PRINTBARE VERSIE

PERSBERICHT MEI 2006

Door: Dan Burisch en Marcia McDowell

Vertaling: Paul Harmans


Voorwoord ufowijzer
Dan Burisch treedt binnenkort in de openbaarheid en zal de media toestaan hem te interviewen. Hij zal een groot aantal zaken toelichten en wellicht zal dat leiden tot een beter inzicht in de UFO-materie. Of ook het Amerikaanse UFO-Magazine aandacht aan hem zal besteden is de vraag, zij hebben namelijk een bijna complete uitgave (UFO Magazine augustus/september 2004 Vol.19 Nr.4) besteed aan een absurde karaktermoord op Dan Burisch. Ook de journalist George Knapp, bekend van Bob Lazar, schreef voor die bewuste uitgave een zeer onprofessioneel artikel (zie de link onderaan dit artikel) waarin hij alleen tot schelden in staat was. Marcia McDowell heeft in de afgelopen maanden getracht de vrede met Knapp te herstellen en hem toegezegd informatie te mogen publiceren op ‘KLAS TV’, maar George heeft ervoor gekozen om Dan Burisch af te blijven doen als, en nu citeer ik George’s eerste alinea uit zijn artikel voor UFO-Magazine: “een naamsveranderde, geheimenverspillende, sterke verhalen vertellende UFO-klokkenluider bekend als Dan Crain of Dan Burisch of de bioloog die bekend staat als J-Rod’s voormalige laboratoriumpartner, is een complete halvegare, hij is een manipulatieve, egocentrische, nagemaakte nonsenshalvegare, u mag mij citeren.”


UFO Magazine augustus/september 2004 Vol.19 Nr.4

Laten we hopen dat aan het eind van 2006 dit beeld voorgoed is rechtgezet en dat George Knapp en wellicht ook de eigenaren van UFO-Magazine iets hebben om eens diep over na te denken.

In het onderstaande persbericht worden wat opmerkingen gemaakt over financiële zaken waar Dan Burisch niet over zal praten, dat is denk ik een bedekte sneer naar de eigenaren van UFO-Magazine, die in de bewuste uitgave ook kwamen met een financieel plaatje van Burisch’s privé-geldzaken, iets wat totaal niets met de zaak te maken had en wat thuishoort in de banale roddelbladen. Zo staan er nog wat opmerkingen in die een goed verstaander weet te herleiden naar de rancuneuze aanval van George Knapp.

 

Persbericht:
De verwachting is dat in de komende maanden de grondlegger van (de website Vert.) Eagles Disobey, drs. Marcia McDowell, en de man die voor de inhoud van de website zorgde, dr. Danny B Catselas Burisch, zullen aanvangen met zowel interviews aan de media, als publieke optredens. Marcia McDowell is naar verwachting beschikbaar vanaf juni 2006 en dr. Burisch vanaf juli 2006. Gedurende het verloop van de interviews - die het gevolg zijn van de laatste instructies op 12 oktober 2005 aan dr. Burisch gegeven door het Majestic 12 (MJ-12/uiteen gegaan) - zal hij beschikbaar zijn om te spreken over zijn 20 jarig dienstverband bij die organisatie en zijn contact met en neurobiologisch werk aan een buitenaards biologisch wezen op S-4 binnen de Nevada Test Site, met de naam Chi’el’ah, een ‘J-Rod’ (Grey) afkomstig uit onze eigen mogelijke toekomst gelegen op 52.000 jaar.


Chi’el’ah

Dr. Burisch en Marcia McDowell zijn op de hoogte van informatie die duidt op het feit dat de mensheid op de rand staat van: of een nieuwe renaissance, of een tijd van catastrofe, deze catastrofe is de historische oorsprong van de J-Rods in het sterrenbeeld ‘Reticulum’ en andere, meer spirituele wezens van het sterrenbeeld ‘Orion’. De informatie op dit moment geeft aan dat we een catastrofe zullen ontlopen, maar we wel te lijden zullen hebben van voortdurende veranderingen van de aarde en we deel zullen zijn van een langzame, geleidelijke verandering die de mensheid de status van een naar de sterren reizende soort zal geven. De tijd die zal leiden naar de nieuwe ‘tijdsschikking’, zoals het tijdreizen, gebruikt door de J-Rods, welke een paradox heeft veroorzaakt van convergerende tijdslijnen, zal naar verwacht een roerige zijn.


Dr. Dan Burisch

Gedurende hun werk voor MJ-12, heeft dr. Burisch opgetreden als assistent-onderhandelaar en moest verantwoording afleggen aan J1 (het feitelijke hoofd van MJ-12) betreffende overeenkomsten met de buitenaardse intelligenties, zoals overeenkomsten die teruggaan tot de dagen van de Truman-regering met betrekking tot de aantallen ontvoeringen die afstammelingen van de J-Rods, bekend als ‘Rogues’ (bedriegers, misdadigers), uitvoeren. Marcia McDowell heeft sinds 2003 gefungeerd als Operations Director voor dr. Burisch en was belast met zijn veiligheid. Zij werkten als deelgenoten en publiceerden rapporten op het gebied van esoterische musicologie en werken nu, als een onafhankelijke onderneming, nog steeds aan het legendarische Lotus Project (‘seed of live’ onderzoek).


Marcia McDowell

Recentelijk publiceerden dr. Burisch en Mv. McDowell ‘Emanation of the Solfeggio’, een document waarin de Solfeggio-toonladder driedimensionaal wordt bewerkt en waarvoor zij essentiële bijval kregen van deskundigen zoals dr. Leonard Horowitz en Dan Winter. Dat document zal wellicht binnenkort in boekvorm worden uitgegeven. Zij zijn tevens van plan in de nabije toekomst de eerste van verschillende DVD’s uit te geven die in detail de opgelegde geheimhoudingen behandelen waar dr. Burisch gedurende zijn 20 jarige dienstverband met MJ-12 mee te maken had en ze zullen een begin maken met het voor het publiek beschikbaar stellen van de details van het Lotus Project. Dr. Burisch heeft twee aanbiedingen gehad om zijn biografie te schrijven en is met één daarvan akkoord gegaan. Zowel hij als Mv. McDowell zijn benoemd als vice-voorzitter binnen een groot internationaal biomedisch bedrijf.

Vanwege wettelijke overeenkomsten en contracten zal er een strak schema voor besprekingen en interviews met de media aangaande Mv McDowell en dr. Burisch worden opgesteld.

Dr. Burisch zal spreken over zijn 20 jarig dienstverband bij MJ-12, zijn samenvallende baantjes tijdens dat dienstverband, inclusief zijn tijd als beveiligingsagent en reclasseringsambtenaar in de staat Nevada, zijn contact met de J-Rod, de tijdlijnparadox, het werk aan verdragsonderhandelingen, biologisch onderzoek, Project Lotus en de huidige projecten. Dr. Burisch zal niet spreken over zijn scholingsverleden, de berispingen aan zijn adres van het Committee of the Majority (een geïnternationaliseerde overkoepelende organisatie {nu opgeheven} over MJ-12) betreffende zijn weerspannigheid, noch zal hij de namen noemen van de 12 leden van Majestic 12 of van de 33 voormalige leden van het Committee of the Majority. Hij zal wèl spreken over Eagles Disobey, zoals de daarop weergegeven zaak betreffende de Inca Stad op Mars, welke de berispingen tot gevolg had en de beeldvoorstelling van Mars door de Verenigde Staten en andere ruimtevaartorganisaties. Hij zal niet spreken over hoe de financiële zaken binnen MJ-12 functioneerden, zijn huiselijke omstandigheden, privé-financiën, of andere privé-zaken. (Hij zal ook niet spreken over Deborah Burisch, dat kan zij eventueel zelf doen.) Dr. Burisch heeft afgesproken om over spirituele zaken te praten, tenminste, voor wat betreft zijn contact met de J-Rod en hoe dat zijn leven heeft beïnvloed. Hij zal spreken over de tijden dat hij onderdrukt werd door agenten van Majestic 12, zijn tijdelijke gevangenschap, de pogingen om zijn geheugen via psychologische en andere manieren te manipuleren en het geweld dat tegen hem werd gebruikt. Hij zal niet spreken over de MIB-kwestie, noch zal hij antwoorden op vragen over biologische oorlogsvoering of zijn dienstverband bij het Amerikaanse leger. Hij zal wel spreken over de ‘Zwartwater-kwestie’ voorzover het het dumpen van vaten in het Florida Bay gebied betreft, als een onwettige test van het Lotus Fenomeen. Omdat zijn werk op de basis met de codenaam ‘Sweetness’ (Los Alamos, New Mexico, door sommigen ‘Dulce’ genoemd) en binnen een NTS gebied (Nevada Test Site http://www.serve.com/mahood/nellis/area19/area19.htm Vert.) bekend als ‘19’, zijn werk met de J-Rod niet beïnvloedden, heeft hij besloten niet te praten over zijn bezoeken aan deze locaties. Zij die daarin geïnteresseerd zijn kunnen de eerdere interviews waarin hij over dat onderwerp sprak opzoeken.

Mv. McDowell zal spreken over haar ervaringen met dr. Burisch, zoals dr. Burisch’s negatieve kwesties met MJ-12, die resulteerden in berispingen en het gedeeltelijk wissen van zijn academische geschiedenis, waarvan binnenkort een deel met bewijs zal worden gestaafd (gepubliceerd op http://www.danburisch.info, zie link onder dit artikel Vert.). Ze zal niet spreken over haar privé-leven, haar privé-financiën, noch hoe er met de financiële zaken binnen Majestic 12 werd omgegaan. Ze is wel bereid om te praten over de zogenoemde Men In Black (MIB) kwestie, zelfs zeer diepgaand, omdat ze op de hoogte is van beide soorten MIB’s. Mv. McDowell is verder bereid om te praten over alle aspecten van haar werk met MJ-12 en met dr. Burisch.

Noch dr. Burisch, noch Mv. McDowell zal spreken over spirituele zaken die recentelijk op www.eaglesdisobey.net zijn gemeld als een ‘heilige plechtigheid’, noch over iets anders wat betreft dergelijke onderwerpen.

Om contact op te nemen met Mv. McDowell betreffende een interview, schrijf naar: marcia_mcdowell@yahoo.com

Zij die al een afspraak voor een interview met Mv. McDowell of dr. Burisch hebben, hoeven naar aanleiding van dit bericht niet opnieuw contact op te nemen.

Dank voor uw aandacht.


Dan Burisch zwart gemaakt door UFO-Magazine en George Knapp

Website Dan Burisch: http://www.danburisch.info

Link naar de enige echte Eagles Disobey website: http://eaglesdisobey.net

Alle artikelen op ufowijzer over Dan Burisch: Ganesh Particle Hoofd.html


UFO PAGINA

Pagina Ganesh Particle

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen