PRINTBARE VERSIE

ER BESTAAT EEN GROTE MOGELIJKHEID DAT 2012 DE REGELMATIGE VERSCHIJNINGEN IN EN ROND DOOR DE MENS GEMAAKTE GRAANCIRKELS TERUGBRENGT - DUS WEES VOORBEREID!

Door: Andrew Pyrka

22 februari 2012

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.cropcirclewisdom.co.uk


* Het is een FEIT dat GEEN ENKELE graancirkel tot op de dag van vandaag iets heeft voorspeld dat we nog niet wisten!

* Het is een FEIT dat er een onverklaard fenomeen in Wiltshire bestaat, maar dat fenomeen is niet de graancirkels! Graancirkels worden gemaakt door getalenteerde mannen en vrouwen die passie hebben met hun kunst en een verbinding leggen met het historische landschap en dat beïnvloeden.

* Het is een FEIT dat MENSELIJKE CIRKELMAKERS onbedoeld een waarnemende entiteit hebben aangetrokken!

* Het is absoluut een FEIT dat iedereen die gevestigde belangen in de graancirkelindustrie heeft, u een reeks leugens zal vertellen om hun inkomsten en betrouwbaarheid veilig te stellen!

* Alles wat er nodig is, is WILSKRACHT en INSPIRATIE! Twijfel nooit aan de vermogens van uw medemens. Kunst is ’s werelds grootste vorm van expressie en een verbinding met deze wereld en daar voorbij. De mens is daartoe in staat!

* Wat zijn door de mens gemaakte graancirkels? Graancirkels zijn een symbolische taal die u en ik en de artiest verbindt met een Buitenaardse Entiteit.

* Bestaat de mogelijkheid dat menselijke graancirkelartiesten via het onderbewustzijn informatie ontvangen over wat zij moeten creëren? JA - in sommige gevallen is dat hoogstwaarschijnlijk, maar dat gebeurt alleen bij bepaalde artiesten.

* Het is een FEIT dat 99% van de waarnemingen van een entiteit zich voordoet tijdens daglicht - dus verspil je geld niet aan dure night watch tours.

* Het is een FEIT dat men op graancirkelconferenties niet wilt dat u spreekt of vragen stelt over door de mens gemaakte graancirkels of de entiteiten die gedurende de jaren zijn gezien. Het enige dat ze melden zijn slechts de lichtbollen!


Nawoord Paul Harmans - ufowijzer
Ook dit jaar (2012) kijk ik met gezond scepticisme naar het graancirkelfenomeen. Of al het bovenstaande de volledige waarheid is weet ik niet, maar een deel ervan klinkt mij logisch in de oren. Toen ik in augustus 2010 van het werk van Andrew Pyrka hoorde (de schrijver van het bovenstaande) heb ik hem kritische vragen gesteld. Ook een aantal bekende graancirkelonderzoekers zoals Lucy Pringle, Andreas Müller en Charles Mallet heb ik via e-mail gevraagd of ze iets afwisten van de beweringen van Pyrka. Alleen Andrew Pyrka zelf kwam met steekhoudende argumenten en bewijs voor zijn stelling, de rest wist zogenaamd nog van niets, of reageerde paniekerig en allen adviseerden mij nadrukkelijk Pyrka te negeren.

Dat deed mij beseffen dat er iets goed mis is met het Engelse graancirkelfenomeen. De bekende namen in dat wereldje, ook die van de Nederlandse onderzoekers die in Engeland onderzoek doen en daar geld aan verdienen, doen er alles aan om de door de mens gemaakte cirkels volledig buiten de openbaarheid te houden. Zelfs als achteraf 100% zeker wordt (videobewijs) dat een eerder al door hen als authentiek bestempelde graancirkel door de mens is gemaakt, zelfs dan erkent men dat niet en blijft men groepen toeristen in de bewuste graancirkel rondleiden en de foto’s ervan op kalenders en ansichtkaarten verkopen. Dat is misleiding!

Het graancirkelonderzoek in Nederland is wat dat betreft veel professioneler, menselijke cirkels worden meteen als zodanig bekendgemaakt, er bestaat geen enkele vorm van commercie (alles wordt uit eigen zak betaald) en men trekt geen overtrokken conclusies. Eerlijk duurt het langst!


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen