PRINTBARE VERSIE

Gordon Cooper’s boodschap aan de Verenigde Naties

Vertaald door Hans Jochems


Astronaut Gordon Cooper is één van Amerika's oorspronkelijke zeven Mercury Astronauten die 22 banen om de Aarde draaide in een recordtijd van 34-uur. Hij deed dat in mei 1963 aan boord van de ruimtecapsule Faith 7.

Gordon Cooper

Cooper heeft UFO’s gezien en gefilmd
Om die reden, heeft hij openlijk gepleit voor de noodzaak van een open onderzoek naar UFO's. In 1978 stuurde hij deze brief aan de Verenigde Naties:

Ik geloof dat buitenaardse voertuigen en hun bemanningen - welke afkomstig zijn van andere planeten - onze planeet bezoeken en technisch veel verder zijn dan wij op aarde. Ik vind dat wij een goed gecoördineerd wetenschappelijk onderzoeksprogramma moeten ontwikkelen, waarin alle wereldwijde gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Gegevens van ieder type ontmoeting om zo vast te kunnen stellen hoe wij het beste en op een vriendschappelijke wijze met deze bezoekers kunnen omgaan.

Wij moeten hen allereerst tonen dat wij hebben geleerd hoe wij onze problemen door vredige middelen, in plaats van oorlogvoering, hebben opgelost, alvorens wij worden geaccepteerd als gekwalificeerde universele teamleden. Deze aanvaarding zal ons enorme mogelijkheden bieden om onze wereld te verbeteren op vrijwel alle gebieden.

De Verenigde Naties moeten laten zien een serieuze interesse te hebben door het onderwerp snel en serieus in behandeling te nemen. Ik moet erop wijzen dat ik geen ervaren, professionele UFO onderzoeker ben. Ik heb nog niet het privilege gehad om in een UFO te mogen vliegen en ook heb ik hun bemanning nog niet kunnen ontmoeten. Echter, ik vind dat ik enigszins gekwalificeerd ben om over hen te spreken, aangezien ik in de randgebieden ben geweest van de ruimte waarin zij reizen.

Zodoende ben ik in 1951 in de gelegenheid geweest om gedurende twee dagen vele vluchten van hen te kunnen observeren. Zij beschikten over toestellen van verschillende grootte en vlogen in een soort gevechtsformatie, meestal van west naar oost over Europa. Zij vlogen op grotere hoogte dan wij met onze gevechtsvliegtuigen konden komen.

Indien de Verenigde Naties akkoord gaat met het uitvoeren van dit wetenschappelijk onderzoeksprogramma en het de geloofwaardigheid geeft die het moet krijgen, dan zullen er wellicht veel meer goede gekwalificeerde mensen naar voren komen om te helpen en om informatie te verstrekken.

Sincerely,

Astronaut Gordon Cooper

Cosmiverse Staff Writer

UFO's