PRINTBARE VERSIE

BURISCH’s GANESH PARTICLE ACKNOWLEDGED BY CALTECH

By B.J. Wolf

Overgenomen en vertaald van de website www.Rense.com 14 januari 2003 door Paul Harmans


BURISCH’s GANESH PARTICLE WORDT ERKEND DOOR CALTECH


Het is officieel… binnenkomend op nr. 8 in de meest bekende zoeklijst van het Elektronisch These en Dissertatie archief (ETD) van Caltech: het Ganesh Particle – ontdekt door dr. Dan Burisch en weergegeven in het Lotus Protocol.

Jazeker, medisch kandidaten en gepromoveerde onderzoekers lijken een behoorlijke belangstelling te hebben voor het ‘Ganesh Particle’, waarvan het bestaan niet werd vermoed totdat Dan Burisch het Lotus Protocol schreef en dat opgevolgd werd door zijn experimenten in de Frenchman Mountains. Dr. Burisch bedacht ook de naam: ‘Ganesh Particle’! Nu lijken de gerespecteerde academici, verbonden aan Caltech, ongewoon geïnteresseerd te zijn in iets dat professionele critici en sceptici al tijden belachelijk hebben gemaakt. Kijk zelf naar de statistieken. Je vindt de top tien van de zoeklijst hier:
http://www.its.caltech.edu/~gscnews/nov02_main.html

Als je vervolgens naar halverwege de pagina gaat en op ‘ETD Archive’ klikt dan krijg je dit te zien:

En daar staat het, op nr. 8. Het elementaire deeltje waar niemand ooit van had gehoord, totdat Dan Burisch bewees dat het bestaat.

Vanaf het moment dat Dan theoretiseerde over het bestaan ervan, heeft het Ganesh Particle een grote interesse opgeroepen bij de ‘black project’ organisaties van de overheid en de militairen. Naarmate de experimenten vorderden en het deeltje en zijn werking beter werden begrepen, werd Dan onder toenemende druk gezet, waar hij overigens fel tegen protesteerde. Uiteindelijk ging hij informatie en details over het project vrijgeven aan Bill Hamilton en mij. Hij deed dat, voorafgaand aan de aankondiging van zijn dood afgelopen oktober 2002, in een korte serie besprekingen. Wat de meeste mensen niet weten, is dat Dan mij in vertrouwen vertelde dat het Ganesh Particle enkele ongewone genetische eigenschappen bezit en dat dat de reden is waarom de ambtenaren van de ‘black projects’ er zo in geïnteresseerd zijn – eigenschappen die hij enkel had gezien in het DNA van de buitenaardse (J-ROD) waarmee hij had gewerkt op S4 (Area-51).

Dan had op het schoolbord (achter hem) veel van de eigenschappen van het Ganesh Particle uitgeschreven en hoe het kruisingsmechanisme werkte.

(l) Bill Hamilton en (r) Dr.Dan Burisch

Dan was zeer bekend geworden met het DNA van ‘Captive’ (de buitenaardse, ook bekend als J-ROD) waarvan hij huidmonsters moest nemen. Dan liet op een bepaald moment de video-opname pauzeren om enkele details van het kruisingsmechanisme van het Ganesh Particle aan mij en Bill te laten zien. Dit was tijdens een bespreking die wij hielden in een ruimte waarvan wij de locatie niet bekend zullen maken.

Door Dan’s werk met J-ROD, die gehuisvest is in S4, leerde Tom Mack hem kennen en zodoende was Tom Mack in staat Dan’s aanwezigheid in S4 te bevestigen. Dan vertelde mij dat hij zich Tom Mack ook herinnerde zoals hij tussen de anderen stond op de galerij toen hij de steriele ruimte van J-ROD binnenging om de huidmonsters te nemen.

Een uittreksel van de brief die Tom Mack schreef in 1999 (voor zijn dood) laat zien dat Tom onafhankelijk Dan (Crain – voordat hij zijn naam veranderde in het midden van de jaren 90) Burisch’s werk op S4 bekrachtigde, afgaande op zijn persoonlijke herinneringen. Een deel van deze brief wordt hieronder weergegeven.

Datum: zaterdag 20 februari 1999 18:12:39 -0800 (PST)
Van: THOMAS MACK bbsnowman50@yahoo.com

Uittreksel van e-mail aan Rick:

Ik kende kapitein Danny Crain. Hoe dan ook, ik denk dat hij bij de DIA zat. Project Aquarius, R-4800 was het speciale programma waaronder wij opereerden. Papoose Site 4 was de locatie.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt,

Tom

Ik geloof dat Robert Collins deze brief in zijn geheel op zijn website heeft gezet. Ik las deze brief voor het eerst toen hij stond op:
http://home.earthlink.net/~rcollins637/reports/tom_mack_groomlake.html Ik denk dat deze link wel veranderd is. Ik ben Robert Collins zeer dankbaar voor het feit dat hij deze brief openbaar voor het publiek heeft gemaakt door hem op zijn website te zetten. Neem svp. contact op met Robert Collins om te vragen op welke site de brief nu staat en voor eventuele aanvullende informatie.

Wat betreft de feiten: Dan’s project was genaamd ‘Aquarius’ en de documenten die ik kon bemachtigen en publiceren op Eagles Disobey, laten zien dat Dan een geheime overeenkomst tekende en werd voorzien van de bijgevoegde documenten (reglementen etc.) wat betreft het gebied R-4800 wat (naar ik later vernam) de benaming van Area-51 is die men intern gebruikt. Dan vertelde mij regelmatig over de laboratoria onder Papoose Lake op S4.

Maar nu is Dan’s werk aan het ‘Lotus Protocol’ en het Ganesh Particle in de belangstelling komen te staan van de academische gemeenschap. Door deze grote interesse - die is bewezen door de onderzoekers van Caltech (en heeft Caltech niet het beheer over JPL?) door te kijken in het Elektronisch These en Dissertatie archief (ETD) naar het deeltje - vraag ik mij af hoeveel onderzoekers van andere instituten of regeringsagentschappen, zoals JPL, bezig zijn met onderzoek naar het Ganesh Particle.

BJ Wolf
www.eaglesdisobey.com

TERUG NAAR ATIKEL: GANESH PARTICLE