PRINTBARE VERSIE

REACTIE VAN DAN BURISCH

6 december 2005

Vertaling: Paul Harmans

Bron: Rense.com

Hallo Jeff,

Ik neem contact met je op vanwege Robert Byrd, de man die op straffe van meineed een beëdigde verklaring indiende en die feitelijk mijn doktersgraad, behaald aan de staatsuniversiteit Stony Brook van New York, bevestigt. Hij is opgespoord en zal geïnterviewd worden door Ron Garner en dat zal officieel op geluidsband worden opgenomen.


Dan Burisch

Voor meer informatie bestaat er een onafhankelijke website (ik heb gesproken met de eigenaar en verschafte hem een beëdigde verklaring, maar ik heb verder geen verbintenis met hem). Het is de volgende website www.danburisch.info Mijn beëdigde verklaring kun je daarop vinden, tezamen met de heimelijke foto’s genomen van Deborah (mijn vrouw) met in haar bezit het Ph.D getuigschrift van SUNY. Het is dit soort van beëdigde verklaringen waarvan bepaalde personen binnen de UFO-gemeenschap en de media hadden gehoopt dat die nooit het daglicht zouden zien.

Grappig niet? Al deze documenten zijn voor iedereen toegankelijk en toch kon KLAS TV 8 (de zender waarbij George Knapp werkt, ufowijzer) ze niet vinden. Zij waren wel in staat een auto te achterhalen van iemand die er totaal niets mee te maken had en zijn gegevens over het gehele Internet te verspreiden.

De documenten geven je een idee over wat er komend jaar (2006) gaat gebeuren. Bij voorbeeld, een zekere neurofysioloog heeft momenteel zijn twijfels, maar voordat mijn verhaal bekendheid kreeg… nu ja… lees het zelf maar. Verder, de club die nu desinformatie naar buiten brengt over een niet-bestaande plaats met de naam Serpo, had een lid genaamd Tom Mack. Tom, een dierenarts van Groom lake (Area-51, ufowijzer) en in dienst bij dezelfde club die ik net noemde, zag mij op Papoose en bevestigde dat voor zijn dood in een brief. Wij zijn in het bezit van die brief.

Ik heb getracht bijlagen mee te sturen, maar telkens als ik dat deed kreeg ik ze terug met de mededeling dat ze te groot waren.

Als je meer informatie wil hebben, neem dan gerust contact op met:
Bill Hamilton: xplorer2x@yahoo.com
Marcia McDowell: marcia_mcdowell@yahoo.com
Of eventueel met Deborah Burisch: snowstorms61@yahoo.com

Ik hoop volgend jaar een praatje met je te kunnen maken Jeff. Tegen die tijd zal Ron Garner de planning op zich nemen.

Dan

Danny B Catselas Burisch, Ph.D
H-6196-Maj-E gepensioneerd

Nawoord ufowijzer
Ik heb nog steeds contact met ingewijden rond Dan Burisch en volgens hen gaat Dan Burisch in 2006 voor een openbaring zorgen. Laten we hopen dat Burisch wel voor elkaar krijgt wat Steven Greer met zijn Disclosure Project niet lukt. Volgens het verhaal is Dan Burisch al vele jaren geleden aangewezen als dè persoon die de openbaring zal brengen. Diverse mensen, waaronder George Knapp en de eigenaren van het Amerikaanse UFO-magazine, hebben hem publiekelijk aan de schandpaal genageld, naar alle waarschijnlijkheid omdat zij geen rol konden krijgen in de gebeurtenissen rondom Dan Burisch. De toekomst zal uitwijzen wie er gelijk heeft. Maar ik zet mijn meeste geld op mister D. Burisch.

www.danburisch.info


UFO PAGINA

Pagina Ganesh Particle