PRINTBARE VERSIE

VOORLOPIG RAPPORT OVER DE EERSTE BRAZILIAANSE GRAANCIRKELS

Door: A. J. Gevaerd
redacteur Braziliaanse UFO-Magazine

november 2008

Vertaling: Paul Harmans

Bron: Braziliaanse UFO-Magazine http://www.ufo.com.br


Ufologie houdt over het algemeen in dat je naar locaties gaat om de feiten te onderzoeken, de omstandigheden onderzoekt die erbij betrokken waren en naar de ogen van de getuigen kijkt en daarna het waarheidsgehalte van de feiten checkt. In dit bijzondere geval van de eerste Braziliaanse graancirkel, gemeld op de morgen van zondag 9 november 2008, is het geheel anders. Het onderzoeken van deze zaak houdt in dat je kunt voelen wat de inwoners van het kleine gebied voelden.

Het eerste dat nodig was, was op de hoogte zien te komen van de details van de graancirkels in het gebied in de staat Santa Catarina in het zuiden van Brazilië, en dan te bevestigen dat ze in geen geval het product zijn van menselijke activiteit of van een natuurlijk fenomeen zoals meteorologische of atmosferische invloeden. Deze conclusies zijn bevestigd door landbouwkundigen, ingenieurs, journalisten, professoren op verschillende kennisgebieden en bovenal door de eenvoudige, maar schrandere, kleinschalige boeren in dat gebied, die net zo verbaad waren over de feiten als de hiervoor genoemde specialisten. Een groot deel van de informatie over de cirkels is inmiddels al beschikbaar op het Internet en dan met name op de website van het Braziliaanse UFO-magazine (zie links onderaan dit artikel).A. J. Gevaerd (in het centrum) tijdens het opmeten van de tweede cirkel in Ipuaçu (tarwe) van 9 november 2008


Ik zal nu in grote trekken weergeven wat mijn collega’s en ik vonden

1. Er werden geen aanwijzingen voor een hoax gevonden. Er waren geen voetafdrukken, geen menselijke tekenen van welke soort dan ook, geen bandensporen. Dat is bevestigd door de eerste mensen die de cirkels op die zondagmorgen en -middag van 9 november vonden. Vermoedelijk zijn de cirkels ontstaan tussen 22:00 zaterdagavond en 02:00 zondagmorgen, maar dat is tot nu toe nog niet definitief vastgesteld. Op 11 november, toen UFO-magazine chef-redacteur A. J. Gevaerd ter plekke arriveerde, slechts 2½ dag na het ontstaan, was er al een hoop regen over de patronen getrokken, maar ze waren ondanks dat nog bijna geheel in tact. Veel mensen bezochten en bezoeken nog steeds de locatie, wat tot resultaat heeft gehad dat er betrekkelijke schade aan de eerste cirkel is ontstaan en in mindere mate aan de tweede cirkel. Maar dat staat echter een analyse niet in de weg.


Bovenstaande foto’s zijn van de eerste cirkel in Ipuaçu (ruwe tarwe), 9 november 2008


Bovenstaande foto’s zijn van de tweede cirkel in Ipuaçu (tarwe), 9 november 2008

2. De twee cirkels zijn identiek, een detail dat helpt om de menselijke factor grotendeels uit te sluiten. De eerste cirkel, het dichtst bij de stad, ongeveer 2 kilometer vanaf het stadscentrum, werd gemaakt in ruwe tarwe. De tweede cirkel, ongeveer 5 kilometer gelegen vanaf de eerste cirkel, werd gevonden in gewone tarwe. Beide waren 19,6 tot 19,8 meter in diameter - een straal van 9,8 tot 9,9 meter - ze hadden een zichtbaar middelpunt en ze werden omringd door een ring van 1,5 tot 1,6 meter breed met niet aangeraakte planten en daaromheen een ring van neergelegde tarwe met een breedte van 2,1 tot 2,2 meter.

3. Alle planten waren omgelegd in een richting met de klok mee, zowel in de binnenste cirkels als de omringende cirkels. Ze waren stuk voor stuk een paar graden naar rechts gebogen om zodoende een perfect spiralend patroon te vormen. Een belangrijk detail is dat de gebogen planten precies gescheiden zijn van de niet gebogen, als op chirurgische wijze, dus aan de randen van de cirkel, daar waar het staande en gebogen gewas samenkomt, zijn geen halfgebogen planten of zelfs maar planten die aangeraakt lijken te zijn. Dat is een zeer bekend patroon dat in graancirkels wereldwijd is gezien.

4. De planten zijn slechts eenmaal gebogen, op ongeveer 2 tot 3 cm vanaf de grond en liggen dan in de volle lengte op de grond met stelen in de ruwe tarwe van 80 cm en in de gewone tarwe 60 cm lengte. Er zijn geen aanwijzingen voor meerdere buigingen of breuken. Met andere woorden, een of andere vorm van ‘energie’ boog alle planten op een bepaald punt zonder ze nog een keer te beroeren. Ik denk dat als deze planten weer rechtgebogen zouden kunnen worden, ze gewoon rechtop verder konden groeien omdat er geen verdere schade aan ze was. Maar ik ben bang dat het weer rechtbuigen niet kan omdat de planten dan zullen breken.


Landbouwkundige Otacilio Pasa onderzoekt samen met Gevaerd de tarweplanten
En het patroon van de gebogen en niet gebogen planten

5. Het land waarop de cirkel in de ruwe tarwe ligt, ligt op een west-oost helling van zo’n 4 tot 5 graden. De helling van het land waarop de cirkel in gewone tarwe ligt is nog wat groter, zo’n 6 tot 7 graden en ook op een west-oost richting. Ondanks dat kan men goed waarnemen dat de druk, of wat het ook was dat de planten neerdrukte, van gelijke kracht was, zowel in de hoge delen als de lager gelegen delen van de graancirkels. Er zijn geen variaties. Beide cirkels werden gevonden op de top van lage heuvels.

6. De eerste graancirkel ligt 1 km vanaf een kleine begraafplaats en de tweede cirkel ligt ongeveer 2 km vanaf een andere. Ik denk dat dat enkel toeval is, omdat er veel kleine begraafplaatsen in dat deel van het platteland liggen. De twee formaties liggen behoorlijk dicht bij aangrenzende modderwegen - 50 en 70 meter - en zijn niet gemaakt in het open veld. Dat lijkt erop te wijzen dat wie of wat ze ook maakte wilde dat ze gezien en bezocht zouden worden.


Mensen die de cirkels bezochten vernielden ze bijna
En Geveard legt de patronen van de tweede cirkel vast

7. Een van de dingen die de meeste indruk op mij maakte was dat het tweede patroon in het tarweveld, zo’n 7 kilometer van Ipuaçu’s centrum, verscheen aan de rand van de boerderij, juist op de grens tussen deze en het aangrenzende land van de buren naar het westen. Daar waar de cirkel lag was tarwe aanwezig en de cirkel was gemaakt om duidelijk aanwezig te zijn. Als het een paar meter verderop naar het westen was gemaakt, op het land van de buren, dan was het niet opgevallen, omdat daar weidegewas ligt dat al was geoogst. Elke graancirkel in dat gebied zou over het hoofd worden gezien, ook vanwege het feit dat de plantdichtheid alsook de kleur verschilt. Dat gewas was bijna afgestorven, droog en donker en het tarwe was goudkleurig, in overvloed aanwezig en stevig. (Een vreemde opmerking, in Engeland en ook in de rest van de wereld verschijnen graancirkels in velden met gewas en niet op akkers waar stoppels staan. Geveard tracht volgens mij zijn rapport indrukwekkender te maken met vage zaken. Vert.)

8. Het landschap is een mengeling van kleine aardverhogingen en lage heuvels, enkele beschermde natuurgebieden en een groot aantal ontgonnen gebieden, met name met tarwe, ruwe tarwe, koren en weidegrassen. De kleuren en het algemene voorkomen van de gewassen, speciaal in dit oogstseizoen zijn ze allemaal goudkleurig, herinnert mij aan het Engelse landschap waar de meeste graancirkels worden gevonden. Beide landschappen lijken heel erg op elkaar, zowel in kleur als in variëteit, maar ook in grondsoort en de concentratie van bebossing. Alleen de aardverhogingen en heuvels lijken mij in Engeland iets lager te zijn.

9. Het gewas rondom de cirkels was al geoogst voordat ik de locatie bereikte, de landeigenaren hadden besloten de patronen te sparen. Bij de eerste cirkel was de ruwe tarwe op maandagmorgen 10 november geoogst. Bij de tweede cirkel werd de tarwe zeer vroeg op de volgende morgen geoogst. Toch was ik heel goed in staat persoonlijke meldingen van verschillende mensen te vergaren. Eigenaardig was dat sommigen van hen beweerden ‘dingen te voelen’ terwijl ze in de buurt of in de cirkels waren. Verslaggever Ivo Luis Dohl vertrouwde mij toe dat hij iets zeer sterk en intens voelde toen hij op maandag dicht bij de eerste cirkel kwam en opnieuw toen hij de tweede cirkel bezocht.


De buitenste ring
En het binnenste van de tweede cirkel in tarwe
Let op het landschap op de achtergrond, het is gelijk aan dat van Engeland

10. Er zijn vanaf woensdagavond 5 november tot aan maandag de 10e, nadat de cirkels waren ontdekt, door een groot aantal mensen UFO’s en kleine lichten - sondes zoals wij ze noemen - waargenomen die boven de locatie hingen en boven nabijgelegen gebieden. “Ze leken naar iets op zoek te zijn,” vertelde een getuige. Veel inwoners van het kleine stadje Ipuaçu hebben waarnemingen gedaan. Enkele minder dan 1 km van de plaats van de graancirkels, andere in het stadsgebied. Er was een bijzonder incident waarbij vier leden van een familie waren betrokken. Ze waren om 02:00 op zondagmorgen op weg naar hun boerderij gelegen op ongeveer 3 km vanaf de tweede cirkel. De getuigen meldden dat zij allemaal een klein, maar intens rood licht zagen dat vanaf de plek van de cirkel kwam en in oostwaartse richting over de weg vloog.


Geveard interviewt verslaggever Ivo Luis Dohl, één van de eerste personen die de graancirkels vond

11. Slechts een week na de eerste cirkels werd een nieuwe ‘cirkel’ gevonden in de nabijgelegen stad Xanxerê, zo’n 30 km van Ipuaçu. Maar het werd onmiddellijk duidelijk dat het een hoax betrof, uitgevoerd door onbekenden. De patronen in deze cirkel waren absoluut verschillend van de originele in Ipuaçu. Er was op geen enkele wijze symmetrie aanwezig en er waren veel onvolkomenheden. De lokale politie tracht te achterhalen wie de daders zijn, maar wie het ook waren, het is zeker dat deze cirkel werd gemaakt om de andere echte cirkels in diskrediet te brengen. Maar daarin zijn de daders niet geslaagd. (Alweer zo’n vaststelling die elke grond mist, het kunnen ook grappenmakers zijn geweest, maar Geveard wil het allemaal laten lijken op de Engelse gevallen, waarin het overigens ook niet zeker is wat wel of niet met opzet wordt gedaan om het fenomeen in diskrediet te brengen. Vert.)


De hoax cirkel gevonden in Xanxerê op 16 november. De details zijn totaal verschillend van die van de originele cirkels

12. Terwijl alle publieke- en media-aandacht was gericht op deze valse cirkel in Xanxerê, op die regenachtige morgen van 16 november, werden er twee nieuwe authentieke cirkels gevonden die perfect waren, met dezelfde karakteristieken als de originele in Ipauçu van een week daarvoor. Eén opnieuw in Ipauçu en de tweede in Ouro Verde, zo’n 20 km vanaf de stad. Ze leken beide identiek aan de originele cirkels, maar de nieuwe cirkel bij Ipauçu is veel kleiner. Deze nieuwe cirkels worden op het moment onderzocht. Net als bij de eerste cirkels melden ooggetuigen vreemde bollen licht - blauwachtig in Ouro Verde - en geluiden, iets dat voorheen nooit voorkwam in dat gebied. Voordat ik eindig wil ik benadrukken dat er nu in westelijk Santa Catarina een ‘koorts’ rondom het onderwerp bestaat en ik hoop dat dit mensen zal aanmoedigen nieuwe incidenten te melden.


De nieuwe cirkel van 16 november in Ipuaçu, veel kleiner dan de eerste
En verslaggever Ivo Dohl laat de details zien


De nieuwe cirkel van 16 november in Ouro Verde, net zo groot als de eerste cirkels en het onderzoek loopt

Aanvullende opmerkingen
Terwijl ik in Ipuaçu verbleef verzamelde ik een overvloedige hoeveelheid materiaal voor analyse, ongeveer 500 foto’s en een heleboel getuigenissen. Tot nu toe hebben er nog geen metingen plaatsgevonden wat betreft elektrische lading, magnetisme, straling of anderszins vanwege gebrek aan geschikte apparatuur. 12 monsters van planten en grond van beide eerste twee cirkels zullen binnenkort onderworpen worden aan een analyse. De resultaten daarvan zullen binnen 30 dagen vrijkomen. Het is voornamelijk te danken aan de journalisten uit westelijk Santa Catarina en met name verslaggever Ivo Luis Dohl, voor hun snelle reactie bij het verzamelen van informatie en het nemen van foto’s, dat deze zaak aan de orde kwam.

Voor meer foto’s:
http://www.ufo.com.br/index.php?arquivo=notComp.php&id=4008
http://www.ufo.com.br/index.php?arquivo=notComp.php&id=4009
http://www.ufo.com.br/index.php?arquivo=notComp.php&id=4012
http://www.ufo.com.br/index.php?arquivo=notComp.php&id=4014
http://www.cropcircleconnector.com/inter2008/brazil/brazil2008b.html
http://www.cropcirclescience.org


Download meer dan 100 geselecteerde foto’s van:
http://www.ufo.com.br/public/agroglifos


GRAANCIRKELS PAGINA

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen