabij Hoeven
Schema: Roy Boschman


Voor meer foto’s van deze verschillende ringenformaties zie de DCCA website:
http://www.dcca.nl/2009/2009-uk.htm


Op die eerste avond dat Robbert en Roy Boschman naar de nieuwe formatie gingen en Robbert Roy’s camera gebruikte (ingesteld op ‘auto’), nam hij veel foto’s waarop vreemde vierkante lichtanomalieën verschenen die leken op wat er eerder op mijn camera in 2007 verscheen en toen weer in 2008 en nogmaals in 2009.
http://www.bltresearch.com/robbert/ufophotos2.php


De eerste van vele vierkante lichtanomalieën die verschenen toen Robbert de camera van
Roy gebruikte in de nieuwe ringformatie van 27 september
Foto: Robbert v/d Broeke


Nog eens twee vierkante, heldere lichtanomalieën die verschenen terwijl Robbert
in de ringen was en de camera van Roy gebruikte
Foto’s: Robbert v/d Broeke

Een week nadat deze foto’s waren genomen, ‘zag’ Robbert, toen hij op de avond van 5 oktober thuis bij zijn familie was, een kleine nieuwe ring in het veld verschijnen, met iets ‘helder wits’ in het middelpunt en opnieuw bracht hij onmiddellijk Roy en de DCCA groep daarvan op de hoogte.


Kleine platgelegde cirkel met wit poeder, verschenen op 5 oktober 2009 binnen
de grootste ring van de formatie van 27 september
Foto: Roy Boschman


Foto van de nieuwe cirkel met wit poeder die verscheen
binnen de grootste (15.5m diameter) ring
Foto: Sjaak Damen

Eerdere labanalyses (gedaan door de analytische chemicus Phyllis Budinger en materialenwetenschapper Dr. Jaap J. Boon van het FOM-Instituut te Amsterdam) van het gelijk eruitziende witte poeder, gevonden bij andere gebeurtenissen rondom Robbert, toonden herhaaldelijk aan dat het materiaal magnesiumcarbonaat is (zie de bltresearch.com links bovenaan dit artikel), in een chemische samenstelling die wordt gebruikt als een vuurvast- of als een vuurvertragend middel. De leden van het DCCA besloten het zelf te testen en keken of het materiaal wilde branden.


Een beetje van het witte poeder uit de kleine cirkel is door de leden van het DCCA
in een krant gewikkeld om het op brandbaarheid te testen
Foto: Sjaak Damen


De krant met het witte poeder wordt aangestoken (boven) en men laat het uit zichzelf uitbranden.
Van het witte poeder is niets verbrand (onder)
Foto's: Sjaak Damen

 

Dan volgt nu het Engelstalige wetenschappelijke verslag van de analyse van het witte poeder. Onder het verslag vind je de vertaalde conclusies en opmerkingen van Nancy Talbot. Bijvoorbeeld dat de hoeveelheid wit poeder gevonden in de buurt van Robbert v/d Broeke een waarde vertegenwoordigt van ongeveer 7000 Amerikaanse dollar! Een grap is leuk, maar wie zou daar zoveel geld voor over hebben?

 

INFRA-RED SPECTROSCOPY AND INDUCTIVELY-COUPLED PLASMA
MASS SPECTROSCOPY ANALYSIS

17100 Wood Acre Trail
Chagrin Falls, Ohio 44023
Phone/Fax: 440-708-2211
Email: BudingerPA@MSN.com

TECHNICAL SERVICE RESPONSE NO.: UT071


Subject: Addendum to UT069: Identification of a White Powder Found in a Crop Formation (Hoeven, Holland, October 5, 2009)

Date: June 22, 2010
Requested By: Nancy Talbott, BLT Research
Reported By: P. A. Budinger Analytical Scientist

 

Background/Objective:

A white powder found in a crop formation in Holland (October 5, 2009) was identified by this laboratory as a hydrated form of magnesium carbonate, specifically with formula (MgCO3)4 •Mg(OH)2 •5H2O. In the analytical report (Technical Service Report: UT069) a recommendation was made to do additional ICP-MS analysis to determine both the magnesium isotopic ratios(1) and purity. More of the sample was submitted on February 24, 2010 from this event to do the recommended analysis.

 

Conclusions:

•The white powder is confirmed by FT-IR(2) to be the same hydrated form of magnesium carbonate (approximate formula of (MgCO3)4 •Mg(OH)2 •5H2O) as the previous sample received October 5, 2009.

•ICP/MS shows the isotopic ratios of this magnesium are normal for terrestrial magnesium.

•The ICP elemental results show the magnesium carbonate is 99.99% pure. This surprising result would suggest that the material is chemically made and/or refined from a natural source. Clearly, at this purity it is beyond agricultural use, which appears to be about 85% purity (http://www.sangamproducts.com/Magnesium.html). Magnesium carbonate at this 99.99% purity could be found in a laboratory storeroom. Alfa Aesar sells 99.996% pure magnesium carbonate at $717.00 per 100 grams (http://www.alfa.com/en/GP100w.pgm?DSSTK=010796). This is rather expensive, and copious amounts of this material have been recovered from various formations and other bizarre events related to Robbert v/d Broeke.(3)

•What is also puzzling is that material recovered from an open field should have evidence of contamination with airborne dust particles. Of course, one could argue that the dust would only be on the surface, so if the sample were taken from the center of the pile, one might avoid contamination. But if one just shoveled the material into a bucket, one would expect mixing.

 

Procedure:

More white powder from the October 5, 2009 crop formation in Holland was submitted on February 24, 2010. An infrared spectrum was obtained of the new sampling to confirm it was the same material as submitted on October 5, 2009. The spectrum was obtained of the sample on the Thermo Electron Avatar 360 spectrometer using the Smart Herrick diamond sampling accessory.

The sample was then sent for ICP-MS analysis to "ICP and ICP/MS Services". Magnesium isotopic analysis and a survey elemental analysis for purity were requested.

 

Results:

Infrared analysis shows the new sample is magnesium carbonate, and it appears to be in the basic form, i.e. the chemical structure is (MgCO3)4 Mg(OH)2 5H2O (a close approximate). The spectrum matches that of the sampling received October 5, 2009. Following are spectra of the new sample, along with those of the older sample and a reference of the (basic) form of magnesium carbonate for comparison.

Infrared Spectrum of the New White Powder Sampling
Received February 24, 2010


Click to enlarge / Klik voor vergroting

Infrared Spectrum of the White Powder
Received October 5, 2009 (TSR UT069)


Click to enlarge / Klik voor vergroting

Infrared Reference Spectrum of Magnesium Carbonate

Click to enlarge / Klik voor vergroting
Reference from: Prof. Dr. Dieter O. Hummel, Atlas of Polymer and Plastics
Analysis, "Inorganics Section", Verlag Chemie GmbH, Df-6940 Weinheim,
1984, Part a/II, Ref. 4380.


ICP-MS Analysis from ICP and ICP-MS Services

The isotopic ratios for magnesium are compatible with terrestrial values. Two runs of two aliquots of the sample were done. These values compare to those of two runs of a terrestrial magnesium standard. Note, the three isotopes of magnesium Mg-24, Mg-25 and Mg-26 were measured. The following table shows the results.


ISOTOPE RATIOS

All results reported in percent abundance:

The elemental analysis shows the sample is at least 99.99% pure. The only other element detected by ICP is calcium at 10-100ppm. These surprising results would suggest that the material is chemically made and/or refined from a natural source. Clearly, at this purity it is beyond agricultural use which is about 85% purity.(4) Magnesium carbonate at this purity could be found in a laboratory storeroom (Alfa Aesar sells 99.996% pure magnesium carbonate at $717.00 per 100 grams).(5) Following is a table showing the results.


SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS

 

1) Isotopic (measurements) ratios of the elements can be taken by ICP/MS (Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry) to see if they differ from terrestrial values. An element is defined by the number of protons in its nucleus. Most elements have two or more isotopic forms. That is, the element may have more or less neutrons. Each neutron has a weight of one. So an isotope with more neutrons weighs more than an isotope with less. The ratios of isotopes for any given element on earth will always be the same, i.e. it's a constant. The theory is that these isotopic ratios might be a result of the elements formation in the earliest phase of our solar system, i.e. they are unique to this system. It is thought that these ratios might vary in other solar systems because the elemental formations may have been different. So, if we find the ratios are not normal as compared to terrestrial elements, then the sample may have an extraterrestrial origin.

2) FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy): Infrared spectroscopy is used for the molecular structure identification and quantification of solids, liquids, and gases. An infrared spectrum is the result of light (in the 2 to 25 micron wavelength range) interacting with the vibrations of molecules. The particular set of vibrations of a molecule gives rise to specific spectral absorption bands, often referred to as the "fingerprint" spectrum.

3) http://www.bltresearch.com

4) http://www.sangamproducts.com/Magnesium.html

5) http://www.alfa.com/en/GP100w.pgm?DSSTK=010796


File: UT071
___________________
Phyllis A. Budinger

ACKNOWLEDGEMENT: This laboratory appreciates and thanks Nick Reiter for his input on this analysis.

******

 

Conclusies
De analytische chemicus die door BLT is gevraagd de analyse uit te voeren, is er vrij zeker van dat de zuiverheidgraad van de vele monsters van wit poeder waarmee zij heeft gewerkt en die afkomstig zijn van het witte poeder dat gevonden is bij gebeurtenissen rondom Robbert, een in hoge mate gezuiverde substantie is, maar alleen een test met infraroodspectroscopie (IR) kan dat niet voldoende vaststellen. Wij hebben daarom besloten om deze keer bovenop de IR een Inductief Gekoppeld Plasma Massa Spectroscopie (ICP-MS) uit te laten voeren, omdat dat de aanwezigheid van elementen kan aantonen die anders zijn dan wat normaal in magnesiumcarbonaat wordt gevonden en de zuiveringsgraad van de monsters kan teruggebracht worden naar een deeltjes-per-miljoen niveau.

De ICP-MS test werd ook gedaan om de isotopenverhoudingen van het magnesiumcarbonaatmonster vast te stellen om te kijken of het materiaal wellicht van buitenaardse oorsprong was. De gevonden isotopenverhoudingen waren echter normaal voor aards magnesium.

Zoals was voorspeld door de analytische chemicus, toonden de ICP elementenresultaten aan dat het magnesiumcarbonaat een zuiverheid van 99,99% heeft, een resultaat dat aantoont dat dit materiaal chemisch geproduceerd moet zijn of in hoge mate gezuiverd vanuit een natuurlijke bron. Professionele laboratoria (zoals Alfa Aesar) verkopen 99,99% pure magnesiumcarbonaat voor $717.00 per 100 gram. Gedurende de jaren hebben wij bij de vele gebeurtenissen rondom Robbert iets van 910 gram (bijna 1 kilo) verzameld en dat zou een bedrag van zo’n 7000 Amerikaanse dollar vertegenwoordigen.


Magnesiumcarbonaat verzameld bij 3 afzonderlijke gebeurtenissen in het ‘Bosschenhoofd’ veld in 2007
Foto: Nancy Talbott


99,99% pure magnesiumcarbonaat met een waarde van 1400 tot 2000 dollar,
verzameld uit de cirkel van 5 oktober 2009
Foto: DCCA

Hoe moet men deze feiten op een redelijke wijze interpreteren? Zowel Robbert als elk van zijn vrienden kunnen dit materiaal financieel niet bekostigen en geen van hen is op de hoogte van een professioneel laboratorium in de buurt dat dit materiaal kan leveren. Als er iemand in de buurt rijk genoeg is om dit materiaal te kopen, hoe wisten zij dan (bij vele gebeurtenissen tot nu toe en al langer dan 10 jaar) exact op welk tijdstip ze er moesten zijn en in welk veld? Hoe kregen ze het voor elkaar niet gezien te worden in een nacht in 2007 toen Robbert en de meesten van zijn familie en dhr. en mevr. Gomis in het veld bij Bosschenhoofd aanwezig waren toen er feitelijk een nieuwe graancirkel werd gevormd met het witte poeder in het centrum ervan?

Nog moeilijker is het te begrijpen hoe iemand in 1997 hetzelfde materiaal op het balkon van Robbert op de tweede verdieping heeft kunnen strooien, onmiddellijk na het ronddraaiende BOL incident, waarbij Robbert’s complete familie thuis en wakker was en de ingang in het hek van de achtertuin degelijke was afgesloten? (Bij die gebeurtenis zaten dhr. en mevr. v/d Broeke in de woonkamer beiden televisie te kijken, een kamer die direct beneden het balkon van Robbert ligt en uitgerust is met grote glazen deuren, van het plafond tot de vloer, die een onbelemmerd zicht op de gehele achtertuin bieden.)

En dan zijn er de vele voorvallen waarbij hoeveelheden van hetzelfde materiaal in de woon-, eetkamer en keuken van de familie verschenen – in een huis dat is voorzien van meerdere sloten op alle benedendeuren en ramen.

Tenzij men bereid is de gehele familie en veel van hun vrienden en buren te beschuldigen van opzet bij deze gebeurtenissen, dan nog is de herhaaldelijke aanwezigheid van dit 99,99% pure magnesiumcarbonaat een mysterie. Iedereen die de v/d Broeke familie werkelijk kent of ieder ander van de rest van ons die herhaaldelijk getuige was van deze gebeurtenissen, zal zich ervan bewust zijn dat een dergelijke beschuldiging nogal verachtelijk is – en in mijn persoonlijke opinie is dat een aanwijzing voor een op vooroordeel gebaseerde mening om maar niet met de feiten te hoeven omgaan.


Foto: Roy Boschman


‘Als ik de waarheid vertel, dan is dat niet met het doel om hen die niet weten te overtuigen… maar om hen te steunen die dat wel doen.’

William Blake


© 2010 BLT Research Team Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Tekst, foto’s en afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden na schriftelijke toestemming van de individuele fotografen of van BLT Research Team Inc.


Op de BLT website is een zeer uitgebreid verslag van de gebeurtenissen rondom Robbert v/d Broeke te vinden:
http://www.bltresearch.com/robbert.php


Nog wat kleine zaken
Nancy Talbott maakte me in één van haar e-mails nog attent op een klein foutje en ze vertelde een leuke anekdote. In eerste instantie had ze in haar artikel over het onderzoek naar het witte poeder de naam van het plaatsje in Brabant waar het veld lag met graancirkels erin, vertaald als ‘Woodenhead’. Dat bleek dus ‘Bosschenhoofd’ te moeten zijn. Een leuke vergissing en ik kan me goed voorstellen dat je als vertaler een dergelijke fout maakt. Als je niet weet dat het om een plaatsnaam gaat dan is een vertaling nergens te vinden en vertaal je vaak letterlijk wat er staat.

De anekdote is dat de landbouwer van dat veld bij Bosschenhoofd, in Hoeven woont en op zijn eigen landbouwgrond bij Hoeven al meerdere keren was geconfronteerd met een graancikel in zijn gewas. Hij was daar niet blij mee. In 2007 huurde hij dat veld bij Bosschenhoofd om meer te kunnen verbouwen en juist in dat ene jaar dat hij het veld huurde, verschenen daarin vijf verschillende cirkels. En in veel daarvan lag het witte poeder. Nancy vond dat wel een leuke bijkomstigheid, de arme boer kon blijkbaar de graancirkels niet ontlopen.

Verder heb ik aan de Nederlandse onderzoekers toestemming gevraagd voor het gebruik van de diverse foto’s in het artikel. Van Roy Boschman kreeg ik toestemming zijn afbeeldingen te gebruiken en hij gaf mij de verzekering dat Robbert v/d Broeke geen enkel probleem zou hebben met het plaatsen van de vertaling op mijn website. Sjaak Damen en Peter Vanlaerhoven hadden ook geen bezwaar.


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen