PRINTBARE VERSIE

DE EAST FIELD GEKTE

Door: Andrew Pyrka

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.cropcirclewisdom.co.uk/2010season/other/eastfield/hoax.html


Voorwoord Paul Harmans - ufowijzer
Het spijt mij als ik jullie, de graancirkelenthousiastelingen (waartoe ik ook behoor!) teleurstel met de laatste vertalingen van de beweringen van Andrew Pyrka, namelijk dat het grootste deel van de graancirkels manmade is. Maar de waarheid gaat volgens mij boven alles en Pyrka komt met bewijs dat een aantal cirkels inderdaad door hoaxers is gemaakt. Echter, niet het gehele graancirkelfenomeen bestaat uit bedrog, er is een gedeelte dat niet-verklaarbaar is en met dat deel zullen we het moeten doen. Het feit dat een part (hoe groot dat is, is nog onduidelijk) wel verklaarbaar is zullen we onder ogen moeten zien.

Waar ik ook in teleurgesteld ben is de houding van een aantal graancirkelonderzoekers (uit binnen- en buitenland). Dat zijn mensen met een open geest, die het de moeite waard vonden om het fenomeen te onderzoeken (hulde daarvoor), maar die nu de feiten negeren in de hoop dat de commotie wel weer overwaait. Natuurlijk heeft iedereen altijd gezegd dat er ook formaties door de mens worden gemaakt, maar nu er aanwijzingen zijn dat zoiets veel vaker het geval is dan we dachten, doet men er voornamelijk het zwijgen toe en dat valt me tegen. Het onderstaande is een deel van hetgeen ik heb geschreven aan de Nederlandse onderzoekers verenigd in het DCCCS tegenwoordig genoemd Het Graanportaal, Graancirkel Werkgroep Nederlanden. (Veel van hen zijn betrokken bij de Nederlandse cirkels en daarbij is het eigenlijk al goed geregeld, elke verdachte formatie wordt meteen genoemd. Het probleem zit voornamelijk in Engeland.)

In de UFO-gemeenschap is het algemeen bekend dat slechts 10 tot 30% van de waarnemingen onverklaarbaar is en vaak houden we voor de veiligheid 10% aan. Dat weten wij van de UFO-gemeenschap niet alleen, dat weten ook de wereldwijde media, de sceptici en zelfs de professionele ontkenners van de diverse sceptische verenigingen in de wereld en ook die van onze eigen stichting Skepsis. Zij kunnen het ons tenminste nooit kwalijk nemen dat we beweerd hebben dat alle waarnemingen onverklaarbaar zijn.

Het volgende kan ik jullie alleen aanbevelen, wie ben ik om iets te eisen. Om het graancirkelfenomeen zuiver te houden zou het beter zijn aandacht te besteden aan wat Pyrka beweert, je moet eerlijk omgaan met de gegevens en ze niet negeren. Negeren zorgt voor argwaan. Zorg dat het je later nooit kwalijk kan worden genomen (niet alleen door de media en de sceptici, maar ook door je eigen achterban) dat je bewust feiten hebt verdoezeld/genegeerd om het fenomeen maar geen imagoschade te berokkenen, misschien goedbedoeld, maar ooit komt je dat duur te staan. Wees eerlijk, geef mensen de juiste informatie, praat daar open over, geef desnoods toe dat je je vergist hebt, dat schept vertrouwen en het zal de sceptici in dat geval ook nooit een prachtige kans bieden om het fenomeen en de onderzoekers op dat punt zwart te maken.

Vergeet niet dat we in een tijd leven waarin alle schandalen zoals misbruik, diefstal, valse bedreigingen, leugens, zelfverrijking, enz, aan het licht komen, zorg ervoor dat zoiets nooit op het graancirkelfenomeen van toepassing wordt, kijk serieus naar de beweringen van Pyrka, tracht (volgend jaar) nog beter op te letten wat er ’s nachts in de velden gebeurt, en meldt het direct als graanformaties verdacht zijn, of als je zeker weet dat het een manmade formatie is.

Natuurlijk zorgt de openlijke aandacht aan de bewering dat er wel eens meer mensen dan gedacht actief kunnen zijn met de formatie van graancirkels voor een behoorlijke domper bij alle onderzoekers en mensen die in het fenomeen zijn geïnteresseerd, maar we zullen ermee moeten omgaan, het is niet anders.

Ik weet niet in hoeverre Pyrka gelijk heeft, daarvoor zal meer onderzoek nodig zijn, dat geef ik ook aan in mijn vertaling van zijn artikelen. Ik geef daarin bijvoorbeeld ook mijn twijfel weer over zijn bewering van zijn kapotte videocamera, ik neem dus absoluut niet voetstoots aan dat alles wat hij zegt de waarheid is, maar de bom is door hem gelegd en negeren is geen optie.

*****


De East Field gekte
Ondanks wat iemand u ook vertelt, deze formatie is 100% manmade. Er worden echter pogingen ondernomen om u, het publiek, te laten denken dat het een echte formatie is. Deze pogingen zijn van mainstream onderzoekers, iets dat ik classificeer als een beschamende manipulatie van de publieke opinie om zodoende u, het publiek, te laten geloven dat alle graancirkels echt zijn.

Mainstream onderzoekers willen niet dat u ziet dat de mens de capaciteiten bezit om grote en complexe graancirkels te maken. Ze willen niet dat zoiets bekend wordt omdat het twijfels zal oproepen over de vele complexe formaties die in 2010 en in voorgaande seizoenen zijn gemaakt en dat het ook zal laten zien dat gedurende vele jaren bedrog algemeen voorkwam en dat nu alles waar ze de beschikking over hebben in de strijd wordt gegooid om de geheimen van Wiltshire te beschermen.

Landschapsartiesten (hoaxers) zijn zich er volkomen van bewust dat de mainstream onderzoekers uw geest manipuleren, namelijk dat alle graancirkels worden gemaakt door buitenaardsen of op de een of andere bovennatuurlijke wijze. Was dit dus een poging de feiten aan het licht te brengen door een berekend risico te nemen en de grootste formatie van het seizoen bij vol maanlicht te maken en onder de ogen van vele nachtwakers?

Gedurende het seizoen deed ik onderzoek en nasporing en ik werd ingelicht over het feit dat er een grote formatie ergens centraal in de vallei van Pewsey zou worden gemaakt. Op dat moment wisten we niet de exacte locatie, maar vanwege de historie van het East Field hadden we het vermoeden dat dat de oorspronkelijke keuze was omdat Milk Hill reeds was gebruikt. (Het maken van de formatie op Milk Hill werd ook waargenomen door drie mensen.) Dus werd het East Field elke nacht in de gaten gehouden door collega’s.

Op deze wijze hebben wij de East Field manmade formatie blootgelegd
Op 29 juni ontving ik om ongeveer 01:15 (BST - British Summer Time) een telefoontje van Cosmic Dave. Ik wist dat dit een belangrijk telefoontje was, anders belde Dave mij niet om deze tijd. Dave verklaarde: “Er zijn mensen in het East Field en die zijn op het moment bezig met het maken van een formatie, en die is groot.” Ik had de keuze tussen erheen rijden of om op Facebook (Hyves in Nederland. Vert.) live verslag van deze gebeurtenis te doen. Ik vond dat ik er niets mee zou opschieten om daar aanwezig te zijn, dus koos ik ervoor om deze historische gebeurtenis live via Facebook te brengen. Op deze wijze zouden op zijn minst verscheidene duizenden mensen van deze live gebeurtenis op de hoogte zijn. Ik postte de eerste opmerking op de ‘Report a Crop Circle Formation’ pagina en daarna op de ‘Circle Chasers’ pagina en ook op Steve Alexanders pagina. Steve Alexander koos ervoor om mijn melding te verwijderen.

Cosmic Dave verklaarde dat er 7 mensen in het veld zichtbaar waren (heldere lucht en helder maanlicht op dat tijdstip, dus het zicht was goed). We kwamen overeen dat Dave niet zelf het veld zou ingaan, maar hij lichtte toeristen en kampeerders op Knapp Hill in en die besloten op weg te gaan naar het East Field. Dat zijn de eerst ondernomen stappen zoals onderstaand is te lezen.


De schermafdrukken van de meldingen van de live gebeurtenis zoals het op Facebook werd gebracht. Alle meldingen en reacties hebben een datum- en tijdsaanduiding.
Zie bijna bovenaan op de webpagina van Andrew Pyrka

Ik bleef ongeveer elk half uur per telefoon in contact staan met David en David nam in de tussentijd met zijn camera foto’s met lange sluitertijd.


Bovenstaande afbeelding: Er zijn alleen nog cirkels zichtbaar in deze fase, de buitenste grote ringen zijn nog niet gemaakt

Toeristen en nachtwakers waren de eersten die het veld ingingen, een Nederlandse toerist sprak met 3 hoaxers die in de formatie bleven. Het graancirkelartiestenprotocol schrijft voor nooit een cirkel te verlaten die onaf lijkt. Dus zij maakten de eerste fase af terwijl de 3 toeristen toekeken.


Bovenstaande afbeelding: Graancirkelartiesten komen nogmaals terug om er een extra deel aan toe te voegen. Deze keer zaten er nachtwakers in de formatie en die waren verbaasd over de vrijpostigheid van de makers. Zij belden de politie en toen die arriveerde trachtte die degenen te arresteren die het incident hadden gemeld.


Klik hier om je een idee te geven wat er gebeurde bij het maken van de derde fase van deze formatie.

Tussen de drie fasen van deze formatie werden er enkele wanhopige stappen ondernomen in zowel het veld als op Facebook. Bekende tour operators gingen door met het bezoekende publiek te informeren dat deze formatie niet manmade was. Andere personen startten een campagne om mij in diskrediet te brengen en mij het zwijgen op te leggen om zodoende u, het publiek, niet verder op de hoogte te kunnen brengen. Alles dat gezegd en getoond is, is de WAARHEID!

Deze formatie is gemaakt door een man genaamd ‘Terry’. Terry is een goede bekende in de gemeenschap en wordt gezien als één van de beste graancirkelmakers. Er wordt gezegd dat er 5 mensen door de politie zijn aangeklaagd aangaande deze gebeurtenis. We trachten momenteel deze beweringen te verifiëren.


Terry, de graancirkelartiest die de formatie op het East Field maakte
Foto: Charles Mallett © 2010

De onderstaande tekst werd door Charles Mallett gepost nadat het tweede deel van het East Field was toegevoegd:

Dit patroon werd gedeeltelijk afgemaakt gedurende verscheidene uren door een team van vijf cirkelhoaxers. Het team werd gestoord door een aantal mensen die kampeerden op Knapp Hill. Het team ontvluchtte het gebied en verdween in de nacht. Twee van de hoaxers kwamen daarna terug naar de formatie en vroegen de kampeerders hetgeen ze hadden gezien stil te houden zodat zij (de hoaxers) de volgende nacht terug konden komen om hun vandalisme in het veld af te kunnen maken.

Wij dringen er bij alle onderzoekers en geïnteresseerde partijen sterk op aan dit patroon te bezoeken en het serieus en kritisch te onderzoeken. De observatie van deze manmade gebeurtenis kan van waarde zijn bij de overweging of toekomstige cirkels ‘echt’ of bedrog zijn.

De bovenstaande afbeelding toont de leider van het team (Terry) dat in de laatste twee nachten het gewas platgooide. Je kunt hem vinden in de Barge Inn, Honeystreet. Terry en zijn zoon zijn de twee individuen die naar het patroon terugkeerden nadat ze tijdens het maken werden gestoord. Deze figuren zijn verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid vandalisme en criminele beschadiging van gewas gedurende de jaren.

Binnenkort meer.

http://www.silentcircle.co.uk/tery123.htm
In de nacht van 29 op 30 juli waren er 3 mensen op wacht in de cirkel van het East Field (kampeerders van Knapp Hill). Terry en zijn zoon en een andere man kwamen de cirkel binnen zodra het donker was. Ze spraken met de 3 mensen en daarna zagen die 3 hen ‘de cirkel afmaken’. Na 1,5 uur vertrokken Terry, zijn zoon en de andere man.

Jaap Vermeulen

 


Dit jaar (2010) had als geen ander jaar de mogelijkheid om live in wisselwerking te staan met duizenden mensen wereldwijd. Bovenstaand vind je slechts een paar fragmenten van de chat op Facebook. (Link naar artikel) bij enkele daarvan zul je je wenkbrauwen optrekken, andere zullen je aan het lachen maken en sommige zullen je tot nadenken stemmen. Er zijn nog veel meer commentaren daar en ze zijn nog steeds beschikbaar als je ze wenst te lezen.
Zie bijna onderaan op de webpagina van Andrew Pyrka

Overeenkomsten in beeltenissen van dit seizoen en het verleden
Foto’s zijn eigendom van cropcircleconnector © 2010


Milk Hill - manmade creaties


East field manmade creatie


Let op de constructielijn (de leidraad) die door het centrum van de cirkels loopt – dit is het eerste aanvangsproces bij de creatie van alle graancirkel. Het staat ook bekend als de ‘Walk Line’ (looplijn)

Toen ik in 2008 in mijn eerste graancirkel stond, gebeurde er iets zeer vreemds dat maakte dat ik over mijn schouder keek om te kijken of er iemand tegen mij sprak, maar er was helemaal niemand. De eenvoudige woorden waren “kijk en je zult het zien”. In die tijd dacht ik dat ik alleen maar dingen hoorde en dacht er verder niet over na, maar na een tijdje realiseerde ik mij dat er iets was dat zeer krachtige bedoelingen had om je aan te trekken, je vast te houden en je niet te laten gaan.

Ik werd verblind, verliefd, overweldigd en werd geobsedeerd door het fenomeen en op zo’n wijze dat het een noodzakelijkheid werd om erbij te zijn en deel uit te maken van iets dat ik in die tijd simpelweg niet kon verklaren. En waarom nam het mij zo in beslag op de manier waarop het dat deed?

Elke keer als ik een graancirkel bezocht en ik hoorde het publiek zeggen: “Dit is een manmade formatie”, dan bedolf ik hen onder vlammen en discussieerde met hen totdat ik rood was aangelopen. Hoe kon de mens dergelijke geometrische perfectie creëren, met die grootte en pracht in het holst van de nacht, onmogelijk! Ik kreeg een plaat voor mijn kop als iemand het durfde om negatief over graancirkels te praten, ik nam stelling tegen iedereen die trachtte dergelijke nonsens tegen mij te vertellen. Ik nam het geloof aan dat 90% van de graanformaties werd gemaakt door buitenaardsen of door een andere entiteit die vrijelijk zijn gang kon gaan binnen de aardse biosfeer.

(Denkt u dat momenteel ook?) – (Herkent u zich hierin?)


Terug in 2008 werd het begrip construction line (constructielijn) gebruikt, deze schets was mijn houding tegen dergelijke verklaringen. NU WETEN WE WEL BETER.

Het kostte mij drie seizoenen aan onderzoek en naspeuring om te ontdekken dat 90% of meer van de graanformaties MANMADE is. Dat zou u echter niet moeten weerhouden van het verdergaan van het onderzoeken van het fenomeen, omdat ik u kan verzekeren dat er daarbuiten dingen zijn die ik heb gezien en gefotografeerd, dingen die op dit moment waarlijk onverklaarbaar zijn.

Ik moet tevens benadrukken dat ik geen MI5 agent ben, een debunker of de een of andere misinformant. Mijn eigen onafhankelijke onderzoek, met de steun van enkele zeer goede en toegewijde mensen, hebben de waarheid onthuld van wat er werkelijk gaande is in Wiltshire. Omdat het fenomeen slechts een klein aantal cirkels maakt, of soms zelfs geen één, heeft de menselijke geest een manier gevonden om het uit te buiten en het fenomeen een mysterie te laten blijven, om u elk jaar in spanning te houden en te verleiden met manmade graancirkels.

Ik wil mij verontschuldigen aan iedereen die mijn woorden beangstigend vindt, maar ik geloof in de ware menselijke geest, eerder dan in fictie die de mens heeft beraamd om geld te verdienen aan uw goede aard. Elke theorie die wij en u hebben gecreëerd is op zijn minst ontluisterend omdat anderen achter de schermen simpelweg lachen en u aanmoedigen dergelijke theorieën naar voren te brengen, zodat de verdraaide aard ervan hun ego’s en zakken kan vullen.

Alles wat wij van u vragen is om MEER vragen te stellen. Als u wordt verteld dat het ‘authentiek’ is, vraag dan simpelweg om gegevens die dergelijke beweringen ondersteunen.

Zie ook: Wat er op Lurkeley Hill gebeurde!


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen